<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: DRONETECH

#0020: Droner som passer på strømmen vår

Gjest: Tore Lie

Chief Product Officer

eSmart Systems


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Chief Product Officer i eSmart Systems, Tore Lie. eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig intelligens til energibransjen. I Episoden snakker Tore om det å utforske hvordan droner kan brukes til å passe tilgjengelighet og forbedringer i våre elektriske nett. Han forteller også om prosjektet "Connected Drone", som bruker sensordata fra droner kombinert med nye AI-teknikker for å finne feil i strømnettet.

 

Hva gjør dere på jobben?
Vi lager software som henter inn data fra droner, og mange andre kilder, samler og analyserer disse dataene. Deretter forsøker vi å gi ny innsikt til nettselskapene på en effektiv og visuell måte slik at de kan ta de riktige beslutningene.

Hva er en drone?
Et fantastisk verktøy til å samle inn data fra perspektiver som ellers er farlig, dyrt og tungvint.

Hvorfor er det spennende?
Fordi utviklingen går så utrolig fort fremover og kun fantasien setter begrensninger på mulighetene.

Hvorfor er det skummelt?
Fordi utviklingen av teknologi går så fort at vi ikke har noe særlig kontroll over hva den kan bli brukt til.

Ditt beste eksempel på droneteknologi?
Jeg synes den bittelille dronen til det norske firmaet Prox Dynamics, som nå heter FLIR, er et fantastisk eksempel på hva en drone kan brukes til. Lars Frode Bjørk i Halden brannvesen fikk ved hjelp av den oversikt og innsikt over en bybrann i løpet av to minutter, som gjorde at han kunne fatte riktig beslutning og unngå at et helt kvartal brant ned.

Dine andre favoritteksempler på droner, internasjonalt og nasjonalt?
Jeg har lyst til å trekke frem Henning hos MakeaDrone. Hans pedagogiske opplegg med byggesett for barn og ungdom har vekket en enorm entusiasme hos mine egne barn.

Hvordan funker det egentlig?
I praktisk bruk fungerer dronene fint til datainnsamling og analyse under ålreite værforhold. Vi har fremdeles et stykke igjen til dronene kan operere effektivt i vriene værforhold som kraftig vind, tåke og snøvær.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har utrolig mange dyktige teknologiske miljøer i Norge, og et luftfartstilsyn som er offensive og har en praktisk tilnærming til risikovurderinger. Dette er ikke tilfellet alle andre steder i verden.

Dette LØRNER du:

Dataanalyse Droneteknologi Software AI
Utviklingen går så utrolig fort fremover og kun fantasien setter begrensninger på mulighetene.

Tore Lie

Anbefalt litteratur
Jeg anbefaler å se på hva man kan gjøre med data fra droner – og da spesielt innen området maskinlæring/deep learning.  

Dette er eSmart Systems

eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig intelligens til energibransjen. Med deres softwareløsninger transformerer eSmart Systems måten verdensledende energileverandører inspiserer og vedlikeholder kritisk infrastruktur. Selskapet har 48 kunder i syv land.

Refleksjon

Droner er en ressurs, og kommer til å bli en del av mange yrker fremover. Faktisk kan droner redde liv. Men folk sitter igjen med illusjonen av plagsomme ting som flyr i luften og filmer privatlivet uønsket. Hva bør vi gjøre for å få folk til å forstå at det ikke er noe vi bør frykte, men at droner er en nyttig ressurs i samfunnet? Hvor faller informasjonsplikten for å skape tilhengere?