<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIOTECH

#0041: Slik skapes morgensdagens BioTech

Gjest: Trygve Brautaset

Professor

Senter for digitalt liv


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN møter du Trygve Brautaset, leder for Senter for digitalt liv Norge og professor i syntetisk biologi ved NTNU. Senter for digitalt liv handler om forskning innen bioteknologi, men er også rettet mot forskertrening, forskerutdanning og innovasjon. Trygve har forskningsfokus innenfor mikrobiell molekylærbiologi. I episoden forteller Trygve hvordan vi kan bruke naturen til å skape morgendagens løsninger.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Biologi er beskrivelsen av naturen og bioteknologi har et formål bak seg, å ta naturen i bruk på en eller annen måte. Jeg pleier å snakke om den moderne bioteknologien, det er den vi forholder oss til, og der er genteknologi en veldig sentral del.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

I dag har vi en stor evne til å avdekke flere og flere sykdommer som du kan være genetisk disponibel for, men vi klarer ikke å komme etter og skape behandlingsformer for det. Det skapes kontroverser hvor det er mismatch mellom dataen vi har og hvordan vi faktisk kan ta det i bruk.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Vi jobber med alt fra hjerneforskning og bakterier som lager betong til forskning på laks og antibiotika.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Borregård Norge er et internasjonalt kjent eksempel på moderne bruk av bioteknologi. De bruker overskuddstremasse fra skogdrift som ellers ikke kan brukes til noe annet. De prosesserer det og tar det inn i store reaktorer, hvor de bruker det som føde til mikroorganismer som lager biodrivstoff og andre kjemikalier. De har virkelig klart å sette Norge på kartet.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Vi er ikke spesielt sterke på industriell bioteknologi. Mange mener at oljen har skyld i alt fordi Norge sover i timen på det meste, men må vi tenke alternativt og det er store forventinger til bioteknologi.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Jeg blir hele tiden påminnet at mange folk er skeptiske til genteknologi, men forskere ser mulighetene. Jeg tror Norge har store fortinn for bioteknologi og vi kan få til en god industri i Norge om vi klarer å omsette forskningen til innovasjon.

Dette LØRNER du:

Bioraffineri Syntetisk liv Bakteriell multifunksjonalitet Avfallsmateriale til biodrivstoff Bioteknologiens utvikling i Norge
Mange mener at oljen har skylden i alt siden Norge sover i timen på det meste, men nå må vi tenke alternativt og det er store forventninger til bioteknologi.

Trygve Brautaset

Anbefalt litteratur
Bioteknologirådet Genialt Senter for digitalt liv Norge

Dette er Senter for digitalt liv

Senter for digitalt liv Norge er et unikt transdisiplinært forskningssenter. De utvikler ny kunnskap og nye metoder og prosesser for å skape verdier og svare på samfunnets utfordringer.

Refleksjon

Norge er gode på forskning, men dårlig på industrialisering. Norge er klar over sitt potensiale innenfor dette området, men hvorfor henger vi etter resten av Norden når det gjelder industrialisering? Er oljen vår en hvilepute?