<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0051: BIGDATA: Davide Roverso: «Virtuelle maskiner»

Gjest: Davide Roverso

Chief Analytics Officer

eSmart Systems


Med Vert Torgeir Micaelsen

I denne episoden av #LØRN snakker Torgeir med Chief Analytics Officer i eSmart Systems, Davide Roverso, om Big Data og hvilke intelligente tjenester det åpner opp for. eSmart Systems utvikler primært sky-basert og AI-basert programvare for nett- og energiselskaper, og i samtalen med Torgeir deler Davide sine tanker om både de spennende mulighetene og de etiske utfordringene Big Data utgjør, samt interessante fakta og tall om teknikken som ligger bak denne teknologien.

Hva gjør dere på jobben?
Vi utvikler primært sky-basert og AI-basert programvare for nett- og energiselskaper.

Hva er greia med big data?
Big data handler stort sett om mengder data som er for store eller er generert med for høy hastighet til å bli prosessert eller lagret på en «vanlig» datamaskin. Big data krever vanligvis sky-løsninger og parallell bruk av mange såkalte «virtuelle maskiner».

Hvorfor er det spennende?
Big data er spennende fordi det åpner for utvikling og bruk av «intelligente» tjenester, som for eksempel Google-søk og automatisk oversettelse fra et språk til et annet.

Hvorfor er det skummelt?
Det kan fort bli overveldende og det kan åpne opp for «big brother » lignende applikasjoner, som for eksempel en stor-skala overvåkning (som er under utrulling i Kina) og andre uetiske applikasjoner

Ditt beste eksempel på big data?
Det må være Google-søk, 40 000 søk i sekundet og 0.2 sekunders svar tid.

Dine andre favoritteksempler på big data, internasjonalt og nasjonalt?
Flymotorer. En flymotor genererer 20TB av data hver time. Hvis vi ganger det på antall flymotorene på et fly, antall fly i lufta og antall timer i lufta, så kommer vi frem til 2.5 zettabytes per år generert av flymotorer alene.

Hvordan funker det egentlig?
Man trenger høy båndbredde og tusenvis av datamaskiner som jobber sammen på en koordinert måte.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Automatisering av inspeksjoner basert på intelligent bildeanalyse.

Et favoritt big data sitat? 
There are a lot more people who know how to move big data around than know what to do with it. 

SME

This what you will learn:

Big data AI «intelligente maskiner»
Big data er spennende fordi det åpner for utvikling og bruk av «intelligente» tjenester, som for eksempel Google-søk og automatisk oversettelse fra et språk til et annet.

- Davide Roverso

Recommended literature:
 Superintelligence av Nicklas Boström  

This is eSmart Systems

eSmart Systems bygger og leverer neste-generasjons programvareløsninger for kraftlinje-inspeksjoner, planlegging av nett-vedlikehold og optimalisering av energi-fleksibilitet. Med bruk av sine AI-drevne løsninger støtter eSmart Systems firmaer over hele verden ved å tilby løsninger som reduserer kostnader og gir forlenget levetid. Visjonen til eSmart Systems er en om bærekraftige samfunn, og en verden der infrastrukturer og ressurser blir administrert og vedlikeholdt effektivt og intelligent. En verden drevet av eSmart Systems.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse