<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIOTECH

#0023: Hvordan kan Biotech gjøre livene våre bedre?

Gjest: Aksel Sterri

Forsker

UiO


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN møter du doktorgradstipendiat i filosofi ved UiO, Aksel Sterri. Aksel ble gradvis mer interessert Biotech gjennom debatter om surrogati og selektiv abort. I episoden lærer du hvorfor bioteknologi kan virke skremmende for folk, og hvordan dette hindrer oss i å se hva det kan gi oss av muligheter for å forbedre livene våre.

Hva gjør dere på jobben?

På jobben leser jeg hva filosofer og andre skriver, og så forsøker jeg å skrive noe interessant om temaer jeg selv synes er vanskelige.

Hva er greia med biotech?

Greia med bioteknologi er at det skremmer folk, noe som forhindrer oss i å se klart på hva det kan gi oss av muligheter for å forbedre livene våre, men også hvilke reelle farer det er ved det.

Hvorfor er det spennende?

Det er spennende fordi det gir oss muligheten til å ta kontroll over evolusjonsprosessen.

Hvorfor er det skummelt?

Det er skummelt fordi det gir oss muligheten til å ta kontroll over evolusjonsprosessen.

Ditt beste eksempel på biotech?

Hvis vi strekker begrepet litt så vil jeg si den grønne revolusjonen blant annet ledet av Norman Borlaug. Hvor en avlet fram kornarter som ga større avlinger, og som er beregnet til å ha reddet en milliard mennesker. Får fram at vi har brukt teknologi - som i realiteten er kunnskap satt i system - til å løse enorme problemer i lang tid med stor suksess.

Dine andre favoritteksempler på biotech, internasjonalt og nasjonalt?

Fortsatt spekulativt, men muligheten for å bruke CRISPR til å lage mygg som kan utkonkurrere alle mygg med malaria.

Hvordan funker det egentlig?

Myggene er resistente mot malaria og sprer sine gener i populasjonen av mygg, men det går alt for treigt siden de resistente myggene bare viderefører sine gener 50 prosent av gangen. Om myggene er bærere av en såkalt gen-driver, så kan en sørge for at de resistente genene vinner 100 prosent av gangene.

Et kort biotech-sitat?

Tenk hvor gøy det kan bli.

RESEARCH

This is what you will learn:

Bioteknologisk filosofi Bioteknologi i verdenssamfunnet
Jeg forsøker å finne de beste brillene til å forstå verden vi lever i og hva vi bør gjøre for å endre den slik at vi alle kan få det bedre.

- Aksel Sterri

Recommended literature:
Bioteknologirådet

This is UiO

Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement skal vi bidra til en bærekraftig framtid. UiO har formet samfunnet i over 200 år og er et ledende europeisk universitet. De neste ti årene skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.