<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN sin serie med Innovasjonsverket snakker Silvija med gründer av Innoco, Sjur Dagestad, om at innovasjon både er superenkelt og dritvanskelig på samme tid. Innoco er et ledende norsk innovasjonsrådgivingsmiljø med spisskompetanse på innovasjonsledelse og praktisk entreprenørskap og innovasjon. I podcasten diskuterer Silvija og Sjur hva som er de viktigste elementene i et næringslivsfag innen innovasjon. Sjur deler også sine refleksjoner rundt noen av de vanligste problemstillingene når det kommer til gründerskap, som hvorfor folk er så redde for å feile. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon- og teknologi?
Jeg er en nysgjerrig ingeniør. Får ofte høre at jeg er en Reodor. I 1994 vant jeg faktisk Reodorprisen, så det er kanskje ikke så langt fra sannheten. Jeg har en doktorgrad i «aerodynamikk» (strømningsteknikk), men havna som prosjektleder på et prosjekt som viste seg å være et innovasjonsprosjekt. Litt som Obelix: jeg falt i gryta som liten.

Hva er det viktigste du gjør på jobben?  
Å få kunden vår til å lykkes med innovasjon.

Hva fokuserer du på?
I starten var det selvfølgelig teknologi. Jeg var ung og uerfaren. Etter hvert som jeg ble eldre skjønte jeg at innovasjon handler i hovedsak om mennesker. I årene som kommer, kan det hende vi klarer å sette oss selv, menneskenes egoistiske behov, til side og bry oss mer om kloden og omgivelsene våre – kanskje.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det er superenkelt og dritvanskelig på samme tid.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Hvordan noen på den ene siden sitter med kunnskap mens andre skjærer gjennom uten kunnskap og noen ganger fatter gode beslutninger og andre ganger bommer fullstendig (kall det gjerne ‘Trump-effekten’).

Dine egne relevante prosjekter siste året?               
Vi kurser fortsatt mennesker i innovasjon. Det er kanskje den viktigste jobben vi gjør. I tillegg har jeg skrevet en del innovasjonsbøker. Den siste kom i desember 2019.

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?
Her har jeg et motsatt eksempel med IDEO i San Francisco. Jeg så på dem som ”Gud” og ble skikkelig skuffet da jeg kom dit.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?   
Miljøkunnskap og forståelse kombinert med forståelse av hvordan mennesket fungerer mentalt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Tja, si det. Vi er dyktige på å bygge!

Et favoritt fremtidssitat?
Du kan bestemme deg for å få det til eller du kan bestemme deg for ikke å få det til. I begge tilfeller vil du få rett.

Researcher

This what you will learn:

Praktiske innovasjonsprosjekter Innovasjon studenter idag Forandring fryder? Covid-19 Lean
Fellesnevneren her er vel egentlig evnen til å gi litt faen og gjøre det du selv er god på, gjøre det hjertet ditt sier at du skal gjøre.

- Sjur Dagestad

Recommended literature:
Fyrsten av Machiavelli  Made in Japan av Akio Morita Fruits of War av Clayton Christensen

This is InnoCo

Innoco er et ledende norsk innovasjonsrådgivingsmiljø med spisskompetanse på innovasjonsledelse, praktisk entreprenørskap og innovasjon. Selskapet styrker innovasjonsevnen i etablerte virksomheter, blant annet gjennom å levere lederstøtte, prosjektbistand, foredrag, ledertrening og workshops.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse