<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LEGALTECH

#0037: Hvem har ansvaret når en selvkjørende bil krasjer?

Gjest: Dan Sørensen

Senioradvokat of Selmer


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter du senioradvokat i Selmer, Dan Sørensen. Dan har jobbet i IT-bransjen i mange år både som gründer, programmerer og prosjektleder. Selmer ble etablert i 1985 og er et av landets fremste advokatfirmaer med 180 medarbeidere. I episoden snakker Dan blant annet om hvordan ny teknologi skal bli regulert og hvem som har ansvaret. Dan reflekterer over viktige problemstillinger som bør tas stilling til når man nå bygger den nye jusen; hvem har for eksempel ansvaret når en selvkjørende bil krasjer?
Full transcript (Available soon)

Hva gjør dere på jobben?
Jeg jobber hovedsakelig med teknologirelaterte problemstillinger, men også med IT- og teknologikontrakter, lisensiering av teknologi, telekom og personvern. I tillegg jobber jeg også med Selmers digitale reise.

Hva er greia med lawtech?
Advokatbransjen er konservativ, men trenger sårt teknologi. Vi trenger ordinær teknologi, som skybaserte tjenester og moderne plattformer, men også ny teknologi for å levere more-for-less.

Hvorfor er det spennende?
Teknologi som fører til disrupsjon er i seg selv spennende – teknologisk, organisatorisk og markedsmessig. 

Hvorfor er det skummelt?
Det er aller mest skummelt fordi det vil rokke ved de tradisjonelle leveransemodellene i bransjen og trolig dagens struktur i virksomhetene.

Ditt beste eksempel på lawtech?
Legal Geek-organisasjonen og den årlige konferansen. Dette viser både omfanget av teknologi, antall startups og hvor raskt feltet utvikler seg.

Dine andre favoritteksempler på lawtech, internasjonalt og nasjonalt?
Løsninger for due diligence-prosjekter er veldig spennende, som for eksempel Kira Systems og Luminance.  

Hvordan funker det egentlig?
Teknologien som nå driver endringer er kunstig intelligens som et samlebegrep. Dette omfatter blant annet maskinlæring, tekstanalyser, prediksjon og automatisering. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Foreløpig er Norge helt i startgropen når det gjelder legal tech, mens bruk av kunstig intelligens og big data i andre bransjer er kommet lenger.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Kan det være lettere å ta i bruk ny teknologi, og se hvilke muligheter den tilbyr dersom man ikke er redd den?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Regtech
Personvern
Bransjen kan vente seg mange endringer og nye forretningsmodeller, men det er spennende fordi vi ennå ikke vet helt hvilke endringer.

- Dan Sørensen

Recommended literature:
Bøker av Richard Susskind

This is Selmer

Advokatfirmaet Selmer ble etablert 1. januar 1985. Firmaet opplevde en rask tilvekst av dyktige partnere og medarbeidere, og firmaet besitter i dag spisskompetanse innen alle de sentrale forretningsjuridiske disiplinene, i tillegg til omfattende bransjekunnskap.