<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: VRAR

#0003: Slik kan VR revolusjonere skolen

Gjest: Kari Olrud Moen

Styreleder of VR Education


Med Vert Torgeir Micaelsen

I denne episoden av #LØRN møter du styrelederene i VR Education, Kari Olrud Moen og Torgeir Micaelsen. VR Education presenterer matematiske oppgaver på en virkelighetsnær og praktisk måte. Målet er å styrke forståelsen for faget, samt de grunnleggende ferdighetene i matematikk. I Episoden forteller Kari og Torgeri om hvordan VR kan hjelpe barn med matteundervisningen og på hvilke måter dette også er et nyttig vetktøy for lærerne.

Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi starter ikke med teknologi, vi starter med å løse et problem. Og et problem i dag er at barn lærer for dårlig matematikk på skolen. Veldig mange går ut av barneskole og ungdomsskole uten å kunne matematikk ordentlig. Veldig mange faller da fra, det kommer kanskje best til syne i videregående. Det er litt ulike tall her, men i enkelte områder er det opp mot 50% som faller ut av videregående. Det er en sløsing uten like og kritisk for resten av livet til disse personene. Så det vi har lyst og ønsker å gjøre noe med er matematikkundervisningen i grunnskolen. Det er et gammelt problem vi forsøker å bruke ny teknologi for å løse. Utgangspunktet her var tre sterke parter, som satte sine hoder sammen. Det var VR-selskapet Making View, Kommuneforlaget og software-selskapet Init. Så vi har tre komponenter som er veldig komplementære og disse lagde selskapet VR Education.  

Hvordan fungerer det?
I praksis, slik som jeg har gjort det nå med åtte til ti piloter rundt om på ulike skoler, så har vi lagd noen klassesett med VR-briller med mobiltelefoner inni. De får på seg settet og så kommer de seg raskt inn til disse butikkmiljøene hvor de skal bevege seg rundt og løse lille gangetabellen, som er utgangspunktet for femte klasse på barneskolen der vi har begynt. Jobbe med å automatisere lille gangetabellen. Læreren sitter da med en Ipad og ser alle elevene, hvordan de beveger seg og hvordan de utvikler og jobber seg gjennom oppgavene. Om det går veldig fort, om de løser det bra, så kan de skru opp vanskelighetsgraden. Går det dårlig kan du hjelpe dem litt med å skru ned og får styring på det hele. Så er det veldig viktig her at vi bruker den gamingeffekten hvor de bruker diamanter og drager. 

Hvilke andre områder kan dette anvendes på?
Det er utrolig mange muligheter. Kanskje særlig på historie og den type ting. Problemene brenner mer med matte og vi tror det er lettere å vise en konkurrent nytteverdi av. Men både på religion, historie og samfunnsfag og språk tror vi det også er mange gode muligheter. Vi har startet i kjernen, så får vi se hvor vi tar det derfra. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Vil visualisering av reelle matematiske problemstillinger være tilstrekkelig nok i grunnskolen for at elevene skal kunne håndtere nivået på videregående? Om ikke – hvordan kan det bli det?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

VR-briller til matematisk undervisning
Teknologi er problemløsning
Frafall i skolen

Vi starter ikke med teknologi, vi starter med å løse et problem. Og et problem i dag er at barn lærer for dårlig matematikk på skolen.

- Kari Olrud Moen

This is VR Education

VR Education presenterer matematiske oppgaver på en virkelighetsnær og praktisk måte. Målet er å styrke forståelsen for faget, samt grunnleggende ferdigheter i matematikk. Løsningen fungerer som et supplement til den tradisjonelle undervisningen og bidrar til en ytterligere differensiering av undervisningen og læringsarbeidet. Gjennom VR Education sin løsning kan elevene løse praktiske oppgaver ved hjelp av virtuell virkelighet på mobilen, mens lærere får se relevant data på hvordan elevene presterer i de ulike emnene over tid.