<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0048: Ansvarlig bruk av stordata

Gjest: Anders Løland

Forsker

Norsk Regnesentral


Med Vert Inge Harkestad

I denne episoden av #LØRN snakker Inge med assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral, Anders Løland, om en lun lånerobot og hvordan de bruker maskinlæringsmetoder for å løse problemer. Under samtalen om Big Data forteller for eksempel Anders om teknologien bak ansiktsgjenkjenning, og om hvordan Big Data muliggjør samfunnstjenester som yr.no. Han gir oss også en forskers forfriskende optimisme om utfordringene samfunnet møter med Big Data, og deler sine synspunkter på hvordan vi i Norge klarer å balansere personvern og alle de nye mulighetene.

Hva gjør dere på jobben?
Vi lager og bruker maskinlæringsmetoder for å løse problemer eller for å finne ut av ting. Noen ganger vil vi hjelpe bedrifter, andre ganger grunnforsker vi.

Hva er greia med big data?
Big data, eller stordata som jeg liker best, inneholder så mye. Det er store muligheter, litt keiserens nye klær og noen farer.

Hvorfor er det spennende?
Vi kan få til ting vi ikke kunne før og hjelpe mange flere enn før. Det som kan gå galt kan få større konsekvenser enn før.

Ditt beste eksempel på big data?
Vi har laget en lun lånerobot. Den kan se forskjell på risikable og trygge kunder fra anonymiserte kontobevegelser.

Dine andre favoritteksempler på big data, internasjonalt og nasjonalt?
Internasjonalt er det ansiktsgjenkjenning som endelig virker, og nasjonalt er det yr.no

Hvordan funker det egentlig?
Stordata + metodiske framskritt + bedre datamaskiner = suksess.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi klarer å balansere personvern og alle de nye mulighetene. Når verden får tenkt seg om, er vi klare med ansvarlig bruk av stordata.

Et kort big data-sitat?
Kunstig intelligens trenger ikke mest mulig data for å fungere godt.

RESEARCH

This is what you will learn:

Big data Bruk og lagring Nasjonale og internasjonale eksempler
Kunstig intelligens trenger ikke mest mulig data for å fungere godt.

- Anders Løland

Recommended literature:
Big Data: A Very Short Introduction

This is Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring og IKT. NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans/forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, helse, forvaltning og bildeanalyse. Innen IKT arbeides det med informasjonssikkerhet, universell utforming og smarte informasjonssystemer.