<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIOTECH

#0024: De gode mikrobene

Gjest: Morten Isaksen

Daglig leder

Bio-Me AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter du Morten Isaksen, Daglig leder i Bio-Me AS. Bio-Me er et nytt bioteknologiselskap som gir en ny og bedre test for å analysere tarmbakterier, og hvordan de påvirker vår helse. I episoden forteller Morten hvordan en persons DNA-profil og tarmbakterieprofil kan forutsi hva slags behandling som er best for den enkelte.

Hva gjør dere på jobben?

Jeg bygger opp et nytt bioteknologiselskap, hvor vi har en ny og bedre test for å analysere tarmbakterier og hvordan de påvirker vår helse.

Hva er greia med biotech?

Det er mange nye og spennende teknologier som kan redde liv, og gjøre det mulig å hjelpe mennesker til å ha en bedre livskvalitet.

Hvorfor er det spennende?

Det kommer stadig ny teknologi og nye oppdagelser, og det hele går veldig fort

Ditt beste eksempel på biotech?

Insulin som brukes for å behandle mennesker med diabetes. Tidligere ble insulin renset opp fra deler av grisen og mange hadde reaksjoner på denne form for insulin. I dag, på grunn av bioteknologi, har man konstruert mikroorganismer som lager menneskelig insulin mye rimeligere, raskere og sikrere enn når det ble isolert fra gris.

Dine andre favoritteksempler på biotech, internasjonalt og nasjonalt?

Nyere DNA-teknologier, blant annet DNA-sekvensering, gjør det mulig å tilpasse behandling til den enkelte person, som bidrar til mer effektiv behandling og mindre bieffekter. Dette kalles persontilpasset medisin.

Hvordan funker det egentlig?

Ved å bestemme personens DNA-profil og tarmbakterieprofil kan man forutsi hva slags behandling som er best for den enkelte. Med andre ord tar legen noen tester og kan gjøre mye bedre valg om riktig behandling basert på resultatene.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Det er mye fokus på kreftforskning og mange gode miljøer for dette, både akademisk og kommersielt. Dette viser at dersom man har fokus på noe er det mulig å lykkes internasjonalt.

Et kort biotech-sitat?

"The biggest innovations of the 21st century will be at the intersection of biology and technology" av Steve Jobs.

STARTUP

This is what you will learn:

Mikrober DNA-teknologi
Nyere DNA-teknologier, blant annet DNA-sekvensering, gjør det mulig å tilpasse behandling til den enkelte person, som bidrar til mer effektiv behandling og mindre bieffekter.

- Morten Isaksen

Recommended literature:
TED Talks om biotech

This is Bio-Me AS

Bio-Me AS er et resultat av 20 år med forskning på bakterier. Denne forskningen har ført til nye, patenterte teknologier og nye måter å utføre bakterie-analyse på, noe som dramatisk reduserer kostnadene, samtidig som hastigheten og kvantiteten av behandling gjennom denne teknologien økes betraktelig.