<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie Stiftelsen Teknologiformidling:

Kristiansand - Våre suksesshistorier

Kristiansand-thumbnail-farget-bakgrunn-768x479

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling har LØRN laget 50 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i landet, for å opplyse om Norges beste teknologi-satsning. Her kan du lese om historiene fra Kristiansand, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:


1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,

2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –

3) Kobler Knuden som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.


Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Kristiansand podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

0393_190513_ARTTECH_Odd-Christian-Hagen_09_drawColor

Odd Christian Hagen

Rådgiver for utvikling og innovasjon

KNUDEN - Kristiansand kulturskole

Kunst — viktig innovasjonsmuskel

Hva kan kunst lære fra teknologi? Og hva kan teknologi lære fra kunst? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver for utvikling og innovasjon ved KNUDEN – Kristiansand kulturskole, Odd Christian Hagen, om alt fra teknologi og kunst til Kygo og opera.

191206_AI_Per-Morten-Hoff_09_drawColor-218x300

Per Morten Hoff

Styreleder

Anzyz Technologies

Fremtidens tekstanalyse gjennom AI

Hvorfor er kan det ofte virke enklere å selge ny norsk teknologi til utlandet, enn til oss hjemme i Norge? Og hva skal til for at norske selskaper skal kjøpe norsk innovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med styreleder i Anzyz Technologies, Per Morten Hoff, om det han har lært etter å ha jobbet 28 år i IKT-Norge og fulgt opp- og nedturer i IKT-næringen når det kommer til innovasjon, og i noen tilfeller mangel på innovasjon.

191206_ENERGYTECH_Unni-Farestveit-Color-218x300

Unni Farestveit

Konserndirektør for Samfunnskontakt

Agder Energi

Fleksibilitet i strømnettet

Hvordan kan vi utnytte kapasiteten i nettet vårt, uten å gjøre mer investeringer enn nødvendig? Og hvorfor blir fleksibilitet i strømnettet så viktig fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør i Samfunnskontakt hos Agder Energi, Unni Farestveit, om hvorfor og hvordan vi må utnytte alle den dataen som samles inn til verdiskapning. Hele energisystemet er i en enorm forandring, og vi må sørge for at vi henger med.

191206_ARTTECH_Reidar-Fuglestad_09_drawColor-218x300

Reidar Fuglestad

dministrerende direktør

Sørlandets nye kunstmuseum; Kunstsilo

Den digitale transformasjon for kunst og for museer

Hva kan teknologi gjøre for kunst og hva bør kunst gjøre for samfunnet? Og hvordan vil fremtidens kunstutdannelse se ut? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Sørlandets kunstmuseum; Kunstsilo, Reidar Fuglestad, om hvordan de gjennomfører eksperimenter for å være best mulig forberedt når de åpner et betydelig større og helt nytt kunstmuseum i 2022.

191206_ARTTECH_Sjur-Hogberg-color-218x300

Sjur Høgberg

Rektor

Knuden - Kristiansand kulturskole

Kids, kunst og computer

Er du en kunstner dersom du programmerer en AI teknologi, til å produsere kunst? Og hva er kulturelle uttrykk anno 2019 og hva vil det være i 2030 eller 2050? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rektor for Knuden – Kristiansand kulturskole, Sjur Høgberg, om hvorfor kunstfagene må ta dataen tilbake, det var hos kunsten det smalt først.

191206_AI_Jahn-Thomas-Fidje_09_drawColor-218x300

Jahn Thomas Fidje

CTO hos Sentient AS og Ph.D. student

universitetet i Agder

Anvendt AI

Hva er de beste anvendelsene av AI innen finans? Og hva er det som er så bra med deep learning, og hva er mulighetene vi får av deep learning? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Sentient AS og Ph.D. student på universitetet i Agder, Jahn Thomas Fidje, om kunstig Intelligens og om mulighetene teknologien bringer med seg er positivt for oss og samfunnet.

191206_LORNSOC_Ann-Helen-Moum-Color-218x300

Ann-Helen Moum

kommunalsjef for digitalisering

nye Kristiansand kommune

Kom igang med digitalisering i offentlig sektor

Hvordan skal vi forholde oss til det gapet som har oppstått mellom; hvilke digitale muligheter de ansatte benytter seg av som privatpersoner og hva vi tilbyr som arbeidsverktøy i offentlig sektor? Og hvordan få mer fart på utviklingen i kommunene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunalsjef for digitalisering i nye Kristiansand kommune, Ann-Helen Moum, om hvordan de har fornyet Kristiansand kommune.

191206_LORNSOC_Sunniva-Whittaker-Color-218x300

Sunniva Whittaker

Rektor

Universitetet i Agder

Fra forskning til forretning

Er samskaping en metode, eller en kultur? Og man kan lage kunstig intelligens, men kan man lage kunstig etikk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rektor for Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, om at vår største utfordring er å holde fokus på å bruke teknologien i menneskets tjeneste ikke å bruke mennesket i teknologiens tjeneste.

191206_FOODTECH_Nina-Øverby-Color-218x300

Nina Øverby

Professor i ernæring

Universitetet i Agder

Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livet

Hvordan forstå ernæring bedre gjennom teknologi? Og hvordan kan vi inspirere befolkningen til å spise sunnere gjennom ny teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i ernæring ved universitetet i Agder, Nina Øverby, om hvordan man kan bruke digitale midler for å fremme god helse.

191206_AI_Johan-Wedel_09_drawColor-218x300

Johan Wedel

CTO

Gridd.AI Robotics

Kunstig intelligens og forretningsutvikling

Kan AI teknologi organisere bedriften din, bedre enn du som kjenner dine ansatte og deres kultur? Og hvordan blir den nye prosess verdenen vi går inn i? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Gridd.AI Robotics, Johan Wedel, om hvorfor fremtidens offentlige og private virksomhetsarkitektur ikke nødvendigvis vil bli bestemt av mennesker.

191206_GAMETECH_Robert-Sach-Color-218x300

Robert Sach

E-sport ansvarlig

IK Start

Gaming, Teknologi & Smarthus – vår søken etter opplevelse

Hvis jeg er god til å spille E-sport fotball, hva er jeg da god på? Er jeg god på fotball, eller er jeg god til å analysere fotball? Og hva kreves egentlig av en E-sport utøver, må man være i god fysisk form? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med E-sport ansvarlig hos IK Start og daglig leder Resonans Prosjekt, Robert Sach, om hvordan E-sport kan skape gode holdninger for dagens unge, og bidra til gamification i hverdagen.

191206_LORNSOC_Øyvind-Lyngen-Laderud-Color-218x300

Øyvind Lyngen Laderud

Internasjonal koordinator

Kristiansand kommune

Hvordan skape innovative byer?

Hva betyr det å drive med internasjonal koordinering i en kommune? Og hvordan kan man utnytte kompetansen, også utenfor kommunens grenser, til å komme kommunen til gode? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med internasjonal koordinator i Kristiansand kommune, Øyvind Lyngen Laderud, om internasjonalt samarbeid og læring på tvers av kommuner for å sammen kunne løse de store utfordringene.

anonym (3)

Øyvind Riiber Boye

Administrerende direktør

Nymo

Rigger Nymo for fremtiden

Hjelper det å være verdens beste innen olje og gass dersom verden ikke ønsker mer olje og gass? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Øyvind Boye som er administrerende direktør i Nymo som er et middels stort offshore verft med ca 200 ansatte. Deres produkt er prosjektgjennomføring av komplekse konstruksjoner med design, innkjøp og fabrikasjon.

0711_200526_LORNBIZ_Jan-Helge-Viste-Bitonal-218x300 (1)

Jan Helge Viste

Leder for digitalisering og forretningsutvikling

GCE NODE

Fremtiden starter nå!

Finnes det grønne svaner, med motsatt fortegn enn en sort svane? Og er vi litt sent ute når det kommer til off shore vind? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for digitalisering og forretningsutvikling i GCE NODE, Jan Helge Viste, om hva du må gjøre idag for å bevege deg I den retningen som trengs for å få bedriften din dit du vil om 10 år.

anonym (2)

Fredrik Bringager

Gründer og daglig leder

Young Industrial Innovators

Student konsulent

Hvordan hjelper studentene som jobber for Young Industrial Innovators SMB´er i Norge å komme over den første terskelen for å teste ny teknologi? Og hva er det som gjør mekronikk så spennende? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og daglig leder av Young Industrial Innovators, Fredrik Bringager, om hvordan det har vært å bygge Young Industrial Innovators som er en studentdrevet konsulent bedrift som hjelper bedrifter å komme igang med ny teknologi, til en studentvennlig pris.

anonym (1)

Finn Oscar Karlsen

Daglig leder

Pioneer Robotics

Kosteffektiv produksjon

Hvordan få og realisere multidisiplin prosjekter? Og hvordan vil roboter kunne utnyttes i industrien i fremtiden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Pioneer Robotics, Finn Oscar Karlsen, om hvorfor de mener det er viktig å tenke på kunden som en utviklingspartner.

0723_200604_ENERGYTECH_Bjorn-Tore-Lenes_18_drawColor-300x300

Bjørn-Tore Lenes

Administrerende direktør

Origo Solutions

Kontinuerlig omstilling

Sikkerhet og automasjon er to store ord, men hva betyr det i praksis? Og hvordan jobber Origo Solutions for å gjøre det sorte enda litt grønnere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Origo Solutions, Bjørn-Tore Lenes, om hvordan de utvikler og leverer sikkerhets- og automatiseringsløsninger for overvåking, kontroll og beskyttelse av produksjonsanlegg offshore og onshore.