<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i cDynamics, Knut Inge Edvardsen. cDynamics er en maritim bedrift som fokuserer på skipsbygging, kompositter og fornybar industri. I episoden forteller Knut Inge om hvordan cDynamics, som startet opp for 5 år siden og jobber med kunder i en presset bransje med små budsjetter, forholder seg til digital transformasjon og endring. Han forteller også om hvordan de har tatt cDynamics videre fra en start-up til en etablert maritim bedrift.

Hvem er du, personlig og faglig?

Personlig er jeg kanskje litt typisk ingeniør. Tenker nok mer en jeg snakker. Faglig er jeg opptatt av entreprenørskap og synes dette er veldig spennende.

Hva er oppdraget til din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?

cDynamics skal bli et kvalitets-fagmiljø. Jeg er først og fremst opptatt av å bygge et solid fagmiljø med relevant kompetanse for næringen.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?

Jeg tenker strategisk og langsiktig. Tenker på hvordan jeg og selskapet skal posisjonere oss for å være relevante. Det er alt for mye kortsiktig selskapsutvikling, mye på grunn av at selskaper styres ut fra kortsiktige resultater.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?

Man er nødt til å ha digital kompetanse. Samtidig blir det viktigere og viktigere å huske at fagkunnskap ligger i bunn og digitalisering er et verktøy. Et problem er også at alle blir mer og mer spesialiserte og det er få som har multidisiplin kunnskap.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?

Gunnar Carlsson, Einar Øgrey Bransdal og Erna Solberg.

Hva skal du lære i år?

Balansere jobb/familie både for egen del og hvordan vi som selskap skal løse dette.

Ditt viktigste prosjekt siste året?

Å ta cDynamics videre fra start-up til etablert. Hvordan skape vekst.

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?

1. Ikke fokusere på fancy tjenester som man selv ønsker å selge, forstå og fokuser på kundens behov 2. Vis initiativ, gjør noe gratis for noen og se hva som skjer 3. Vær realistisk - ha en fot på gass og brems samtidig

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup?

Vi har startet med en kjerne av personell.

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?

Kort sikt; ansetter 2 nye i år. På lang sikt søker vi organisk vekst. Selskapet vurderes å bygges etter partnermodellen kjent fra advokatbransjen.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?

Det er viktig at samfunnet åpnes opp så mye som mulig, men med hurtig lokal respons på nye tilfeller. Viktig at ikke frykten styrer, og at tiltakene er basert i kunnskap og ikke følelser.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?

Ja, men dette må myndighetene skape. Det må skapes en økonomi som baseres på «forurenser betaler».

Ditt livsmotto?

Se fremover. Lære av sine feil/selskapets feil akkurat passe mye, men deretter komme seg videre.

SME

This what you will learn:

Hvorfor plastik kompositt er vanskelig Off-shore vind Å ha et realistisk bilde på salg Å skape vekst
Av og til har jeg ikke hatt tro på ting, men som jeg har gjort likevel, men når du ser på det i etterkant har det vært verdifullt for å komme seg videre.

- Knut Inge Edvardsen

Recommended literature:
Leser lite. Anbefaler Gold rush Alaska på Discovery

This is cDynamics

cDynamics AS ble grunnlagt i august 2015 som en leverandør av tekniske rådgivningstjenester som innbefatter CFD og strukturanalyse til verftsindustrien, kompositt og fornybar energi i Norge.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse