<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: DRONETECH

#0019: Leketøy eller verktøy?

Gjest: Eirik Solheim

Teknologirådgiver og journalist of NRK


Med Vert Torgeir Micaelsen

I denne episoden av #LØRN møter du teknologirådgiver og journalist i NRKbeta, Eirik Solheim. NRKbeta er en teknologiblogg fra NRKs avdeling for nye medier. I podcasten snakker Eirik om hvordan droner brukes til alt fra filmopptak og overvåkning, til redningsoperasjoner og analyse av landområder.
Full transcript (Available soon)

Hva gjør dere på jobben?
Veldig mye forskjellig, men angående droner, så har det blitt en viktig kameraplattform.

Hva er en drone?
Ordet kommer fra de mannlige biene som ikke arbeider, men forbindes nå mest med ubemannede fartøy, både til lands, vanns og i luften. Jeg forbinder begrepet mest med flygende ubemannede fartøy.

Hvorfor er det spennende?
Ubemannede fartøy gir en frihet og en sikkerhet som du ikke får med bemannede fartøy. For luftbårne droner er det veldig mange spennende bruksområder. Alt fra filmopptak og overvåking til redningsoperasjoner og analyse av landområder.

Hvorfor er det skummelt?
Tunge farkoster med skarpe propeller kan være farlige. Og friheten gir en mulighet til overvåking som kan være invaderende.

Ditt beste eksempel på droneteknologi?
Blant annet et prosjekt som benyttet billige droner for å fly inn mat og medisiner til Syria, og droner som dropper redningsbøyer til folk i nød på strendene i Australia. Eller en kar som kaller seg Gab707 på YouTube og som gjør spektakulære filmopptak med racingdroner.

Dine andre favoritteksempler på droner, internasjonalt og nasjonalt?
Nasjonalt er det Prox Dynamics og internasjonalt er jeg imponert av hva kinesiske DJI har fått til.

Hvordan funker det egentlig?
Tar man for eksempel et quadcopter, en drone med fire rotorer så fungerer den slik; fire propeller gir løft, men de må styres ekstremt nøyaktig for å få balanse. Dette gjøres ved hjelp av sensorer og en datamaskin om bord. Gyro, akselerometer, barometer og GPS er de vanligste sensorene. De mater datamaskinen om bord med informasjon slik at den kontinuerlig kan justere hastigheten på alle motorene for å få farkosten til å ligge stabilt i luften.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det gjøres en del spennende overvåkning av miljø med droner i Norge.

Et kort drone-sitat?
Av alle teknologiområdene jeg følger med på er droneteknologi et av de absolutt mest spennende.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Norge utvikler mye innen høyteknologi og har mulighet til videreutvikling. Derfor er det også viktig å regulere på riktig måte. Hva mener du er riktig måte å regulere på, og hvordan vil framtidens bruk av droneteknologi i Norge se ut?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Droner i media
Drone til overvåkning
Droneteknologi
Av alle teknologiområdene jeg følger med på er droneteknologi et av de absolutt mest spennende.

- Eirik Solheim

Recommended literature:
Dronelek.no RC Groups FPVLAB Ethics, Rotor Riot og FliteTest sine kanaler på YouTube.

This is NRK

NRKbeta er en teknologiblogg, og NRKs sandkasse for teknologi og nye medier. NRKbeta skriver om internett og ny teknologi med fokus på brukeren og på det som NRK gjør i den forbindelse. Det betegnes som en sandkasse fordi NRKbeta ønsker å teste ut ting, være nysgjerrig og finne ut av hvordan ting endrer seg.