<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LEGALTECH

#0035: Har du hørt om advokatroboten Lawbotics?

Gjest: Merete Nygaard

Gründer

Lawbotics


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av Lørn.Tech møter du gründer og daglig leder i Lawbotics, Merete Nygaard. Lawbotics ble stiftet i 2017 og er allerede anerkjent som et av de mest innovative selskapene i Norge. I episoden får du vite hva fremtidens jurister må kunne om teknologi og hva som skal til for å gjøre juridisk kunnskap mer tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter.

En linje om din «claim to fame».

Jeg er gründer av Lawbotics, arrangør av jevnlige Oslo Legal Tech Meetups og initiativtaker til Oslo Legal Hackathon.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i lawtech?

Som forretningsadvokat jobbet jeg mye med teknologi og gründerselskaper, og jeg lærte derfor jevnlig om nye innovasjoner innenfor mange sektorer. Samtidig så jeg at mye av det juridiske arbeidet var ineffektivt, og jeg fikk flere ideer til hvordan teknologiske løsninger kunne bidra til å effektivisere det. Jeg ble først oppmerksom på «Lawtech» for omtrent to og et halvt år siden, og dette ble en helt naturlig interesse for meg ettersom jeg da kunne kombinere to ting jeg er opptatt av.

Hva gjør dere på jobben?

Vi utvikler en programvareplattform kalt Lexolve, som lar ikke-tekniske personer – slik som jurister – automatisere deler av arbeidet sitt ved opprettelse av juridiske dokumenter. Ikke-jurister kan da selv lage kompliserte juridiske avtaler og dokumenter selv uten å gå veien via advokat.

Hva er egentlig lawtech?

Lawtech er kort fortalt teknologi som understøtter og forenkler juridisk arbeid og juridiske tjenester. Grunnen til at det er så populært akkurat nå, er at det i liten grad tidligere har blitt lagt vekt på å utvikle teknologi som effektiviserer advokatyrket eller juridiske tjenester. Advokatbransjen er en av de bransjene som har vært senest ute med å bli påvirket av teknologi, men dette er nå i ferd med å endre seg. «Lawtech», også kalt «legal tech», beskriver også trenden med at teknologi kan endre og effektivisere ulike deler av juridisk arbeid.

Hvorfor er det spennende?

Advokatens arbeid har tradisjonelt blitt ansett som «skreddersøm»-arbeid (Susskind bruker begrepet «bespoke») som kun kan utføres av advokatene selv, og forretningsmodellen har vært konservativ – det vil si at den ikke har endret seg mye siden yrkets opprinnelse. Legal tech innebærer at man kan tenke nytt rundt hva som egentlig er «skreddersøm» og ikke – og nye måter for å gjøre juridiske tjenester tilgjengelig på. Tilgangen på juridisk rådgivning og hjelp har tidligere vært forbeholdt dem som har hatt råd til å betale for det – noe som er et paradoks, siden alle i både yrkeskapasitet og privat kapasitet forholder seg til jus hele tiden. Legal tech bidrar til at jus blir mer tilgjengelig for alle. Vi får et bedre samfunn når alle har muligheten til å forstå og vurdere sine juridiske rettigheter, plikter og sin juridiske situasjon.

Hvorfor er det skummelt?

Jeg synes ikke det er så skummelt, men jeg har forståelse for at mange har en naturlig motvilje til å endre seg, særlig når man ikke fullt ut har oversikt over konsekvensene av endringer – det ligger i menneskets natur.

Ditt beste eksempel på lawtech?

Lexolve!

Har du andre gode eksempler på lawtech, internasjonalt og nasjonalt?

Jeg liker FareWill, en britisk tjeneste som lar alle ta kontroll over eget testament og hva som skal skje etter at de dør. Jeg synes LawGeex og Beagle har spennende ting på gang på området kontraktanalyse. Clause, som jobber med såkalte «connected contracts» og nå skal utvikle dette på blockchain-plattformen Tezos, er også interessant å følge med på.

Hvordan funker det egentlig?

Som alt annet – teknologi er ikke magi, men logikk.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Vi er fremoverlente når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Personlig er jeg stolt av at alle de toneangivende aktørene i advokat- og juristbransjen ble med på å samarbeide om Oslo Legal Hackathon for å skape engasjement og nysgjerrighet rundt legal tech – vi hadde ikke noen annen agenda enn det.

Kan du anbefale noe stoff om lawtech?

Prof. Erik Vermeulens på Medium. Richard Susskind – Tomorrow’s Lawyers, Codex – Stanford Center for Legal Informatics.

Et kort lawtech-sitat for å hekte på bildet ditt ved publisering?

Mulighetene innenfor legal tech er enorme, og vi har kun begynt å skrape på overflaten av dem.

Dette LØRNER du:

Lexolve Automatisere juridiske dokumenter Juridisk historie Algoritmer
Vær nysgjerrig! Ikke vær redd for det nye.

Merete Nygaard

Anbefalt litteratur

Dette er Lawbotics

Lawbotics ble opprettet i 2017 og utvikler en software platform kalt Lexolve. Lawbotics’ ultimate mål er å gjøre det juridiske arbeidet lettere for bedrifter og de som jobber i dem verden rundt, og idag skapes juridisk sikkerhet for alle gjennom Lexolve selvbjetenings platform og Lexolve Market.

Refleksjon

Bør teknologi være en del av utdanningsløpet for fremtidens jusstudenter, for hva skal egentlig en jurist med digital kunnskap?