<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0632: Fra servicekommune til samskapingskommune

Gjest: Anne Marthe Dahl Zettervall

Prosjektleder of Gjøvik Kommune


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Organisasjonsrådgiver hos Ruth&Ragna og Prosjektleder i Gjøvik Kommune, Anne Marthe Dahl Zettervall, om viktigheten av å formidle alt vi får til og vise frem offentlig sektor, ettersom den er så bra! Anne Marthe gir eksempler på hvordan Gjøvik kommune skal transformere offentlig sektor til å bli mer opptatt av brukerne. I podcasten diskuterer også Silvija og Anne Marthe hvordan man kan tilnærme seg innovasjons-prosesser, på en måte som tar utgangspunkt i et bevisst fokuset på et teams ulikheter. 

 

Full transcript (Available soon)
Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?

Siden jeg var veldig ung har jeg vært interessert i folk og samspill. Jeg startet egen virksomhet sammen med min mann i 2000, og dette gav oss muligheter vi ellers ikke ville fått. En sko-butikk med gode tall ble til et Innovasjon Norge-prosjekt, og jeg fikk gründerprisen i 2007 for en ide som handlet om avfallshåndtering i privathjemmet. Siden 2011 har jeg drevet frem prosjekter i samarbeid med dyktige virksomheter med hovedfokus på humankapitalen i et eget firma. Nå er jeg nyansatt i Gjøvik kommune, en gavepakke å få jobbe i! 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi drifter en kommune, og forvalter offentlige penger. Det forplikter. I jobben min som prosjektleder vektlegger vi ulike talenter og dyrker frem disse. Det er avgjørende for å lykkes, og komplementære tema er undervurdert. Det å koble rett mennesker for oppgavene er spennende og krevende, dette fokuserer vi på. I tillegg er vi opptatt av å synliggjøre resultater. Det gir motivasjon.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Nå er det fokuset på kommune versjon 3.0 som er hovedfokuset. Hvordan vi kan transformere offentlig sektor til å bli mer opptatt av brukerne. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At vi fortsetter å ansette like mennesker i ledergrupper og styrer mener jeg er helt på jordet. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
- Etableringen av Bylab Gjøvik 
- Utvikling av attføringsbedriften ATS
- Kompetanseutvikling av ansatte på CC Gjøvik og CC Hamar
- Pådriver for fokuset på ulike generasjoner i arbeidslivet gjennom ca 50 foredrag i 2019

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Trondheim og København er mine favoritter her.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg mener kompetanse som growth mindset vil være vesentlig for våre barn. Å lære de å være fleksible og endringsvillige i tillegg til solide grunnutdanninger vil jeg satse på å dytte de til.   

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
En sterk offentlig sektor og like muligheter er unikt, og dette ønsker jeg å fortsette å prate opp. Mange er uttalt svært kritiske til det norske systemet i sosiale medier osv, det er jeg bekymret for. Vi er det landet i verden med høyest arbeidsdeltagelse og høyest grad at tillit. Dette må vi forvalte godt i fremtiden. Vi lever på toppen av verden, det forplikter.   

Et favoritt fremtidssitat?
"Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we`ve been waiting for. We are the change that we seek." -  Barack Obama. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hva kan vi gjøre for å øke sulten på ny kunnskap, nye utfordringer og erfaringer? Man blir aldri utlært, men mange kan bli utslitt av tanken på å aldri «komme i mål». Hvordan kan skolene og samfunnet endre denne holdningen og få de unge lovende til å ville lære mer?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Offentlig drift Omstilling Gjøvik kommune 3.0 Student aktivisering  Entusiasme som drivkraft
Komplementære egenskaper og fokus på felles mål er avgjørende for omstilling. Om vi gjør det vi alltid har gjort, får vi det vi alltid har fått. Dette har en kostnad, men vil gi mye mer på sikt.

- Anne Marthe Dahl Zettervall

Recommended literature:
«Thinking fast and slow» av Daniel Kahnemans 

This is Gjøvik Kommune

Gjøvik er en kommune i Innlandet fylke. Den grenser i nord til Lillehammer, i sør til Østre Toten og Vestre Toten, og i vest til Søndre Land og Nordre Land. Over Mjøsa i øst ligger Ringsaker kommune, og Helgøya. Gjøvik var del av Oppland fylke inntil dette ble del av Innlandet i 2020. Kommunesenteret er tettstedet Gjøvik som ligger ved Mjøsa, også kalt «Den hvite by ved Mjøsa». Byen var en av vertsbyene under OL på Lillehammer i 1994 da Gjøvik Olympiske Fjellhall var arena for ishockey.