<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: DRONETECH

#0015: Lag en drone

Gjest: Henning Pedersen

Gründer

MakeaDrone


Med Vert Torgeir Micaelsen

I denne episoden av #LØRN møter du gründeren av MakeKit (tidligere MakeaDrone) Henning Pedersen. Henning startet opp MakeKit med et ønske om at alle skulle få oppleve gleden med droner, og i dag jobber de med å designe og utvikle drone-byggesett. I episoden forteller Henning mer om denne reisen, samt om hvordan droner kan brukes som et pedagogisk verktøy for barn og voksne. 

 

Hva gjør dere på jobben?
Utvikler dronebyggesett og andre produkter for læring. Jobber også med drone med ekkolodd for deteksjon og fangstkontroll på havet.

Hva er en drone?
En ubemannet farkost. Den har en viss autonomitet, men er samtidig underlagt en overordnet kontroll.

Hvorfor er det spennende?
Droner er en forlengelse av mennesket som innebærer stor frihet og fleksibilitet. Nye rom utforskes, nye problemer løses.

Hvorfor er det skummelt?
Store droner, særlig multikoptere, har et skadepotensiale man må være forsiktig med. I Norge er jeg ikke bekymret for at droner vil invadere privatlivet med det første, men det kan skje i USA.

Ditt beste eksempel på droneteknologi?
Søk etter savnede mennesker. Med geomatiske søk kan man også finne mennesker tatt i skred. Jeg tror også droner vil finne arkeologiske skatter gjemt under bakken. På havet sparer vi store mengder drivstoff og utslipp dersom vi kan finne fisken på en enklere måte.

Dine andre favoritteksempler på droner, internasjonalt og nasjonalt?
40 grams droner med FPV-kamera som kan fly baneløp i stua.

Hvordan funker det egentlig?
Dronens vinkel måles med gyro- og aksellerasjonssensorer, som brukes til å beregne avvik fra ønsket vinkel. Styringsignal sendes til motorkontrollerne som endrer dronens vinkel via motorene. Flere sensorer måler høyde og posisjon.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har mye natur som skal utforskes og store økonomiske ressurser til å prøve og utvikle nye ting. Det regulatoriske landskapet er også ganske greit, selv om visse lover også kan virke konservative.

Et drone-sitat?
Skal du være med så heng på.

Startup

This what you will learn:

Drone som pedagogisk verktøy
Praktisk lærdom
Oppbygning av droner
Sensordata
Tverrfaglighet
Skolesatsningsområder
Du kan gå på gata uten å være redd for å få noe i hodet.

- Henning Pedersen

Recommended literature:
Tiny Whoop på YouTube

This is MakeaDrone

MakeKit (tidligere Makeadrone) ble startet av Henning Pedersens og med et ønske om at alle skulle få oppleve gleden med droner. Sammen med Steinar Holøs videreutvikles bedriften med nytt navn, MakeKit. De designer og utvikler drone-byggesett som ikke bare gir skaperglede, men også en praktisk og engasjerende tilnærming til læring. MakeKit tilbyr også workshops der du får grundig opplæring i hvordan du designer, bygger, koder og styrer droner. 

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse