<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0649: Innovasjon, fra tordentale til handling

Gjest: Klaus Røiri

Daglig leder of Innolab


Med Vert Silvija Seres
Med Vert Sjur Dagestad

I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med Innovasjonsverket snakker Silvija og Sjur Dagestad med Daglig leder i Innolab, Klaus Røiri, om det å få innovasjons-strategien opp fra skuffen og sørge for at også disse planene kan få bein å gå på. Sivilja, Sjur og Klaus diskuterer hvordan folk kan motiveres til å ville drive med innovasjon, og hvorvidt det er slik at det i dagens bedrifter finnes på "dårlige" unnskyldninger for å ikke innovere.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?  
Jeg ble først interessert i innovasjon på en konferanse i New Orleans med Tomra. På turen møtte vi en guru som het Gary Hamel. Det var første gang jeg hørte om eksperimentering, innsikt, ekspertisetenking og unmet needs. Senere har min filosofi rundt innovasjon vært mye av det samme; hva er det uløste behovet? hvem er kunden? er behovet stort og viktig? kan vi skape stor verdi? kan vi teste billig og raskt?

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Innolab er bare meg, men jeg samarbeider med andre selskaper: Innoco, Innoco Ledelse og Hovedorganisasjonen Virke. Jeg jobber mest i tidligere Buskerud fylke, der er mine kunder. Prosjektene handler om det vi kaller innovasjon i praksis. Prosjektutvikling fra behov til forretningsmodell, samt prosjektveiledning og innovasjonsprosess.

Hva fokuserer du på innen innovasjon?  
Jeg er interessert i hva bedriften kan gjøre NÅ;  i dag og i morgen; altså komme i gang. Ta tak i uløste problemer og viktige behov i bedriften og hos kunder.

Hvorfor er det spennende?  
Fordi jeg møter mange mennesker i jobbsituasjonen deres. Jeg synes det er spennende om jeg kan bidra til at jobben kan gjøres bedre, smartere, raskere- og ikke minst med kundens briller på.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Det er mange etablerte sannheter. Som at man ikke får tid til innovasjon fordi dagen og morgendagen er full av oppgaver. Eller at siloene hindrer innovasjon og at det er noen brysomme kollegaer som står i veien. Dilemmaer blir opplest og vedtatt, men i virkeligheten er det bare en dårlig unnskyldning...

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Kunnskap om endring og innovasjon blir viktigere. Derfor blir det viktigere enn noen gang før å ha kunnskap om organisering av innovasjon. Det er for at beslutninger skal tas raskere, og at det er budsjetter for innovasjonsarbeid og at innovasjon må få større oppmerksomhet i alle styrer og ledergrupper. Også det man kaller for åpen innovasjon; ta inn kunder, brukere, og utviklere tidlig i prosesser for å sikre kvalitet og gjennomføring. Dette høres kanskje lett ut, men jeg opplever at det er et stort behov for å få kunnskap og oppmerksomhet om dette.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Jeg tror vi er gode på medarbeiderinvolvering og høringsrunder. Slik at beslutninger som blir tatt i ledelsen har forankring.  

Et favoritt fremtidssitat?  
Ny dag - nye muligheter!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Ved radikal innovasjon vet en ikke hva problemet er eller hva det ønskelige utfallet skulle ha vært. På hvilken måte kan helseomsorgen samkjøre seg med radikale innovasjonsprosesser for å utvikle en ytterlige forbedring?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Endringsmotstand Innovasjonskultur Strategi Utvikling Etablerte sannheter
Det blir ikke mindre viktig med innovasjon fremover, men det vil bare bli mer viktig og derfor er det viktig å få dette forankret i alle ledd i bedriften.

- Klaus Røiri

Recommended literature:
Innovation to the core av Skarzynskl Leading the Revolution av Hamel Our iceberg is melting av Kotter 10 types of innovation av Keeley Art of the Start av Kawasaki

This is Innolab

Innolab er en fysisk møteplass og knutepunkt for idéarbeid i Bergen kommune, som fokuserer på innovasjon og digitalisering. Målet er å skape en enklere vei for gode idéer og forslag til forbedringer inn til kommunen. Byrådet vedtok å etablere Innovasjonslaben 4. mai 2017 i forbindelse med behandlingen av saken «Digitalisering og innovasjon i Bergen kommune 2017-2020». Innovasjonslaben er en del av Seksjon digitalisering og innovasjon i Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom. Laben skal drive frem arbeidet med innovasjon i Bergen kommune.