<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: DRONETECH

#0014: Hvordan regulerer man droner og selvkjørende biler?

Gjest: Ketil Solvik-Olsen

Tidligere samferdselsminister

DN


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN møter du tidligere statsråd og «transportnerd», Ketil Solvik-Olsen. I episoden snakker Ketil om fremtidens transportmiddel og hvordan man regulerer dem. Ketil reflekterer også over hvilke samfunnsaspekter det er viktig å tenke på i utviklingen av nye transport-konsepter som droner og selvkjørende biler. Hvem er det som bør ta ansvaret for det etiske? 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Et trafikksystem som fungerer, om det er i lufta, på jorda eller i sjøen. Folk må oppleve det som trygt og du må ivareta personvern. Det er ekstremt viktig å lage spilleregler som alle i samfunnet aksepterer og legge til rette for at Norge kan være det landet som skaper teknologien og arbeidsplasser.

Hvorfor er det spennende?
Droner er vanvittig spennende og teknologien hjelper oss å løse hverdagsproblemene våre. Det betyr at vi kan hjelpe flere for en gitt sum penger og vi kan løse utfordringer som vi ikke kunne i går eller vi kan gjøre det tryggere.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Når man snakker om autonome busser så tror mange at dagens bussjåfører blir overflødige. Jeg tror de får en annen rolle. Sannsynligvis vil det være enda flere som vil ta bussen i framtiden, men det betyr ikke at vi trenger en bussjåfører i enhver buss, men i de store bussene så vil du gjerne ha bussjåfør i forsetet.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg håper at myndighetene er offensive på å lage regler som er framoverskuende, men som må ivareta sikkerheten. Det er kult med teknologi, men hvis folk ikke er trygge så skal vi ikke bruke det.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Teknologien gjør at vi kan levere bedre tjenester til en lavere pris. Det betyr ikke at alle vil gå arbeidsledige til slutt for alt dette skal driftes og du skal fortsatt driftes.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Du vil alltid ha et skjæringspunkt om hvorvidt regelverket er godt nok og kjent nok. Samtidig er det masse som vi kan løse av utfordringer i dag på en enklere, bedre og billigere måte enn det vi gjorde i går.

Dette LØRNER du:

Drone inspeksjon Automatikken som bruksområde Hjelpende teknologi Statens rolle Felles reguleringer Teknologisk skapte arbeidsplasser
Staten må regulere for å få et trafikksystem som fungerer om det er i luften, på jorden eller i sjøen - folk må oppleve trygghet.

Ketil Solvik-Olsen

Anbefalt litteratur

Dette er DN

Dagens Næringsliv (forkortet DN) er en norsk dagsavis og den tredje største avis i Norge, målt i opplagstall. Avisen ble etablert i 1889 som avis for sjøfartsnæringen, og utkom tidligere, fram til 1987, under navnet Norges Handels og Sjøfartstidende, populært kalt «Sjøfarten». DN fokuserer på nyheter innen økonomi, politikk, nærings- og samfunnsliv.

Refleksjon

Hvordan skal vi få til en god struktur for å skape rammeverk parallelt med realisering av visjonære ideer, istedenfor at rammeverket skal utvikles etter at ideen har trått feil?