<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Halden - Our stories

kompetanserforum-ostfold-white (1)

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.


Med støtte fra Kompetanseforum Østfold har LØRN laget 35 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i Østfold, for å opplyse om flere av Østfold sine beste teknologi-satsninger. Her kan du lese om historiene fra Halden, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:


1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,

2) Bestiller Kompetanseforum Østfold som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –

3) Kobler Halden Kommune som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.


Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Halden podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

 

0288_190311_NETWORKS_Ole-Jakob-Ottestad_09_drawColor-218x300

Ole Jakob Ottestad

Daglig leder

IPCO AS

Teknologi for bedre samarbeid

Hva er digitalt grenseforsvar? Og hvordan har telemarkedet forandret seg fra tiden med Televerket og frem til i dag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder av IPCO AS, Ole Jakob Ottestad, om god og effektiv regulering som gir tilgang til basestrukturer.

0290_190311_AI_Tomas-Nordlander_09_drawColor-218x300

Tomas Nordlander

Research Director

IFE

IFE og Applied AI

Hva gjør AI for energiteknologi? Og hvilke hensyn må vi ta når vi anvender AI? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tomas Eric Nordlander fra IFE om hva som er greia med AI og hvordan vi beholder kompetansen når vi benytter AI for sikre løsninger.

0471_190924_ENERGYTECH_Martin-Vatne_09_drawColor-218x300

Martin Vatne

Direktør for Strategi og Forretningsutvikling

Østfold Energi

Åpen forretningsutvikling for en bærekraftig fremtid

Hvorfor er vi motvillige til å eksportere elektrisiteten vår? Og kan grønn lokal energi slå de tradisjonelle nasjonale strømleverandørene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, Martin Vatne, om hvordan vi kan bruke teknologi til å skape nye forretninger som fremmer det grønne skiftet.

0472_190924_LORNSOC_Harald-Holone_09_rawColor-218x300

Harald Holone

Dekan ved avdeling for informasjonsteknologi

Høgskolen i Østfold

Sammenheng mellom forskning, undervisning og næringsliv

Hvordan bygger man tverrfaglig kunnskap? Og hvordan skaper man innovasjon i en institusjon som er preget av vekttall, reguleringer og retningslinjer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med dekan ved avdeling for informasjonsteknologi hos Høgskolen i Østfold, Harald Holone, om hvordan studenter kan være med å forme det forskerne arbeider med, i en fremtid som er i stadig endring.

0473_190926_LORNSOC_Veronica-Aam_09_drawColor-218x300

Veronica Aam

Kommunalsjef i helse - og omsorg

Halden Kommune

Å ta i bruk ny teknologi i offentlig basistjenester

Hvordan kan vi senke motviljen til å ta i bruk ny teknologi blant ansatte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunalsjef for helse og omsorg i Halden kommune, Veronica Aam, om hvordan de finner mulighetene som ligger i teknologien – og hvordan de faktisk tar disse i bruk.

0474_190926_BUILDTECH_Knut-Rosness_09_drawColor-218x300

Knut Rosness

Administrerende direktør

Logiq AS

Vi må bruke det vi har til å få til noe nå!

Hvordan kan man bruke EDI på tvers av landegrenser, med forskjellige digitale språk, for å bedre kommunisere med hverandre? Og hvordan effektivisere arbeidet slik at vi kan levere rimeligere tjenester med AI-teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Logiq AS, Knut Rosness, om viktigheten av at bedriftsledere kommer seg ut av kontorstolen og inn i åpne, konstruktive og forpliktende samarbeidskonstellasjoner.

0475_190924_ENERGYTECH_Erik-Asber_09_drawColor-218x300

Erik Åsber

CTO

eSmart Systems

Dataplattform som utgangspunkt for AI

Hva skal man egentlig med en data lake? Og hvordan ser egentlig energi økosystemet ut? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i eSmart Systems, Erik Åsberg, om hvordan vi må utnytte den infrastrukturen vi har på best mulig måte så vi slipper å bygge nye monstermaster, ingen egentlig vil ha.

0476_190924_ENERGYTECH_Christian-Thun-Eriksen_09_drawColor-218x300

Christian Thun Eriksen

Chief architect

eSmart Systems

Visualisering av Energy tech

Hvorfor er vi så skeptiske til de nye smarte målerne? Og hvordan kan vi løse globale problemer med AI vs the future of human? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med chief architect hos eSmart Systems, Christian Thun Eriksen, om hvordan vi må bli visjonærer for å kunne forenkle hverdagen til nettselskaper, gjennom å lage konsepter som hjelper alle.

0478_190924_LORNSOC_Petter-Kvalvi_09_drawColor-218x300

Petter Kvalvik

Portfolio manager digitalization

Institutt for energiteknikk

Menneskesentrert digitalisering

Hvordan kan vi løse ulike samfunnsutfordringer ved å utnytte IFEs domenekunnskap og digitale kapabilitet? Og hvordan tar egentlig mennesker inn over seg digitalisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med portfolio manager digitalization hos Institutt for energiteknikk, Petter Kvalvik, om menneskesentrert digitalisering som en driver for den digitale transformasjonen av samfunnet.