<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0631: Delingskultur – Om å kle seg naken

Gjest: Frode Iversen

Daglig leder of NT6


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i NT6, Frode Iversen, om at du faktisk ikke kan være smart på alt selv, du er nødt til å finne noen du kan samarbeide med. NT6 fra Gjøvik er et fagmiljø tilknyttet næringslivet som  består av nærmere 40 personer. Frode gir eksempler fra NT6 på hvordan man kan skape en god delingskultur. Ingen kan være flink på alt, så hvordan kan man tilrettelegge for best mulig samarbeid på tvers av bedrifter? 

 

 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon? 
Egentlig ikke så interessert i innovasjon i seg selv, tror det er mer fra et marked/salgsperspektiv. Kanskje koblet opp mot kreativitet som ligger nærmere for meg etter 15 år i reklamebyrå, men at det handler om ikke å stå stille, at du alltid må være i bevegelse.   

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Tror det i størst mulig grad handler om å holde i trådene, sørge for samhandling, promotering og utvikling av miljøet 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Veldig lite. Jeg kan omtrent ikke noe hverken om innovasjon eller teknologi. Jeg forstår dette er viktig og jeg lærer stadig, men overlater til de med kompetansen å mene noe om dette. 

Hvorfor er det spennende?
Det jeg synes er spennende er at det er altoppslukende, og at teknologi og kommunikasjon (som kanskje er mitt fag) nå går fullstendig over i hverandre. Dette er også grunnen til at jeg gikk ut av reklamebransjen i 2016 og ble med og etablerte NT6. Disse to disiplinene må samarbeide og forstå hverandre for at det skal fungere.  

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Det har nok vært å bygge NT6 isolert sett. Jeg ser at NT6 isolert sett ikke er noe unikt, dette er miljøer man har hvor som helst, men jeg mener faktisk at dette er særdeles viktig for mindre byer som Gjøvik, hvor du ikke har mulighet til å være best på alt eller rekruttere akkurat den kompetansen som kreves, men at man sammen blir interessante nok og derigjennom konkurransedyktig. 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt? 
Er imponert over hva aktører som startupLab etc har fått til.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Jeg tror at samhandling – evnen til å samarbeide – kommer til å bli avgjørende. Kompetansen som stadig blir viktigere på arbeidsmarkedet er den sosiale kompetansen. Deling skjer ikke av seg selv. En studie fra Sverige/USA (gjengitt i DN) viser at sosial kompetanse blir viktigere, mens betydningen av analytiske ferdigheter går ned. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Jeg håper og tror at tilliten som gjenspeiler det norske samfunnet, og at det er liten avstand i organisasjonene er positiv for utviklingen. Også dette med «sosialdemokratiet» som ligger så sterkt i oss alle, at man utvikler teknologi som er bra for alle og ikke de få. 

Et favoritt fremtidssitat?
«Sjarmer, ikke argumenter». 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Ja si det.... delingskulturen er viktig for meg.   

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det er viktig å samarbeide, skape tillit og opprettholde den sosiale delen av arbeidsplassen. Er det noen bedrifter som rett og slett ikke trenger det sosialt samarbeid, og hva kan være konsekvenser hvis slikt samarbeid ikke ses nødvendig?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Rekruttering  Klynger Samarbeid Delingskultur Work life balance 
Kompetansen som stadig blir viktigere på arbeidsmarkedet er den sosiale kompetansen.

- Frode Iversen

Recommended literature:
https://www.nt6.no/

This is NT6

NT6 fra Gjøvik består av nærmere 40 personer tilknyttet godt over et dusin ulike virksomheter. På NT6 finnes teknologer, designere, økonomer, rådgivere, jurister og andre kompetanser på tvers av bedrifter, samlet på ett sted. NT6 samarbeider tett med NTNU og Fagskolen på Gjøvik, både gjennom student-samarbeid og for å ta forskning ut i markedet. Gjennom sitt arbeid ønsker NT6 å skape et aktivt og lærende miljø i skjæringspunktet mellom IT, design og kommunikasjon.