<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Manifesto

Hvorfor vi tror på livslang læring

wax-seal-300x230

Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?

Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

— Silvija Seres

LØRNs 10 bud for livslang læring.

Din læring skal være:

  1. Livslang, ikke bare en 1-gangs aktivitet for ungdommen
  2. Fersk, basert på historier som endret seg siste 12 måneder
  3. Lokal, om ting som skjer i din geografi og som du kjenner igjen
  4. Praktisk, slik at du kan anvende den selv
  5. Inkluderende, slik at alle kan være med i fremtiden
  6. Tverrfaglig, slik at du dras inn i mange nye nødvendige verktøy
  7. Selvdrevet, der du ønsker deg selv, og din arbeidsgiver og kommune også bidrar
  8. Team-basert, slik at du anvender ny læring sammen med kollegaer
  9. Digital, slik at du kan lære i nye kanaler i nye situasjoner
  10. Flexibel, slik at du tar inn kunnskap i små, lette, lekne biter