<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: DRONETECH

#0012: Helautonome droneinspeksjoner

Exported: Erlend Sierra

Medgründer og leder

Versor


Med Lørner Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN møter du medgründer i Versor, Erlend Sierra. Versor utvikler selvstyrte droner som muliggjør ende til ende inspeksjoner i energisektoren. I Episodene forklarer Erlend hvordan selvstyrte droner kan løse mange problemer vi har i dag, men også hva som kan være farlig med den økende bruken av droner.

Hva gjør dere på jobben?
Vi utvikler selvstyrte droner, som muliggjør ende-til-ende inspeksjoner i energisektoren. Vi fokuserer hovedsakelig på softwareproblematikken knyttet til å oppnå autonom oppførsel, men ettersom vi jobber med robotikk er det essensielt å også forstå hardwaren den skal kjøre på.

Hva er en drone?
En drone er et ubemannet fartøy, som kan fjernstyres av mennesker. Spesielt i dagligtale er begrepet drone knyttet opp mot flyvende roboter (UAV).

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi man kan erstatte mange oppgaver som tidligere har blitt gjort manuelt, som ofte er svært tids- eller kostnadskrevende alternativer.

Hvorfor er det skummelt?
Det er en utfordring spesielt rundt økende dronebruk av konsumere, hvor luftrommet blir fylt av uerfarne operatører, og kan bli et faremoment i områder hvor det er mange mennesker eller ved flyplasser for eksempel. I tillegg er det en overordnet utfordring knyttet til privacy og datasikkerhet.

Ditt beste eksempel på drone?
Vårt beste eksempel på droneteknologi er den vi jobber med selv - en helautonom drone som kan gjøre krevende industrielle oppdrag helt uten menneskelig påvirkning.

Dine favoritteksempler på andre norske droner?
Prox Dynamics er et eksempel på imponerende droneteknologi, og også en ledestjerne for at norske teknologibedrifter kan lykkes i dronemarkedet globalt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en økende interesse for droner blant nyutdannede og av ansatte i teknologibedrifter for øvrig, og en sunn holdning til dronereguleringer på nasjonalt nivå.

Anbefalt litteratur:

Dronetech Fjernstyring UAV Ende-til-ende inspeksjoner Preventivt arbeid Kraftbransjen
En drone er et ubemannet fartøy som kan fjernstyres av mennesker. Spesielt i dagligtale er begrepet drone knyttet opp mot flyvende roboter.

Erlend Sierra

Dette er Versor

Versor utvikler programvare for autonome drone inspeksjoner. Versor utnytter en ekspertise innen edge computing for å gjøre forståelsen av omgivelsene i samtid inntil tilpasset adferd. Dette akselererer overgangen fra menneskekontrollerte oppdrag til tilsyn med muliple-droner som jobber uavhengig. Ved å bruke bare lette sensorer og beregning, aktiverer de et lite, smart og trygt dronesystem som sømløst kan integreres for hverdagslige oppdrag og inspeksjoner.

Refleksjon

Hvordan kan droneteknologi bidra til preventivt arbeid i kraftbransjen, og hvilke andre yrker kan gjøre det samme?