<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TRANSPORT

#0645: Autonome mobilitetssystemer - ny norsk eksportnæring

Gjest: Torun Degnes

Daglig leder of SAMS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i SAMS Norway (Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway, næringsklynge), Torun Degnes, om hvor viktig det er at vi anstrenger oss for å forstå konsekvensene av det vi utvikler, slik at vi reduserer sannsynligheten for å erstatte dagens systemer med noe som er like skadelig eller verre. I podcasten diskuterer Silvija og Torun hva som skal til for å eksportere mobilitet fra Norge, og hvordan Covid-19 har påvirket oss til å innovere og være kreative. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?
En nysgjerrig, kreativ, og entusiastisk rådgiver og klyngeleder.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Fasilitere innovasjon gjennom samarbeid mellom bedrifter, start-ups, investorer,  forskningsaktører og myndigheter/offentlig sektor.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Målbare visjonen om nytt næringsliv, kunnskapen om prosessen fra idé til ferdig produkt, og en sterk evne i å jobbe med og forstå komplekse systemer. 

Hvorfor er det spennende?
Det bringer sammen de store megatrendene på teknologisiden, utfordringene knyttet til klima og miljø, samfunnsperspektivene på mobilitet og samferdsel, og det berører din og min hverdag direkte.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg  fascineres, skremmes og inspireres av alle mulighetene knyttet til AI og AGI, samt hvordan vi kan bruke og  misbruke data.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Siste året har vært dominert av etableringen av den nye næringsklyngen, og arbeidet med å bygge et fundament for et landslag.  

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Lindholmen Science Park i Gøteborg og deres prosjekt Drive Sweden som et nordisk eksempel. Og Norway Health Tech ledet av Katrine Myhre som på ti år har bidratt til å bygge en helsenæring i Norge fra scratch. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
System-orientert design og metoder for å håndtere komplekse systemer - det være seg samfunnssystemer som tekniske systemer og infrastruktur.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Verdensledende miljø innen systems-oriented design, systems engineering og systems integration, kombinert med vår evne til innovasjon og samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer.  

Viktigste nye perspektiver fra Covid? Noen tips? 
Videomøter har resultert i mindre tid på reise, økt produktivitet og redusert klimafotavtrykk.   

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Min styrke som klyngeleder ligger i evnen til å se helheten, forstå de enkelte bedriftenes utfordringer, og å motivere dem til å våge nye samarbeid.   

Noen viktige bærekraftsperspektiver?
At våre personbiler står stille ca 95% av tiden er lite effektiv  ressursbruk, i tillegg til  vår umettelige  konsumpsjon av billig produserte varer transportert på kryss og tvers av kloden.  

Et yndlingssitat eller livsmotto?
“Who  am  I being  that my  players  eyes  are not  shining” - Ben Zanders.  

Kan du oppsummere vår samtale med en setning?
Vi har en fantastisk mulighet til å skape enda bedre løsninger og å sikre norsk verdiskaping om vi samarbeider på tvers av bedrifter og myndigheter, og tar i bruk teknologi på en klok måte. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvilke fordeler kommer av å ha et klyngesamfunn i transportnæringen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Autonomi Felles løsninger 

Effektiv ressursbruk

Digital omstilling

Vi har en fantastisk mulighet til å skape enda bedre løsninger og å sikre norsk verdiskaping om vi samarbeider på tvers av bedrifter og myndigheter, og tar i bruk teknologi på en klok måte.

- Torun Degnes

Recommended literature:

systemsorienteddesign.net

Filmen iHuman

Serien Black Mirror

This is SAMS

Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway - SAMS, består av bedrifter, organisasjoner og aktører som samarbeider for utvikling og leveranse av radikalt nye systemer for bærekraftig autonom mobilitet der maritim, landbasert og luftbasert mobilitet kan samvirke. For mobilitetsfeltet kan dette medføre redusert landbasert trafikk, økt bruk av skipsfart, færre ulykker, økt sikkerhet for ansatte, null-utslipp, lavere driftskostnader samt omstillingsmuligheter og verdiskaping gjennom utskifting av dagens løsninger.