<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Anne med journalist i Aftenposten, Per Kristian Bjørkeng. Per Kristian er en teknologientusiast som begynte å interessere seg for AI da han i 2003 reiste til California for å se på de første selvkjørende bilene. I episoden forteller Per Kristian om hvordan de har utviklet en algoritme som har erstattet redaktørens rolle og bestemmer hva du får se på fronten av Aftenposten. Han forteller også om hvordan Google Photo kan gjenkjenne barnet ditt bedre enn deg selv, samt et utvalgt spennende eksempler på AI fra Japan og Kina.

Hva gjør dere på jobben?

Vi har gjennomført to prosjekter. En algoritme har erstattet redaktøren og bestemmer nå hva du får se på fronten av Aftenposten, og vi bruker det også til at telefonselgerne skal plukke ut mer effektivt hvem de kan ringe til.

Hva er greia med AI?

Jeg definerer det som et system som kan trenes til å utføre oppgaver som vi ikke vet hvordan vi skal programmere det til å utføre.

Hvorfor er det spennende?

Temaet går tettere på oss mennesker enn andre teknologiske temaer. Det blir som et slags forvridd speil som forteller oss noe om hvordan vi selv fungerer, men ikke alt.

Er det noen kontroversielle problemstillinger?

For eksempel at kriminelle og homofile kan «oppdages» kun ved ansiktsgjenkjenning.

Ditt eget beste eksempel på AI?

At Google Photo kan gjenkjenne sønnen min bedre enn jeg selv kan.

Hva bruker du som mental modell for hvordan det funker?

Jeg tenker på det som et landskap, og som observasjon og essens.

En favoritt AI sitat?

All matematikk er symmetrisk - derfor kan maskinene aldri stille spørsmålet «Hvorfor?».

Enterprise

This what you will learn:

AI Eksempler på bruk av AI
Temaet går tettere på oss mennesker enn andre teknologiske temaer. Det blir som et slags forvridd speil som forteller oss noe om hvordan vi selv fungerer, men ikke alt. 

- Per Kristian Bjørkeng

Recommended literature:
Kunstig intelligens - den usynlige revolusjonen av Per Kristian Bjørkeng

This is Aftenposten

Aftenposten er en norsk dagsavis med riksdekkende distribusjon og er Norges største avis målt i opplag. Aftenposten er hovedproduktet til Mediehuset Aftenposten, en del av Schibsted Norge AS, der Schibsted er hovedeier. Trine Eilertsen er fra januar 2020 sjefredaktør.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse