<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Våre Partnersider

Podkastserier vi produserer med våre partnere finner du samlet her. Vi er deres «kunnskapsmegafon» som hjelper med digital produksjon av historier om deres beste interne og eksterne prosjekter.

bord-med-venner-white-293x300

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

0285_190311_BIGDATA_Stig-Hammer_09_drawColor-218x300

Sting Hummer

CEO

Markendspartners

Salgs-og markedsføringsteknologi

Hvordan kan du oppnå bedre salgs- og markedsføringsresultater gjennom riktig bruk av nye digitale verktøy? Og hvordan er morgendagens kunder ulike gårsdagens? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert verdi.

0285_190311_BIGDATA_Stig-Hammer_09_drawColor-218x300

Sting Hummer

CEO

Markendspartners

Salgs-og markedsføringsteknologi

Hvordan kan du oppnå bedre salgs- og markedsføringsresultater gjennom riktig bruk av nye digitale verktøy? Og hvordan er morgendagens kunder ulike gårsdagens? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert verdi.

0285_190311_BIGDATA_Stig-Hammer_09_drawColor-218x300

Sting Hummer

CEO

Markendspartners

Salgs-og markedsføringsteknologi

Hvordan kan du oppnå bedre salgs- og markedsføringsresultater gjennom riktig bruk av nye digitale verktøy? Og hvordan er morgendagens kunder ulike gårsdagens? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert verdi.

0285_190311_BIGDATA_Stig-Hammer_09_drawColor-218x300

Sting Hummer

CEO

Markendspartners

Salgs-og markedsføringsteknologi

Hvordan kan du oppnå bedre salgs- og markedsføringsresultater gjennom riktig bruk av nye digitale verktøy? Og hvordan er morgendagens kunder ulike gårsdagens? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert verdi.

0285_190311_BIGDATA_Stig-Hammer_09_drawColor-218x300

Sting Hummer

CEO

Markendspartners

Salgs-og markedsføringsteknologi

Hvordan kan du oppnå bedre salgs- og markedsføringsresultater gjennom riktig bruk av nye digitale verktøy? Og hvordan er morgendagens kunder ulike gårsdagens? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert verdi.

0285_190311_BIGDATA_Stig-Hammer_09_drawColor-218x300

Sting Hummer

CEO

Markendspartners

Salgs-og markedsføringsteknologi

Hvordan kan du oppnå bedre salgs- og markedsføringsresultater gjennom riktig bruk av nye digitale verktøy? Og hvordan er morgendagens kunder ulike gårsdagens? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert verdi.