<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

 

 

Hva har vi lært fra
Covid-19 pandemien?

 

Bli med på et innsiktsfullt og lærerikt webinar med LØRN
og Norsk Sykepleierforbund

 

12. mai 2021

 

 

 

 Agenda

  • 11.30 - 11.45 Introduksjon med NSF, Lill Sverresdatter Larsen
  • Sykepleie og teknologi i fremtiden

11.45 - 12.10 Silvija Seres oppsummerer serien med LØRN og NSF

Oppsummering av de viktigste læringspunktene fra serien

12.10 - 12.45 Paneldiskusjon

Med Silvija Seres, Paula Lykke, Ellinor Bakke Aasen og Lill Sverresdatter Larsen

 

Du vil lære fra

0001_180824_VRAR_Silvija Seres_18_drawColor-1 Silvija Seres

CEO, Lørn.Tech

0800_200904_POLITICS_Lill Sverresdatter Larsen_18_drawColor-1 Lill Sverresdatter Larsen

Leder, NSF

0922_201214_HEALTHTECH_Paula Marie Elisabeth Lykke_18_drawColor-1 Paula Lykke

Leder, NSFLIS

0905_201204_HEALTHTECH_Ellinor Bakke Aasen_18_drawColor-1 Ellinor Bakke Aasen

Leder, USHT Vestfold og Telemark


Les boken

Vi har laget en boksamling med all kunnskap vi har fått fra alle 21 bidragsytere i serien om Covid-19 pandemien.  Dette er så du enkelt skal kunne lære fra serien og bla igjennom de ulike casene når du ønsker. Denne boken kan du laste ned og skrive ut som en bok, eller lese via desktop online. 

Sjekk ut boka!
Skjermbilde 2021-04-12 kl. 13.48.36

Bidragere inn serien

0894_201203_ HEALTHTECH_Ann Karin Swang_18_drawColor-1-1 Ann Karin Swang

Landsgruppen av Helsesykepleiere

0895_201203_ HEALTHTECH_Ranveig Lie_18_drawColor-1 Ranveig Lie

Kløfta Bo og Aktivitetssenter

0897_201203_LORNSOC_John Arne Rottingen_18_drawColor John-Arne Røttingen

Utenriks-departementet

0898_201203_HEALTHTECH_Espen Gade Rolland_18_drawColor-1 Espen Gade Rolland

NSFs Faggruppe, psykisk helse og rus

0899_201203_HEALTHTECH_Kristin Holanger_18_drawColor Kristin Holanger

Jordmorforbundet NSF

0903_201204_HEALTHTECH_Christine Bergland_18_drawColor-1 Christine Bergland

Helse- og omsorgs-departementet

0890_201130_BOOKS_Sigrid Bratlie_18_drawColor-1 Sigrid Bratlie

Bioteknologirådet

0900_201203_HEALTHTECH_Eivind Hovig_18_drawColor-1 Eivind Hovig

Senter for bioformatikk, UIO

0911_201208_LORNSOC_Kenth Engo Monsen_18_drawColor Kenth Engø-Monsen

Telenor Research

0900_201204_Kine Myhre-Nilsen Color-1 Kine Myhre-Nilsen

Drammen kommune

0902_201204_HEALTHTECH_Benedicte Nyborg_18_drawColor-1-1 Benedicte Nyborg

Responssenteret i Kristiansund

0905_201204_HEALTHTECH_Ellinor Bakke Aasen_18_drawColor-1 Ellinor Bakke Aasen

Sandefjord kommune

0906_201207_LORNBIZ_Jarle Moss Hildrum_18_drawColor-1 Jarle Moss Hildrum

Telenor Research

0914_201209_HEALTHTECH_Anne Kjersti Befring_18_drawColor-2 Anne Kjersti Befring

Juridisk fakultet ved UIO

0921_201214_HEALTHTECH_Siw Andrea Todal_18_drawColor-1 Siw Andrea Todal

Akuttmottaket Kristiansund

0922_201214_HEALTHTECH_Paula Marie Elisabeth Lykke_18_drawColor-1 Paula Marie Elisabeth Lykke

NSFLIS

0923_201214_HEALTHTECH_Therese Jenssen Finjarn_18_drawColor Therese Jenssen Finjarn

Anestesi-sykepleierne NSF

0924_201214_LORNSOC_Bernt Reitan Jenssen_18_drawColor Bernt Reitan Jenssen

Ruter

0926_201218_HEALTHTECH_Eva Tharaldsteen_18_drawColor-1 Eva Tharaldsten

Hammerfest sykehus

0927_201218_HEALTHTECH_Renate Carita Nordh_18_drawColor-1 Renate Carita Nordh

Østre Toten kommune

GUEST_Arnold Måsøval-Jensen Arnold Måsøval-Jensen

Styret for NSFs faggruppe for smittevern