<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0083: De største endringene i FinTech

Gjest: Henrik Lie-Nielsen

Seriegründer

Tripod


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med serie-gründer, Henrik Lie-Nielsen, om gode og spennende eksempler på fintech. Tripod Capital Collective er et felles initiativ fra flere investorer med ulik bakgrunn fra teknologi, finans til kjøp og salg av selskaper. Henrik gir eksempler på hvorfor Klarna, Stacc og iZettle er gode eksempler på fintech. Videre deler han sine tanker om hvordan ny teknologi kan forenkle og forbedre prosesser i fintech.

Hva gjør dere på jobben?
Jeg bruker tiden min til å forsøke å coache ledere og ledergrupper i mine selskaper til å bruke teknologi for å endre og forbedre produkter, verdikjeder og leveransemodeller.

Hva er de viktigste konseptene i fintech?
Fintech kan løse problemer man ikke hadde gode løsninger på før, og dramatisk redusere pris og transaksjonskostnader. I tillegg til en mye bedre brukeropplevelse.  

Hvorfor er det spennende?
Etablerte sannheter står for fall. Når iZettle gir penger på forskudd til et brukersted basert på historiske salgstall, så representerer det et kvantesprang i forholdet mellom liten bedrift versus bank i dag. Med vår relativt digitaliserte finansbransje bør vi kunne ta posisjoner i utlandet med norsk teknologi

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Regulerende myndigheter er for passive, og reguleringen er til en viss grad et hindrer for utvikling av bedre tjenester for sluttbruker.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på fintech?
Jeg har en løsning på prosjektfinansiering som kombinerer en banks kapital med privat kapital for å oppnå en høyere gjeldsgrad på et prosjekt og dermed sikre flere gode prosjekter. Dette produktet har ingen banker begynt å tilby, delvis grunnet regulatoriske utfordringer.

Dine andre favoritt-eksempler på fintech internasjonalt og nasjonalt?
Stripe gjør det ekstremt enkelt å ta betalt på nett og det er enkelt å ta i bruk. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge er flinke på prosess. Vi har høye kostnader på arbeidskraft og er derfor vant til å automatisere og gjøre ting smart. Vi bør kunne levere fintech-teknologi til hele verden, men vi kommer ikke til å være best på sluttbrukertjenestene.

SME

This what you will learn:

Innovasjon Fintech Gründerskap Nasjonale og internasjonale eksempler
Fintech kan løse problemer man ikke hadde gode løsninger på før, og med vår relativt digitaliserte finansbransje bør vi kunne ta posisjoner i utlandet med norsk teknologi.

- Henrik Lie-Nielsen

Recommended literature:
Fintech Labs Insights Fintech Insider Finextra The Finanser

This is Tripod

Tripod Capital Collective er et felles initiativ fra flere investorer med ulik bakgrunn fra teknologi, finans til kjøp og salg av selskaper. Fellesnevner for miljøet er raushet, kreativitet, endrings- og gjennomføringsevne. I tillegg til initiativtakerne er det et antall større investorer og et antall nystartede selskap knyttet til miljøet. Tripod samarbeider i dag med Thommessen, BKK og Sparebanken Vest. Som samarbeidspartner til Tripod får en tilgang til deal-flowen i en sterk investor-gruppering, innovative oppstarts-bedrifter samt potensielle nye disruptive konsepter og ideer.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse