<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Kystverket

Våre suksesshistorier!

Untitled_Artwork (60)

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

LØRN og Kystverket Lostjenesten har laget en kunnskapsserie som samler bredt ny kunnskap digitalisering og grønn og blå bærekraft som vekstmotor i Norge, for bruk til uformell livslang læring av sine ansatte og partnere.

Serien består av:

6 digitale foredrag i lyd/podkast og video/webinar format med tilhørende tekst-case oppsummering i en digital bok som du finner under, og en pakke med 6 mikrokurs og blockchain-sertifiserte læringssertifikater som du kan ta under

 

Odd Sveinung Hareide Fra Kystverket

#0949:Innovasjonspartnerskap

Rune Bergstrøm Fra Kystverket

#0931:Erfarings- og forskningsbasert kompetanse

Gudmund Jønsson Fra Kartverket sjødivisjon

#0913:Felles ansvar for sjøkart

Odd Sveinung Hareide Fra Kystverket Lostjenesten

#0912:Digitalisering i Kystverket og lostjenesten

Anna Karlqvist og Heidi Beate Vang Fra BarentsWatch

#0910:Felles ressursregister

Einar Vik Arset Fra Kystverket

#0908:Digitalisering av det maritime Norge

0912_201208_OCEANTECH_Odd Sveinung Hareide_18_drawColor-1

Odd Sveinung Hareide

Nautisk rådgiver

Kystverket

Innovasjonspartnerskap

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Odd Sveinung Hareide, som er Nautisk rådgiver innen Forskning og Utvikling (FoU) i Kystverket Lostjenesten. Hareide forteller om hvordan det offentlige bidrar til innovasjon i leverandørindustrien som løser felles samfunnsutfordringer og hvorfor det er farlig at vi er blitt så avhengig av GPS signaler

 

0931_201221_OCEANTECH_Rune Bergstrom_18_drawColor

Rune Bergstrøm

Seniorrådgiver

Kystverket

 

Erfarings- og forskningsbasert kompetanse

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Rune Bergstrøm som er seniorrådgiver i beredskapsavdelingen til Kystverket. Han forklarer oss hvorfor Kystverket anses som en av de fremste i verden på oljevern i Arktis, hvordan denne kompetansen er bygd opp og hvordan Kystverket kan kombinere ulike sektoreres kompetanse slik at helheten blir god.

 

0913_201208_LORNSOC_Gudmund Jønsson Color

Gudmund Jønsson

Avdelingsdirektør

Kartverkets sjødivisjon

Felles ansvar for sjøkart

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsdirektør i Kartverkets sjødivisjon, Gudmund Jønsson. Jønsson leder en avdeling som har ansvaret for å ivaretaKartverkets rolle som sjøkartmyndighet i Norge. Altså er de ansvarlige for blant annet de norske offisielle navigasjonskartene. Norske sjøkart er kanskje de beste offentlige kartene i verden, hva betyr det for oss og hvordan ble de så gode? I episoden får vi også høre hvilke muligheter Jønsson ser innen digitalisering av kart fremover og hvorfor det er et stort behovet for en offentlig aktør som vi kan stole på som samtidig holder seg konkurransedyktig ifh til google maps.

 

0912_201208_OCEANTECH_Odd Sveinung Hareide_18_drawColor-1

Odd Sveinung Hareide

Nautisk rådgiver

Kystverket Lostjenesten

Digitalisering i Kystverket og lostjenesten

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Odd Sveinung Hareide, som er nautisk rådgiver innen forskning og utvikling i Kystverket Lostjenesten. Hareide jobber for å muliggjøre en bedre utnytting av det maritime Norge og dermed bidra til å styrke den lange historien Norge har med å være en sjøfartsnasjon. Han sier selv han prøver å være en «gap-filler» mellom det praktiske (losen/sjømannen) og det akademiske. 

0910_201208_LORNSOC_Heidi Beate Vang og Anna Karlqvist_18_drawColorDuo-1

Anna Karlqvist og Heidi Beate Vang

Senior rådgiver og daglig leder

BarentsWatch

Felles ressursregister

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Heidi Beate Vang som er fungerende daglig leder i BarentsWatch og Anna Karlqvist som er senior rådgiver i BarentsWatch. BarentsWatch sin måte å organisere seg er unik internasjonalt fordi det er en samling av 26 offentlige instutisjoner som bidrar med data, ressurser og behov som sammen lager det som er kanskje verdens beste digitaliserte marine plattform. De snakker i episoden om hvorfor denne måten å organisere en offentlig plattform er utviklet på en kanskje like klok måte som oljefondet som har vært med på å dytte oss inn i den digitale tidsalderen. 
0908_201208_OCEANTECH_Einar Vik Arset_18_drawColor

Einar Vik Arset

Kystdirektør

Kystverket 

Digitalisering av det maritime Norge

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Einar Vik Arset som er kystdirektør i Kystverket. Kystverket jobber for effektiv og sikker sjøtransport slik at Norge skal ha verdens reneste og sikreste kyst, tilrettelagt for verdiskaping i hele landet. Kystverket skal igjennom en stor omstilling, hvor de rett over nyttår skal Kystverket 2.0. Seres og Arset snakker om mulighetene som ligger i denne omstillingen og det helhetlige bildet av hvordan disse omstillingsprosjektene henger sammen.