<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0644: Innovasjon og lønnsomhet til SMB`ene på bygda

Gjest: Jon Eystein Lund

Daglig leder of Buskerud Næringshage


Med Vert Klaus Røiri
Med Vert Silvija Seres
Med Vert Sjur Dagestad

I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Klaus og Sjur med Daglig leder i Buskerud Næringshage  Jon-Eystein Lund, om viktigheten av at bedrifter rundt om bruker de lokale næringshagene, slik at så mange som mulig kan opprettholde “business as usual”. Jon-Eystein forteller om sin “dummy guide” for det offentlige virkemiddelsapparatet. Silvija, Klaus, Sjur og Jon-Eystein diskuterer også hvorvidt det er greit å feire det positive, og satse på kompetanse og utvikling, under dystre og vanskelige tider slik vi er i nå under pandemien Covid-19.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du og hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning? 
Jeg er en snill fyr, familiefar, med en fot både i by og bygd. Faglig liker jeg å se sammenhenger og ha helikopterbilde. Ble motivert etter å ha stiftet bekjentskap med ildsjeler og nettverk innen innovasjon.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Være en koblingsboks; - Vi kobler privat næringsliv med det offentlige virkemiddelapparatet - Vi kobler privat næringsliv med privat næringsliv - Vi skaper arenaer der næringsliv/folk møtes, på tvers av kommunegrenser .  

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
På tiltak som kan gi rask effekt og det kommersielle potensialet.

Hvorfor er det spennende?
Fordi teknologi og innovasjon kan føre med seg så store positive ringvirkninger, utover implementeringen av ny teknologi og innovasjon isolert sett.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det menneskelige aspektet; vår iboende redsel for nye ting, for eksempel ny teknologi. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Innovasjonskraft; en serie med inspirasjonsforedrag holdt av dyktige mennesker, med påfølgende kurs hvor man kan fordype seg i fagfelt det ble holdt foredrag om.             

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
- Hvordan den menneskelige hjerne fungerer
- Samspill og Kommunikasjon
- Etikk 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
At vårt system er basert på tillit. Nordmenn har en grunnleggende tillit til at folk vil godt og tar riktige avgjørelser.  

Viktigste nye perspektiver og overraskelser fra  Covid? Noen tips?
- Likviditet og likviditetsstyring
- «Just in time» prinsippet innen logistikk har sine ulemper
- Snakk med banken og vær proaktiv
- Be agile - SunTzu 
- Husk å få deg bevegelse og frisk luft  

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Inkluderende,  transparent  og spørrende.  

Noen bærekraftperspektiver?
Vi innførte begrepet «snikbærekraftifisering» for en god stund tilbake. Legg inn små tips og råd som får mennesker til å tenke på bærekraft.  

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Man er ikke helt safe før man ligger i graven» - DumDum Boys.  

Kan du oppsummere vår samtale med en setning?
Det handler fortsatt om folk 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvilke fordeler kommer frem av å ha et klyngesamfunn i transportnæringen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Kriseledelse  Innovasjonskraft  Kultur Agilitet
Det handler fortsatt om folk.

- Jon Eystein Lund

Recommended literature:
Asbjørnsen og Moes folkeeventyr 

This is Buskerud Næringshage

Buskerud Næringshage jobber med vekst og utvikling av nye og etablerte bedrifter i næringslivet. Næringshagen arbeider i kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum i Midt-Buskerud og i Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg i Numedal. Både i Midt-Buskerud og Numedal er flere bedrifter samlokalisert. Dette gir rom for utveksling av fagkunnskap og nettverksbygging. For de som er tilknyttet Buskerud Næringshage tilbys blant annet etablererveiledning og hjelp med å starte egen bedrift, forretningsutvikling og bedriftsrådgivning, samt hjelp til søknadsskriving for finansiering eller liknende.