<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0151: Implanterbare materialer for helseteknologi

Gjest: Nikolai Helth Gaukås

Doktorgradsstipendiat ved Institutt for materialteknologi

NTNU


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter Silvija doktorgradsstipendiat ved Institutt for materialteknologi ved NTNU, Nikolai Helth Gaukås. Institutt for materialteknologi er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innen materialvitenskap og teknologi. I episoden snakker Nikolai om hvordan funksjonelle materialer også kan bli brukt som implementerbare materialer innen helseteknologi. Han forteller blant annet om piezoelektriske materialer, et spennende materiale som kan generere strøm til annen implanterbar eletronikk ved hjelp av det bankende hjertet vårt.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i materials?

Tar en doktorgrad ved institutt for materialteknologi ved NTNU. Har studert kjemi med spesialisering innen materialteknologi. Jeg synes skjæringspunktet mellom materialteknologi og helseteknologi, det simple og det komplekse, er spennende og interessant.

Hva gjør dere på jobben?

Forskningsgruppa forsker på hvordan materialer med såkalte funksjonelle materialer kan bli brukt innen helseteknologi. Det er først de siste årene vi har fått øynene opp for hvordan vi kan benytte disse materialene innen helseteknologi.

Hva er de viktigste konseptene i materials?

Det viktigste konseptet vi forholder oss til er dette med biokompatiblitet, altså hvordan kroppen reagerer i møte med våre «fremmede» materialer.

Hvorfor er det spennende?

Menneskekroppen er et fantastisk system; den kan bevege seg, gjøre beregninger, kommunisere og lege seg selv på én og samme tid. Alt den trenger for å fungere er mat, vann og luft. Det betyr derimot ikke at menneskekroppen ikke kan bli enda bedre, eller at den kan trenge hjelp til å gjennomføre oppgaver.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Implantering av materialer i kroppen er et veldig konservativt fagfelt, først og fremst fordi man må være helt sikker på hvordan responsen inne i menneskekroppen vil være. Om man gjør feil er konsekvensene bokstavelig talt fatale.

Dine egne prosjekter innen materials?

Jeg forsker på materialer som kan hjelpe implanterbar elektronikk. Materialene vi forsker på er såkalte piezoelektriske materialer. Det betyr at de har en den egenskapen at de vil sette opp et elektrisk potensial når de blir deformert. Kort fortalt: Trykker man på dem, så lager de strøm. Målet vårt er derfor å lage små piezoelektriske komponenter som man kan, ved hjelp av det bankende hjertet vårt, lage strøm til annen implanterbar elektronikk.

Dine andre favoritteksempler på materials internasjonalt og nasjonalt?

3D-printing av organer. Nasjonalt synes jeg selvsagt min egen forskning er veldig spennende. Av annen forskning jobbes det en del med nanopartikler av forskjellige materialer som kan levere kreftmedisin til kreftceller via blodet.

Hvordan pleier du å forklare materials?

Implanterbare materialer for helseteknologi er ganske enkelt å forklare: Livløse materialer møter levende vev.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

I Norge har vi et godt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og helsesektoren.

Viktigste poeng om materials fra vår samtale?

Å putte materialer inn i kroppen av helsesammenheng kommer til å bli mer vanlig i fremtiden, både som elektronikk og som vevserstatning.

Dette LØRNER du:

Om implanterbare materialer for kroppen vår Piezoelektriske komponenter De viktigste konseptene i materialteknologi
Målet vårt er å lage små piezoelektriske komponenter som man kan, ved hjelp av det bankende hjertet vårt, lage strøm til annen implanterbar elektronikk. Vi ser for oss at man kan ha en liten datamaskin inne i kroppen som er knyttet til et sett med sensorer som monitorerer helsetilstanden vår, og dermed har man en elektronisk fastlege inne i kroppen som passer på oss til enhver tid.

Nikolai Helth Gaukås

Anbefalt litteratur
https://www.tu.no/artikler/her-far-norske-anita-en-chip-sproytet-inn-i-handen/347568 https://illvit.no/mennesket/na-kan-barn-fa-printet-nye-orer

Dette er NTNU

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. Institutt for materialteknologi ved NTNU er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innen materialvitenskap og -teknologi.

Refleksjon

Hvor viktig er det for miljøutvikingen at forskere tar ansvar ovenfor å forske på nisjé-områder? Om ikke det bare gagner miljøet, hvilken funksjon har det for samfunnet og oss som lever i det?