<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Kompetanseforum Østfold

Våre suksesshistorier!

kompetanserforum-ostfold-white

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Med støtte fra Kompetanseforum Østfold har LØRN laget 35 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i regionen, for å opplyse om flere av regionen sine beste teknologi-satsninger. Her kan du lese om historiene fra Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Moss produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:


1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,

2) Bestiller Kompetanseforum Østfold som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –

3) De ulike næringslivsaktører som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Anders Aagaard Sørby Fra Viken fylkeskommune

#0647:Digitalisering av offentlig sektor

Jens Petter Skaug Fra Escape history

#0646:Digitale Escape Room

Ingunn Olsen Fra Sykehuset Østfold

#0514:Fremtidens helsetjenester

Thorfinn Hansen Fra Infotjenester

#0513:Gjør læring enklere for arbeidsgivere

Dag Arthur Aasbø Fra Borregaard

#0512:Få med alle på endringsreisen

Geir Torgersen Fra Høgskolen i Østfold

#0511:Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører

Torgeir Hjertaker Fra Denofa

#0510:Soyaprotein for en bedre verden

Sigurd A Slåttland Fra Slåttland Group

#0509:Nye utfordringer og nye muligheter

Mariann Karlsen Fra Næringsforening

#0508:Ledermot som skaper retning

Camilla Minge Fra WeMakeIt 3D

#0483:Grønn 3D printing

Petter Kvalvik Fra Institutt for energiteknikk

#0478:Menneskesentrert digitalisering

Christian Thun Eriksen Fra eSmart Systems

#0477:Visualisering av Energy tech

Erik Åsberg Fra eSmart Systems

#0475:Dataplattform som utgangspunkt for AI

Harald Holone Fra Høgskolen i Østfold

#0472:Sammenheng mellom forskning, undervisning og næringsliv

Tore Karlsen Fra NXTec

#0470:Anvendt teknologi

Stein Dietrichson Fra Re-Turn AS

#0466:Resirkulering av plast

Roger Fredriksen Fra NordicAquaFarms

#0464:Akvakultur teknologi

Hans Fredrik Sandberg Fra Seal Engineering

#0463:Forbedret produktutvikling med avansert simulering

Lars Christian Dahle Fra Dignio

#0462:Helsetjenester på en ny måte

Carl Christian Strømberg Fra Solcellespesialisten

#0461:Solceller på alle tak

Hans Petter Kildal Fra Becour AS

#0460:«Tinder» for fornybar energi

Ole Gabrielsen Fra Sarpsborg kommune

#0294:Endringer i offentlig sektor

Tomas Nordlander Fra IFE

#0290:IFE og Applied AI

Kristoffer Moe Fra Fagskole i Østfold

#0289:Digitale byggeplasser

Ole Jakob Ottestad Fra IPCO AS

#0288:Teknologi for bedre samarbeid

Espen Krogh Fra Prediktor Medical

#0287:Fred i sinnet for alle med diabetes

Stig Hammer Fra Markedspartners

#0285:Salgs-og markedsføringsteknologi

Morten Granlund Fra Capgemini

#0282:Tillit i digitaliseringen

0647_200330_LORNSOC_Anders-Aagaard-Sorby_18_drawColor-1

Anders Aagaard Sørby

Digitaliseringsdirektør

Viken fylkeskommune

Digitalisering av offentlig sektor

Hva tenker det offentlige om den tvangsdigitaliseringen som kommer nå i kjølevannet av Covid-19 krisen? Og når digitalisering gir enorme muligheter, hvordan skal offentlig sektor jobbe for å forstå viktigheten av å endre seg og tilpasse seg fremtidens behov? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digitaliseringsdirektør i Viken fylkeskommune, Anders Aagaard Sørby, om noen av utfordringene de hadde når et så enormt nytt fylke som Viken fylke skulle etableres i 2020.


Denne episoden er laget i samarbeid med Kompetanseforum Østfold

0646_200330_EDTECH_Jens Petter Skaug_18_drawColor-1

Jens Petter Skaug

Daglig leder

Escape history

Digitale Escape Room

Hvordan vi kan lære og tilegne nye og bedre egenskaper på samme tid? Og hvordan får man folk til å tenne på noe man ikke fra før viste at de trengte?I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Escape history, Jens Petter Skaug, om hvordan de skal levere en løsning på fagfornyelsen ved å spre glede og entusiasme for lokalhistorie og læring.


Denne episoden er laget i samarbeid med Kompetanseforum Østfold

0645_200330_TRANSPORT_Torun-Degnes_18_drawColor-218x300-1

Torun Degnes

Daglig leder

SAMS

Autonome mobilitetssystemer - ny norsk eksportnæring

Hva skal til for å eksportere mobilitet fra Norge? Og hvordan har Covid-19 påvirket oss til å innovere og være kreative? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i SAMS Norway (Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway, næringsklynge), Torun Degnes, om hvor viktig det er at vi anstrenger oss for å forstå konsekvensene av det vi utvikler, så vi reduserer sannsynligheten for å erstatte dagens systemer med noe som er like skadelig eller verre.

0514_191104_HEALTHTECH_Ingunn-Olsen_09_drawColor-2

Ingunn Olsen

Innovasjonssjef

Sykehuset Østfold

Fremtidens helsetjenester

Hvordan tilpasse og ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi på et sykehus? Og hvordan blir man best i Europa på tjenesteinnovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovasjonssjef på Sykehuset Østfold, Ingunn Olsen, om hvordan digitalisering og automatisering vil sette sitt preg også på helsetjenesten og dens kompetansebehov.

0513_191104_LORNSOC_Thorfinn-Hansen_09_drawColor-1

Thorfinn Hansen

CEO

Infotjenester

Gjør læring enklere for arbeidsgivere

Hva er et webinar og hva er viktig når man skal holde et webinar? Og er det bare næringslivet skal bære ansvaret med å videreutvikle medarbeidere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Infotjenester Group, Thorfinn Hansen, hvor Hansen forteller at både arbeidsgiver og medarbeider har et ansvar for å utvikle kompetansen til den enkelte og organisasjonen.

0512_191104_LORNSOC_Dag-Arthur-Aasbo_09_drawColor-768x1056-1

Dag Arthur Aasbø

Direktør og organisasjon og samfunnskontakt

Borregaard

Få med alle på endringsreisen

Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av produksjonen sin på få år.

0511_191104_LORNSOC_Geir Torgersen_18_drawColor-1

Geir Torgersen

Dekan, avdeling for ingeniørfag

Høgskolen i Østfold

Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører

Hvilke endringer ser vi i utdanningssystemet vårt nå? Og hva er en “grønn ingeniør”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med dekan, avdeling for ingeniørfag Høgskolen i Østfold, Geir Torgersen, om hvordan vi ligger an når det kommer til grønn utvikling og hvordan vi bør jobbe fremover mot det grønne skifte.

0510_191104_FOODTECH_Torgeir Hjertaker_18_drawColor

Torgeir Hjertaker

COO

Denofa

Soyaprotein for en bedre verden

Verden forandrer seg, derfor må vi også utvikle oss, men hvor skal vi starte? Og hvordan kan Soyaprotein bidra til å redde verden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Denofa, Torgeir Hjertaker, om hvordan de bidrar til å redde verden gjennom å tilby protein med det laveste klimafotavtrykket, samtidig som de bekjemper avskoging og sikrer menneskerettighetene i verdikjeden sin.

0509_191104_MAKERS_Sigurd-A-Slattland_09_drawColor

Sigurd A Slåttland

Gründer og styreleder

Slåttland Group

Nye utfordringer og nye muligheter

Hvordan lage mekaniske løsninger for energibransjen? Og hvordan skape rom for innovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og styreleder Slåttland Group, Sigurd A Slåttland, om hvordan de skaper verdier ved å benytte høy kompetanse hos gode medarbeidere for å gjøre hverdagen enklest mulig for sine kunder.

0508_191104_LORNBIZ_Mariann-Karlsen_09_drawColor

Mariann Karlsen

Daglig leder

Næringsforening

Ledermot som skaper retning

Hvordan jobber Sarpsborg Næringsforening med lederutvikling? Og hvordan jobber man egentlig med ledertrening? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Sarpsborg Næringsforening, Mariann Karlsen, om hvordan de er en pådriver, tilrettelegger, utfordrer og et bindeledd mellom næringslivsaktører, kommune og øvrige samarbeidspartnere.

0483_191011_3DPRINT_Camilla-Minge_09_drawColor

Camilla Minge

CEO

WeMakeIt3D

Grønn 3D printing

Hva vil det si å drive med grønn 3D-printing? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i We Make It 3D AS, Camilla Minge, om viktigheten av å være miljøbevisst når man jobber med 3D-print, og om hvorfor 3D-printing bør inn i skoleundervisningen.

0478_190924_LORNSOC_Petter Kvalvik_18_drawColor

Petter Kvalvik

Portfolio manager digitalization

Institutt for energiteknikk

Menneskesentrert digitalisering

Hvordan kan vi løse ulike samfunnsutfordringer ved å utnytte IFEs domenekunnskap og digitale kapabilitet? Og hvordan tar egentlig mennesker inn over seg digitalisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med portfolio manager digitalization hos Institutt for energiteknikk, Petter Kvalvik, om menneskesentrert digitalisering som en driver for den digitale transformasjonen av samfunnet.

0477_190924_ENERGYTECH_Christian Thun Eriksen_18_drawColor

Christian Thun Eriksen

Chief architect

eSmart Systems

Visualisering av Energy tech

Hvorfor er vi så skeptiske til de nye smarte målerne? Og hvordan kan vi løse globale problemer med AI vs the future of human? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med chief architect hos eSmart Systems, Christian Thun Eriksen, om hvordan vi må bli visjonærer for å kunne forenkle hverdagen til nettselskaper, gjennom å lage konsepter som hjelper alle.

0475_190924_ENERGYTECH_Erik Asber_18_drawColor

Erik Åsberg

CTO

eSmart Systems

Dataplattform som utgangspunkt for AI

Hva skal man egentlig med en data lake? Og hvordan ser egentlig energi økosystemet ut? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i eSmart Systems, Erik Åsberg, om hvordan vi må utnytte den infrastrukturen vi har på best mulig måte så vi slipper å bygge nye monstermaster, ingen egentlig vil ha.

0474_190926_BUILDTECH_Knut-Rosness_09_drawColor-218x300 (1)

Knut Rosness

Administrerende direktør

Logiq AS

Vi må bruke det vi har til å få til noe nå!

Hvordan kan man bruke EDI på tvers av landegrenser, med forskjellige digitale språk, for å bedre kommunisere med hverandre? Og hvordan effektivisere arbeidet slik at vi kan levere rimeligere tjenester med AI-teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Logiq AS, Knut Rosness, om viktigheten av at bedriftsledere kommer seg ut av kontorstolen og inn i åpne, konstruktive og forpliktende samarbeidskonstellasjoner.

0473_190926_LORNSOC_Veronica Aam_18_drawColor

Veronica Aam

Kommunalsjef i helse - og omsorg

Halden Kommune

Å ta i bruk ny teknologi i offentlig basistjenester

Hvordan kan vi senke motviljen til å ta i bruk ny teknologi blant ansatte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunalsjef for helse og omsorg i Halden kommune, Veronica Aam, om hvordan de finner mulighetene som ligger i teknologien – og hvordan de faktisk tar disse i bruk.

0472_190924_LORNSOC_Harald-Holone_09_rawColor-218x300

Harald Holone

Dekan ved avdeling for informasjonsteknologi

Høgskolen i Østfold

Sammenheng mellom forskning, undervisning og næringsliv

Hvordan bygger man tverrfaglig kunnskap? Og hvordan skaper man innovasjon i en institusjon som er preget av vekttall, reguleringer og retningslinjer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med dekan ved avdeling for informasjonsteknologi hos Høgskolen i Østfold, Harald Holone, om hvordan studenter kan være med å forme det forskerne arbeider med, i en fremtid som er i stadig endring.

0471_190924_ENERGYTECH_Martin Vatne_18_drawColor

Martin Vatne

Direktør for Strategi og Forretningsutvikling

Østfold Energi

Åpen forretningsutvikling for en bærekraftig fremtid

Hvorfor er vi motvillige til å eksportere elektrisiteten vår? Og kan grønn lokal energi slå de tradisjonelle nasjonale strømleverandørene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, Martin Vatne, om hvordan vi kan bruke teknologi til å skape nye forretninger som fremmer det grønne skiftet.

0470_190904_ENERGYTECH_Tore-Karlsen_09_drawColor-218x300 (1)

Tore Karlsen

Daglig leder

NXTec

Anvendt teknologi

Hvordan omsette ny teknologi til anvendelige produkter? Og er egentlig IoT noe nytt? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i NXTec, Tore karlsen om hvorfor datasikkerhet og digital sårbarhet er en kunnskap som må bli allmennkunnskap.

0469_190904_LORNSOC_Phan Age Haugard_18_drawColor

Phan Åge Haugård

Seksjonsleder for Vann og avløp

COWI

Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering

Bør vi innføre overvannsgebyrer? Og hva vil kost-nytte effekten av dette kunne bli? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seksjonsleder for Vann og avløp i COWI, Phan Åge Haugård, om hvordan de sikrer at samfunnet blir forsynt med drikkevann, frakter kloakk vekk fra forbrukerne og håndterer overvann/flom på en måte som gjør at dette ikke er til skade for samfunnet, men heller blir en ressurs i bybildet.

0467_190904_FOODTECH_Mathias Holm_18_drawColor

Mathias Holm

Forsyningsdirektør

Brynild Gruppen

Digitalisering i en tradisjonell næringsbedrift

Hvordan få tilpasset de nye teknologiene til egen virksomhet? Og hva er egentlig forskjell på kunnskap og kompetanse, hvis det er noen forskjell? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsyningsdirektør i Brynild Gruppen, Mathias Holm, om modernisering av det tradisjonelle vedlikeholdet gjennom lean produksjon og IT systemer.

0466_190904_CLEANTECH_Stein Dietrichson_18_drawColor

Stein Dietrichson

Markedsutvikler, gründer og største eier

Re-Turn AS

Resirkulering av plast

Hvordan kan vi bruke nanoteknologi og kjemi til å resirkulere plast? Og hva er de aller største miljøutfordringene vi har idag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Markedsutvikler, gründer og største eier i Re-Turn AS, Stein Dietrichson, om hvordan vi, med vår rene elektrisitet og teknologi for plastsortering fra Tomra og norske nykommere, kan lage verdens beste og reneste plast gjenvinningsindustri.

0465_190904_ENERGYTECH_Kjell-Einar-Olsen_09_drawColor-768x1056

Kjell Einar Olsen

Daglig leder

Norxe

Micro-display og projeksjonsteknologi innen simulasjon

Hvordan fungerer egentlig holografi? Og hva er projeksjon teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Norxe, Kjell Einar Olsen, om behovet for å redusere energiforbruket av naturressurser.

0464_190904_FOODTECH_Roger Fredriksen_18_drawColor

Roger Fredriksen

Daglig leder

NordicAquaFarms

Akvakultur teknologi

Hvorfor flytte oppdrett på land og ikke beholde den i vann? Og hvordan tilrettelegge for at fisken ikke bare skal overleve, men også ha en trivsel som gir god tilvekst? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Fredrikstad Seafoods, Roger Fredriksen, om utvikling av ny teknologi som har fiskevelferd i fokus og gjennomfører det i praksis.

0463_190904_MATERIALS_Hans Fredrik Sandberg_18_drawColor

Hans Fredrik Sandberg

Sealing Expert

Seal Engineering

Forbedret produktutvikling med avansert simulering

Er polymermaterialer fremtiden? Og hva skal man med polymerer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sealing Expert i Seal Engineering, Hans Fredrik Sandberg, om hvordan man bedre kan forstå material modellen i den digitale tvillingen.

0462_190904_HEALTHTECH_Lars Christian Dahle_18_drawColor-1

Lars Christian Dahle

Daglig leder

Dignio

Helsetjenester på en ny måte

Hvordan kan teknologi hjelpe pasienter med å leve et bedre liv? Og hvordan kan pasienten overta en del av helsetjenesten sin selv? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle, om hvordan de jobber for å forbedrer hverdagen til pasienter med KOLS, Hjerteproblemer og Kreft – de mest alvorlig syke som bor hjemme og hvordan de omgjør søppel til råvarer som blir til nye produkter.

0461_190904_ENERGYTECH_Carl Christian Stromberg_18_drawColor

Carl Christian Strømberg

Grunnlegger og Teknisk Direktør

Solcellespesialisten

Solceller på alle tak

Hvilke utfordringer, og hvilke muligheter ligger det i solcelleteknologi? Og er denne teknologien moden nok til å taes i bruk i stor skala i Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Grunnlegger og Teknisk Direktør i Solcellespesialisten, Carl Christian Strømberg, om hvordan de blir tvunget av et marked som er preget av rammebetingelser med høye kostnader og høye lønninger, til å jobbe effektivt og smartere enn resten.

0460_190904_ENERGYTECH_Hans-Petter-Kildal_09_drawColor (1)

Hans Petter Kildal

CEO

Becour AS

«Tinder» for fornybar energi

Hva er conspicuous production? Og hvordan påvirkes markedet av at vi nå kan ha systemer som gjør at kraftprisen ikke bare reduseres, men noen ganger går i minus, gjennom bruk av fornybar energi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO av i Becour AS, Hans Petter Kildal, om hvordan de lager en plattform som gjør det enklere og mer attraktivt for folk å velge grønn energi.

0294_190311_LORNBIZ_Ole-Gabrielsen_09_drawColor-218x300

Ole Gabrielsen

Direktør for teknologi og endring

Sarpsborg kommune

Endringer i offentlig sektor

En av vår tids største utfordringer er å endre offentlig sektor. Kan velferdsstaten slik vi kjenner den, bestå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for teknologi og endring i Sarpsborg kommune, Ole Gabrielsen, om organisasjonsendring, innbygger- og samfunnsdialog, porteføljestyring og gevinstrealisering

0290_190311_AI_Tomas-Nordlander_09_drawColor-218x300 (1)

Tomas Nordlander

Research Director

IFE

IFE og Applied AI

Hva gjør AI for energiteknologi? Og hvilke hensyn må vi ta når vi anvender AI? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tomas Eric Nordlander fra IFE om hva som er greia med AI og hvordan vi beholder kompetansen når vi benytter AI for sikre løsninger.

0289_190311_BUILDTECH_Kristoffer Moe_18_drawColor

Kristoffer Moe

Faglærer

Fagskole i Østfold

Digitale byggeplasser

Hva er den nye kommunikasjonsplattformen i byggebransjen? Og hvordan reduserer en digital tvilling antall feil? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med faglærer i BIM, Kristoffer Moe, om bygningsinformasjonsmodellering og hvordan dette kan være kostnadsbesparende i byggeprosjekter ved å effektivt hindre uenigheter og opplagte feil.

0288_190311_NETWORKS_Ole Jakob Ottestad_18_drawColor

Ole Jakob Ottestad

Daglig leder

IPCO AS

Teknologi for bedre samarbeid

Hva er digitalt grenseforsvar? Og hvordan har telemarkedet forandret seg fra tiden med Televerket og frem til i dag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder av IPCO AS, Ole Jakob Ottestad, om god og effektiv regulering som gir tilgang til basestrukturer.

0287_190311_HEALTHTECH_Espen-Krogh_09_drawColor-218x300

Espen Krogh

CEO

Prediktor Medical

Fred i sinnet for alle med diabetes

Hvordan kan du måle blodsukker uten å penetrere huden, kun ved å sende lys inn i huden? Og hvordan kan algoritmer forvandler lys-verdier til estimat av blodsukker? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Prediktor Medical, Espen Krogh, om en ny norsk sensor som måler blodverdier uten å stikke.

0285_190311_BIGDATA_Stig-Hammer_09_drawColor-218x300

Stig Hammer

CEO

Markendspartners

Salgs-og markedsføringsteknologi

Hvordan kan du oppnå bedre salgs- og markedsføringsresultater gjennom riktig bruk av nye digitale verktøy? Og hvordan er morgendagens kunder ulike gårsdagens? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert verdi.

0282_190311_HEALTHTECH_Morten Granlund_18_drawColor

Morten Granlund

Principal

Capgemini

Tillit i digitaliseringen

Hvordan kan vi optimalisere behandling av pasienter ved hjelp av kunstig intelligens og analyse av et stort antall pasientjournaler? Og hvorfor er digitalisering og modernisering av en fremtidsrettet helsesektor helt avhengig av tillit ? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Principal i Capgemini, Morten Granlund, om tillit, datadeling, teknologi og livssyklus.