<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0148: Maskinlæring for lungelyder

Exported: Johan Ravn

Co-founder

Medsensio


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med co-founder og CEO i Medsensio, Johan Ravn. Johan fattet interesse for kombinasjonen av informatikk, distribuerte systemer og maskinlæring under studiene. I episoden forteller Johan om hvordan han sammen med Medsensio har utviklet et stetoskop som bruker maskinlæring til å utføre lungelydanalyse som igjen hjelper helsepersonell med å skille mellom normale og unormale lungelyder. Dette for å hjelpe over 3 millioner mennesker med kroniske lungesykdommer.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI?

Johan Ravn, daglig leder og teknologisk co-founder i Medsensio. Interessen for maskinlæring kom under studiene i informatikk. Kombinasjon av informatikk, distribuerte systemer og maskinlæring er utrolig spennende.

Hva gjør dere på jobben?

Lungelyd-analyse ved hjelp av maskinlæring. Vi bruker mye av tiden på teknologisk utvikling, og har nå en prototype hvor et stetoskop er koblet med analyse i clouden. Fremtiden kommer til å bli dominert av løsninger som benytter seg av maskinlæring.

Hvorfor er det spennende?

Teknologi har mulighet til å gjøre ting bedre og lettere, noe som igjen gjør at vi kan slippe å bruke tid på manuelle og kjedelig ting.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Alt med personvern og etikk er utfordrende.

Dine andre favoritteksempler på AI internasjonalt og nasjonalt?

Jeg synes det Tesla gjør med selvkjørende biler er utrolig spennende. Her i Norge virker det Boost.ai gjør veldig spennende.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

I Norge tar samfunnet i mye større grad i bruk nye løsninger sammenliknet med mange andre land. Ofte snakker vi om at Japan er så høy-teknologisk, men de bruker fortsatt papir og fax-maskiner, og samfunnet er fullstendig basert på kontanter.

Anbefalt lesing/seing om AI?

Hackernews og machine learning på reddit er anbefalt å følge. Når det gjelder å lære seg maskinlæring så har Standford et utrolig bra åpent kurs av Andrej Karpathy.

En favoritt AI sitat?

“No free lunch in machine learning”.\

Viktigste poeng om AI fra vår samtale?

I Open AI så tjener de beste forskerne innen maskinlæring en million dollar. Jeg tror det viser hvor viktig dette feltet kommer til å bli fremover og hvordan amerikanerne virkelig investerer i maskinlæring.

Anbefalt litteratur:

På verdensbasis er det 3 millioner som har kroniske lungesykdommer og tallene er økende. Det er også for dårlig håndtering av denne type sykdom. Et stetoskop som vi utvikler vil hjelpe helsepersonell til å diagnostisere, beskrive og trene på lungelyder.

Johan Ravn

Dette er Medsensio

Medsensio er et helseteknologisk selskap lokalisert i Tromsø. Ved å kombinere det største annoterte lunge lyddatasettet i verden med dyp læringsbaserte dataanalysemetoder, utvikler de løsninger som vil hjelpe til med å adressere det økende antall lungesykdommer.

Refleksjon

Er det anvendelse av AI innen helsesektoren som løser arbeidsmangelen for fremtidens press på helsevesenet? Hvordan ser du da på din egen helsesikkerhet i et slikt perspektiv?