<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie med Kompetanseforum Østfold:

Ås - Våre suksesshistorier

kompetanserforum-ostfold-white (1)

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.


Med støtte fra Kompetanseforum Østfold har LØRN laget 35 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om, for å opplyse om flere av sine beste teknologi-satsninger. Her kan du lese om historiene fra Ås, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:


1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,

2) Bestiller Kompetanseforum Østfold som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –

3) Kobler Ås som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.


Bli med til Ås og se hvilken revolusjonerende utvikling som forekommer i foodtech på grunn av digital implementering i Norges tradisjonelle jordbruk!

Ta kurset
0275_190304_FOODTECH_Oscar-Hovde-Berntsen_09_drawColor-218x300

Oscar Hovde Berntsen

Gründer og CTO

Nofence

Virtuelle gjerder

Hvordan fungerer verdens første virtuelle gjerdeløsning? Og hvordan bidrar dette til dyras velferd? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og CTO av Nofence, Oscar Hovde Berntsen, om et bærekraftig landbruk og norsk beiteteknologi.

0277_190304_FOODTECH_Trond-Lund_09_drawColor-218x300

Trond Lund

Head of Business Development

N2 Applied

Grønn husdyrmøkk

Hvordan optimaliserer man avføring til å få mer avling på jordet? Og hvordan stopper man samtidig ammoniakkutslipp — som er en av de viktigste kildene til luftforurensing globalt? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of Business Development i N2 Applied, Trond Lund, om teknologi som bruker fornybar energi og øker nitrogeninnholdet i husdyrmøkk og biorest fra biogassanlegg.

0278_190304_FOODTECH_Siv-Lene-Gangenes-Skaar_09_drawColor-218x300

Siv Lene Gangenes Skar

Forsker

NIBIO

Urban Farming

Hva er akvaponi? Og hvordan kan fiskelort gi lekker salat? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker ved NIBIO, Siv Lene Gangenes Skar, om nye dyrkingssystem og urban farming.

0279_190304_FOODTECH_Svein-Solberg_09_drawColor-218x300

Svein Solberg

Seniorforsker

NIBIO

Skoghelse

Hvorfor er det viktig med metoder for kartlegging av skogressurser? Og hvor skadelig er barkebiller, og snø- og vindskader på skog? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorforsker ved NIBIO, Svein Solberg, om skoghelse og ny teknologi.

0280_190304_FOODTECH_Ingvild-Nystuen_09_drawCOlor-218x300

Ingvild Nystuen

Avdelingsleder i Geomatikk

NIBIO

Geografisk Data Science i landbruket

Hva skjer når landbruk og mat møter IT og geografiske data? Og hvordan kan vi bruke ulike og til dels store mengder data fra fjernmåling og eksisteredne kart sammen med maskinlæring for å komme nærmere målet om et oppdatert kart? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsleder i Geomatikk ved NIBIO, Ingvild Nystuen, om DataScience i landbruket.

0281_190304_FOODTECH_Siri-Svengaard-Stokke_09_drawColor-218x300

Siri Svendgård-Stokke

Avdeling jordkartlegging

NIBIO

Jordsmonnkart

Hvordan kan jordsmonnkart bidra til mer grønnsaksdyrking? Og hva er jordkartlegging? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Siri Svendgård-Stokke, som er leder for jordkartlegging, kart og statistikk i NIBIO, om grønnsakskart og hvorfor kunnskap om jord er viktig.


– Akkurat nå utvikler vi et kart som viser arealenes egnethet for å dyrke ulike grønnsaker. Til det trenger vi data fra ulike kilder, modellering og analyser. Jordsmonndatabasen inneholder detaljert informasjon om jordsmonnet for mer enn halvparten av all dyrka mark i Norge. Kunnskap om jordressursene er viktig for å ha et jordbruk som er best mulig tilpasset de naturlige betingelsene for planteproduksjon, sier hun i episoden.