<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: PRODTECH

#0630: Tenk selv!

Gjest: Tor Erik Nicolaisen

Laboratorium sjef i Institutt for vareproduksjon og byggteknikk of NTNU i Gjøvik


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med laboratorium sjef i Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU, Tor Erik Nicolaisen. Tor Erik er utdannet sivilingeniør og har bakgrunn fra industri og utvikling av produksjonsprosesser. I episoden forteller han om digitalisering av industrielle prosesser, hvordan en "selvkjørende fabrikk" fungerer, samt om menneske-maskin kommunikasjon og noen av utfordringene som ligger her.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?

Tor Erik Nicolaisen. Bakgrunn fra industri. Har jobbet med innovasjon / utvikling av produksjonsprosesser.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Motivere studenter, tilrettelegge for forskere og skape entusiasme.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

3D-printing, digitalisering av industrielle prosesser og material-analyser.

Hvorfor er det spennende?

Alt nytt er spennende. Særlig vinklingen mot industri 4.0, IOT og menneske-maskin-relasjoner.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Behandling og oppbevaring av datasett, maskinlæring gone wrong.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Installasjon og igangkjøring av ASEM lab og Manulab.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?

Kjenner til noen prosjekter på tyske universiteter Dortmund og Stuttgart, i tillegg til Gløshaugen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Evne til å kombinere tradisjonelle produksjonsmetoder med digital kompetanse. Maskinlæring.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Usikker på hva vi er unike på, men jeg tror at maskinlæring vil komme. Norske bedrifter er ikke redd for ny teknologi og er ganske langt fremme på den digitale siden.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?

EU har noen fine publikasjoner om Industri 4,0. Har også fulgt med på noen publikasjoner fra Tysk industri som ser ut til å lede an i 4,0.

Et favoritt fremtidssitat?

Fremtida starter i dag,  ikke i morgen (Johannes Paul 2).

Viktigste poeng fra vår samtale?

Kan tenke meg at det å få spredt det glade budskap om MANULAB er viktig.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvorfor er det viktig at ingeniører for lov til å tenke selv, etterfulgt av å prøve seg frem? Hadde industrien og teknologien kommet lengre i dag om flere ingeniører hadde hatt denne friheten?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Bærekraftig produksjon 3D-print Materialanalyse  Prosessteknologi
De på gulvet visste mange ting som de kanskje ikke helt forsto, og da er det viktig å ha en god kommunikasjon med dem, slik at denne kunnskapen kan komme frem og bli forstått.

- Tor Erik Nicolaisen

Recommended literature:
ntnu.no

This is NTNU i Gjøvik

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. Institutt for vareproduksjon og byggteknikk utvikler innovative og bærekraftige løsninger for samfunnet. De forsker på moderne industriprosesser, byggeprosesser, design, miljø, fornybare materialer og teknologier.