<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LEGALTECH

#0038: Hva er greia med LawTech?

Gjest: Elise Kirkhus

CEO of BAHR LEAP


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med daglig leder av BAHR LEAP, Elise Kirkhus. Elise har jobbet i mange år som advokat og har de senere årene fått en stor interesser for lawtech etter at den begynte å få oppmerksomhet i advokatbransjen i Norge. Advokatfirmaet BAHR LEAP fungerer som en radar som plukker opp ny relevant teknologi og ser om det kan være noe å vinne på å ta den i bruk. I episoden forteller Elise hvordan ny teknologi kan bistå dagens advokater og hvordan de nye løsningene fungere i praksis.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i lawtech?
Jeg har jobbet i mange år som advokat i DNB og BAHR, men har gradvis funnet tilbake til min indre nerd. 

Hva gjør dere på jobben?
Vi fungerer som en radar som plukker opp ny relevant teknologi og ser om det kan være noe å vinne på å ta den i bruk. Hvis svaret er ja, vil LEAP bistå med tilpasning og gjøre jobben med implementering.

Hva er greia med lawtech?
Greia er at vi har vært altfor trege med å ta i bruk ny teknologi i advokatbransjen, og nå er tiden inne for å endre på dette. 

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi vi kan være med på å forme hvordan fremtidens hverdag for advokater kommer til å bli. Og jeg håper vi kan gjøre den mer spennende ved å få maskiner til å ta over enkle og repetitive oppgaver.

Hvorfor kan det være skummelt?
Det er ikke skummelt! Det kan kanskje virke slik for mange, men det er begrensninger for hva datamaskiner kan gjøre, og det kommer fortsatt til å være behov for advokater i fremtiden.

Har du andre gode eksempler på lawtech, internasjonalt og nasjonalt?
Her hjemme må jeg selvfølgelig nevne Lawbotics. Det er gøy å se hva Merete har fått til og hvor mye blest hun har skapt, ikke bare om sitt eget selskap, men om lawtech generelt. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Advokatfirmaene i Norge virker å ha en mer åpen dialog enn i utlandet. Jeg tror samarbeid hjelper innovasjonen i et lite marked som Norge, fordi volumene her hjemme vanskeligere forsvarer kostnadene ved utvikling. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvorfor tror du lawtech «henger etter» når det kommer til å integrere ny teknologi?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Lawtech
Automatisering av dokumenter
Digital juridisk vekst Lawboticks
Det er mange spennende selskaper som satser på å lage teknologi særskilt rettet mot advokatbransjen.

- Elise Kirkhus

This is BAHR LEAP

BAHR LEAP kombinerer kodingserfaring, robust teknologi og BAHRs topp juridiske kompetanse for å levere markedsledende automatiserte juridiske maler.