<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIOTECH

#0028: Hvordan kan naturlige proteiner i kroppen bli til «supermedisin»?

Gjest: Simone Mester

Doktorgradsstipendiat of UiO


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN møter du Simone Mester som er doktorgradsstipendiat i molekylærbiologi ved universitetet i Oslo. Simone fikk allerede på videregående øynene opp for Biotech og alt potensialet som ligger i denne teknologien. I molekylærbiologi studerer man sammenhengene mellom DNA og protein og hvordan dette reguleres. Simone forteller i episoden hvordan små endringer i antistoffene lager et «super-antistoff» som potensielt kan brukes som medisin mot alvorlige sykdommer.
Full transcript (Available soon)

Hva gjør dere på jobben?

Jeg jobber i forskningsgruppen til Inger Sandlie og Jan Terje Andersen, og vi studerer proteiner som vi finner naturlig i kroppen vår, der vi ser på hvordan små endringer kan endre funksjonen og strukturen til disse proteinene. Vi jobber blant annet med antistoffer, som er en viktig del av immunsystemet. Ved å gjøre små endringer i antistoffene kan man lage super-antistoffer som en dag kan brukes som medisiner i behandling av alvorlige sykdommer.

Hva er egentlig biotech? Bioteknologi er egentlig bare et nytt ord på en type naturvitenskap som har blitt brukt i flere århundrer. Bioteknologi er teknologi hvor man bruker biologiske systemer, levende organismer eller deler av dette for å utvikle eller lage ulike produkter.

Hvorfor er det så spennende?

Det er utrolig spennende å kunne bruke noe som finnes naturlig i kroppen eller i naturen, til å lage et enda bedre eller nytt produkt. I arbeidet mitt bruker vi proteiner, antistoffer, som kroppen vår naturlig lager billioner av for å beskytte oss mot å bli syke. Ved hjelp av bioteknologiske metoder er vi i dag i stand til å gå inn og gjøre endringer i DNA-sekvensen til antistoffer og produsere nye antistoffer i laboratoriet.

Hvorfor er det skummelt?

Vi som jobber med biotech, synes egentlig ikke dette er noe skummelt. Jeg tror bioteknologi har potensialet til å løse noen av verdens største problemer slik som sykdom og sult.

Ditt beste eksempel på biotech?

Bruken av antistoffer i medisin er mitt beste eksempel innen biotech.

Dine andre favoritteksempler på biotech, internasjonalt og nasjonalt?

Her har jeg lyst til å nevne CRISPR, som gjør oss i stand til å utføre målrettede endringer i DNA-et til alle levende organismer og alle typer celler.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

I Norge ser vi en økt satsing på biotechstartups. UiO:Life Science har blant annet startet opp et to-årig innovasjonsprogram for å bygge en bro mellom akademia og industri. I tillegg har vi fått en biotech-inkubator i Forskningsparken, Sharelab – et fantastisk initiativ som gjør det enklere å starte opp sin egen bedrift innen bioteknologi.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Biomedisin har potensialet til å behandle mennesker mer individuelt enn hva vi er vant med i dag, og kanskje løse gåten om hvordan vi kurerer all form for kreft. Hvorfor går ikke kommersialiseringen av biomedisin raskere?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Bioteknologi Naturlige prosesser DNA
Det er utrolig spennende å kunne ta nytte av noe som finnes naturlig i kroppen eller i naturen til å lage et enda bedre eller nytt produkt.

- Simone Mester

This is UiO

Universitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement bidrar UIO til en bærekraftig framtid. Universitetet har formet samfunnet i over 200 år og er et ledende europeisk universitet.