<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie med Telenor:

Våre suksessehistorier

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

We have gathered some of the most interesting stories from our Telenor series, and would like to invite you to a special learning course where we will focus on technology as our driving force to develop new opportunities for business. We will cover different trends such as sustainability, AI, 5G, and will also have a look at how Norway is doing business in Asia’s most competitive market.

​”Learning has become a part of our new professional hygiene, and a core of our business. It is our ticket to the future. We have gathered some of our new stories in this series. We hope you enjoy and learn.”
— Sigve Brekke (CEO Telenor)

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Telenor podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

Last ned boka (kommer) 
Ta kurset
0410_190614_NETWORKS_Sigve-Brekke_09_drawColor-218x300-1

Sigve Brekke

President and CEO

Telenor Group

«The Perfect Storm»

How has its Scandinavian corporate culture given Telenor a competitive advantage when doing business in Asia? What is «the perfect storm» of technologies, and why does it matter to all of us? In this episode of LØRN Silvija talks to Telenor Group CEO Sigve Brekke, about how Telenor is working to connect their customers to who and what matters most.

0411_190614_NETWORKS_Patrick-Waldemar_09_drawColor-218x300-1

Patrick Waldemar

Research Manager of Technology

Telenor Group

5G Digitizes Society

How will the 5G network affect our community? And how will this network contribute to the digitization of our society? In this episode of # LØRN, Silvija talks with Technology Research Manager at Telenor Group, Patrick Waldemar, about the new opportunities created by 5G networks.

0412_190614_LORNSOC_Ola-Jo-Tandre_09_drawColor-218x300-1

Ola Jo Tandre

Head of Social Responsibility

Telenor Group

Sustainability in Telenor

When young women choose education today, why are so few confident in choosing science? And how does Telenor work with sustainability? In this episode of #LØRN, Silvija talks to Head of Social Responsibility in Telenor Group, Ola Jo Tandre, about sustainability, diversity and tech.

413_190614_BIGDATA_Liv-Elise-Saue-Toftum_09_drawColor-218x300-1

Liv Elise Saune Tøftum

Head of Analytics and Customer Lifecycle Management

Telenor Norway

Democratization of data

How do our patterns of behaviour define us, and what can we learn about people from their patterns? In this episode of #LØRN, Silvija speaks to Head of Analytics and Customer Lifecycle Management at Telenor Norway, Liv Elise Saue Tøftum, about the value created from insight, data democratisation and automation.

0414_190614_AI_Astrid-Undheim_09_drawColor-218x300-1

Astrid Undheim

VP of Analytics & AI

Telenor ASA

AI in Telenor

Hva er fordelene ved å jobbe med kunstig intelligens fra Norge? Og hvorfor er det viktig å skille mellom kunstig intelligens som en teknologi, og bruken av den? I denne episoden av LØRN snakker Silvija med VP Analytics & AI i Telenor ASA, Astrid Undheim, om hvordan Telenor jobber med kunstig intelligens.

0415_190614_NETWORKS_Camilla-Amundsen_09_drawColor-218x300-1

Camilla Amundsen

CMO for Fixed & TV

Telenor Norway

Modernization of Norway

Why is it important to upgrade the copper network that has been working in Norway for the past 100 years? And how will a better-quality infrastructure impact and improve our society? In this episode of #LØRN, Silvija talks with CMO for Fixed & TV at Telenor Norway, Camilla Amundsen, about how they are modernising Norway by using network technology to make life easier at home and at work.

0416_190614_NETWORKS_Rune-Harald-Raekken_09_drawColor-218x300-1

Rune Harald Rækken

Senior Radio Access Network Expert

Telenor Group

New standardizations for 5G

What is Norway´s unique experience in network technology from a global perspective? And why do we need new standards when connecting new devices onto the new high speed network 5G? In this episode of #LØRN Silvija speaks with Senior Radio Access Network Expert in Telenor Group, Rune Harald Rækken, about how creating a set of new global standardizations for 5G will make sure that the new smart devices will be able to speak and work smarter together.

0417_190614_LORNBIZ_Swati-Sharma_09_drawColor-218x300-1

Swati Sharma

Head of Digital Product Development

Telenor Norway

New Digital Products

The next decade is expected to be the decade of voice assistants, so how will “Tia” make its mark in this space? And what interesting new digital products is Telenor developing to help Norwegian families? In this episode of #LØRN, Silvija talks to Head of Digital Product Development in Telenor Norway’s Services, Innovation and Projects unit, Swati Sharma, about how they explore new areas to develop digital products by looking at both the technology side and the user side.

0418_190614_NETWORKS_Terje-Jensen_09_drawColor-218x300-1

Terje Jensen

Head of Network Architecture

Telenor Group

Architecture driving future business

How do you convert the technical trends and business opportunities into tangible action plans? And in what ways are Norway’s world a leading nation when it comes to network technology? In this episode of LØRN Silvija talks to Terje Jensen, Head of Network Architecture in Telenor Group, about global leadership and how architecture is driving future business.

0419_190614_NETWORKS_Ruza-Sabanovic_09_drawColor-218x300-1

Ruza Sabanovic

Group CTO

Telenor Group

Modernizing Telenor and society–technology as engine

How do you globalize technology that will fit both Norway and Myanmar? And how do Telenor balance the new corporate landscape which is constantly changing? In this episode of #LØRN Silvija talks to Group CTO at Telenor Group, Ruza Sabanovic, about how technology is changing the way we work and why culture begins with the customers.

0421_190614_NETWORKS_Ingeborg-Ofsthus_09_drawColor-218x300-1

Ingeborg Øfsthus

CTO

Telenor Norway

Going to the next “G”

What will Norway’s network infrastructure look like five years from now? And is the time ripe to modernize our network infrastructure? In this episode of LØRN, Silvija talks to Ingeborg Øfsthus, CTO at Telenor Norway, about how our lives and workplaces will be transformed in the digital age.