<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie med Kompetanseforum Østfold og Fredrikstad næringsforening:

Fredrikstad - Våre suksesshistorier

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn


Med støtte fra Kompetanseforum Østfold har LØRN laget 35 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i Østfold, for å opplyse om flere av Østfold sine beste teknologi-satsninger. Her kan du lese om historiene fra Fredrikstad, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:


1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,

2) Bestiller Kompetanseforum Østfold som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –

3) Kobler Fredrikstad næringsforening som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.


Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Fredrikstad podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

0282_190311_HEALTHTECH_Morten-Granlund_09_drawColor-218x300

Morten Granlund

Principal

Capgemini

Tillit i digitaliseringen

Hvordan kan vi optimalisere behandling av pasienter ved hjelp av kunstig intelligens og analyse av et stort antall pasientjournaler? Og hvorfor er digitalisering og modernisering av en fremtidsrettet helsesektor helt avhengig av tillit ? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Principal i Capgemini, Morten Granlund, om tillit, datadeling, teknologi og livssyklus.

0287_190311_HEALTHTECH_Espen-Krogh_09_drawColor-218x300

Espen Krogh

CEO

Prediktor Medical

Fred i sinnet for alle med diabetes

Hvordan kan du måle blodsukker uten å penetrere huden, kun ved å sende lys inn i huden? Og hvordan kan algoritmer forvandler lys-verdier til estimat av blodsukker? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Prediktor Medical, Espen Krogh, om en ny norsk sensor som måler blodverdier uten å stikke.

0289_190311_BUILDTECH_Kristoffer-Moe_09_drawColor-218x300

Kristoffer Moe

Faglærer

Fagskole i Østfold

Digitale byggeplasser

Hva er den nye kommunikasjonsplattformen i byggebransjen? Og hvordan reduserer en digital tvilling antall feil? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med faglærer i BIM, Kristoffer Moe, om bygningsinformasjonsmodellering og hvordan dette kan være kostnadsbesparende i byggeprosjekter ved å effektivt hindre uenigheter og opplagte feil.

0460_190904_ENERGYTECH_Hans-Petter-Kildal_09_drawColor

Hans Petter Kildal

CEO

Becour AS

«Tinder» for fornybar energi

Hva er conspicuous production? Og hvordan påvirkes markedet av at vi nå kan ha systemer som gjør at kraftprisen ikke bare reduseres, men noen ganger går i minus, gjennom bruk av fornybar energi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO av i Becour AS, Hans Petter Kildal, om hvordan de lager en plattform som gjør det enklere og mer attraktivt for folk å velge grønn energi.

0461_190904_ENERGYTECH_Carl-Christian-Stromberg_09_drawColor-218x300

Carl Christian Strømberg

Grunnlegger og Teknisk Direktør

Solcellespesialisten

Solceller på alle tak

Hvilke utfordringer, og hvilke muligheter ligger det i solcelleteknologi? Og er denne teknologien moden nok til å taes i bruk i stor skala i Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Grunnlegger og Teknisk Direktør i Solcellespesialisten, Carl Christian Strømberg, om hvordan de blir tvunget av et marked som er preget av rammebetingelser med høye kostnader og høye lønninger, til å jobbe effektivt og smartere enn resten.

0462_190904_TECH4GOOD_Lars-Christian-Dahle_09_drawColor-218x300

Lars Christian Dahle

Daglig leder

Dignio

Helsetjenester på en ny måte

Hvordan kan teknologi hjelpe pasienter med å leve et bedre liv? Og hvordan kan pasienten overta en del av helsetjenesten sin selv? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle, om hvordan de jobber for å forbedrer hverdagen til pasienter med KOLS, Hjerteproblemer og Kreft – de mest alvorlig syke som bor hjemme og hvordan de omgjør søppel til råvarer som blir til nye produkter.

0463_190904_MATERIALS_Hans-Fredrik-Sandberg_09_drawColor-218x300

Hans Fredrik Sandberg

Sealing Expert

Seal Engineering

Forbedret produktutvikling med avansert simulering

Er polymermaterialer fremtiden? Og hva skal man med polymerer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sealing Expert i Seal Engineering, Hans Fredrik Sandberg, om hvordan man bedre kan forstå material modellen i den digitale tvillingen.

0464_190904_ENERGYTECH_Roger-Fredriksen_09_drawColor-218x300

Roger Fredriksen

Daglig leder

NordicAquaFarms

Akvakultur teknologi

Hvorfor flytte oppdrett på land og ikke beholde den i vann? Og hvordan tilrettelegge for at fisken ikke bare skal overleve, men også ha en trivsel som gir god tilvekst? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Fredrikstad Seafoods, Roger Fredriksen, om utvikling av ny teknologi som har fiskevelferd i fokus og gjennomfører det i praksis.

0465_190904_ENERGYTECH_Kjell-Einar-Olsen_09_drawColor-218x300

Kjell Einar Olsen

Daglig leder

Norxe

Micro-display og projeksjonsteknologi innen simulasjon

Hvordan fungerer egentlig holografi? Og hva er projeksjon teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Norxe, Kjell Einar Olsen, om behovet for å redusere energiforbruket av naturressurser.

0466_190904_CLEANTECH_Stein-Dietrichson_09_drawColor-218x300

Stein Dietrichson

Markedsutvikler, gründer og største eier

Re-Turn AS

Resirkulering av plast

Hvordan kan vi bruke nanoteknologi og kjemi til å resirkulere plast? Og hva er de aller største miljøutfordringene vi har idag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Markedsutvikler, gründer og største eier i Re-Turn AS, Stein Dietrichson, om hvordan vi, med vår rene elektrisitet og teknologi for plastsortering fra Tomra og norske nykommere, kan lage verdens beste og reneste plast gjenvinningsindustri.

0467_190904_FOODTECH_Mathias-Holm_09_drawColor-218x300

Mathias Holm

Forsyningsdirektør

Brynild Gruppen

Digitalisering i en tradisjonell næringsbedrift.

Hvordan få tilpasset de nye teknologiene til egen virksomhet? Og hva er egentlig forskjell på kunnskap og kompetanse, hvis det er noen forskjell? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsyningsdirektør i Brynild Gruppen, Mathias Holm, om modernisering av det tradisjonelle vedlikeholdet gjennom lean produksjon og IT systemer.

0469_190904_LORNSOC_Phan-Age-Haugard_09_drawColor-218x300

Phan Åge Haugård

Seksjonsleder for Vann og avløp

COWI

Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering

Bør vi innføre overvannsgebyrer? Og hva vil kost-nytte effekten av dette kunne bli? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seksjonsleder for Vann og avløp i COWI, Phan Åge Haugård, om hvordan de sikrer at samfunnet blir forsynt med drikkevann, frakter kloakk vekk fra forbrukerne og håndterer overvann/flom på en måte som gjør at dette ikke er til skade for samfunnet, men heller blir en ressurs i bybildet.

0470_190904_ENERGYTECH_Tore-Karlsen_09_drawColor-218x300

Tore Karlsen

Daglig leder

NXTec

Anvendt teknologi

Hvordan omsette ny teknologi til anvendelige produkter? Og er egentlig IoT noe nytt? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i NXTec, Tore karlsen om hvorfor datasikkerhet og digital sårbarhet er en kunnskap som må bli allmennkunnskap.

0510_191104_FOODTECH_Torgeir-Hjertaker_09_drawColor

Torgeir Hjertaker

COO

Denofa

Soyaprotein for en bedre verden

Verden forandrer seg, derfor må vi også utvikle oss, men hvor skal vi starte? Og hvordan kan Soyaprotein bidra til å redde verden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Denofa, Torgeir Hjertaker, om hvordan de bidrar til å redde verden gjennom å tilby protein med det laveste klimafotavtrykket, samtidig som de bekjemper avskoging og sikrer menneskerettighetene i verdikjeden sin.

0511_191104_LORNSOC_Geir-Torgersen_09_drawColor

Geir Torgersen

Dekan, avdeling for ingeniørfag

Høgskolen i Østfold

Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører

Hvilke endringer ser vi i utdanningssystemet vårt nå? Og hva er en “grønn ingeniør”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med dekan, avdeling for ingeniørfag Høgskolen i Østfold, Geir Torgersen, om hvordan vi ligger an når det kommer til grønn utvikling og hvordan vi bør jobbe fremover mot det grønne skifte.