<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie fra Kompetanseforum Østfold:

Sarpsborg - Våre suksesshistorier

kompetanserforum-ostfold-white

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.


Med støtte fra Kompetanseforum Østfold har LØRN laget 35 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i Østfold, for å opplyse om flere av Østfold sine beste teknologi-satsninger. Her kan du lese om historiene fra Sarpsborg produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:


1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,

2) Bestiller Kompetanseforum Østfold som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –

3) Kobler Sarpsborg næringsforening som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.


Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Sarpsborg podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

0285_190311_BIGDATA_Stig-Hammer_09_drawColor-218x300

Sting Hummer

CEO

Markendspartners

Salgs-og markedsføringsteknologi

Hvordan kan du oppnå bedre salgs- og markedsføringsresultater gjennom riktig bruk av nye digitale verktøy? Og hvordan er morgendagens kunder ulike gårsdagens? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert verdi.

0294_190311_LORNBIZ_Ole-Gabrielsen_09_drawColor-218x300

Ole Gabrielsen

Direktør for teknologi og endring

Sarpsborg kommune

Endringer i offentlig sektor

En av vår tids største utfordringer er å endre offentlig sektor. Kan velferdsstaten slik vi kjenner den, bestå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for teknologi og endring i Sarpsborg kommune, Ole Gabrielsen, om organisasjonsendring, innbygger- og samfunnsdialog, porteføljestyring og gevinstrealisering

0483_191011_3DPRINT_Camilla-Minge_09_drawColor

Camilla Minge

CEO

WeMakeIt3D

Grønn 3D printing

Hva vil det si å drive med grønn 3D-printing? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i We Make It 3D AS, Camilla Minge, om viktigheten av å være miljøbevisst når man jobber med 3D-print, og om hvorfor 3D-printing bør inn i skoleundervisningen.

0508_191104_LORNBIZ_Mariann-Karlsen_09_drawColor

Mariann Karlsen

Daglig leder

Næringsforening

Ledermot som skaper retning

Hvordan jobber Sarpsborg Næringsforening med lederutvikling? Og hvordan jobber man egentlig med ledertrening? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Sarpsborg Næringsforening, Mariann Karlsen, om hvordan de er en pådriver, tilrettelegger, utfordrer og et bindeledd mellom næringslivsaktører, kommune og øvrige samarbeidspartnere.

0509_191104_MAKERS_Sigurd-A-Slattland_09_drawColor

Sigurd A Slåttland

Gründer og styreleder

Slåttland Group

Nye utfordringer og nye muligheter

Hvordan lage mekaniske løsninger for energibransjen? Og hvordan skape rom for innovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og styreleder Slåttland Group, Sigurd A Slåttland, om hvordan de skaper verdier ved å benytte høy kompetanse hos gode medarbeidere for å gjøre hverdagen enklest mulig for sine kunder.

0512_191104_LORNSOC_Dag-Arthur-Aasbo_09_drawColor-218x300

Dag Arthur Aasbø

Direktør og organisasjon og samfunnskontakt

Borregaard

Få med alle på endringsreisen

Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av produksjonen sin på få år.

0513_191104_LORNSOC_Thorfinn-Hansen_09_drawColor

Thorfinn Hansen

CEO

Infotjenester

Gjør læring enklere for arbeidsgivere

Hva er et webinar og hva er viktig når man skal holde et webinar? Og er det bare næringslivet skal bære ansvaret med å videreutvikle medarbeidere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Infotjenester Group, Thorfinn Hansen, hvor Hansen forteller at både arbeidsgiver og medarbeider har et ansvar for å utvikle kompetansen til den enkelte og organisasjonen.

0514_191104_HEALTHTECH_Ingunn-Olsen_09_drawColor-1

Ingunn Olsen

Innovasjonssjef

Sykehuset Østfold

Fremtidens helsetjenester

Hvordan tilpasse og ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi på et sykehus? Og hvordan blir man best i Europa på tjenesteinnovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovasjonssjef på Sykehuset Østfold, Ingunn Olsen, om hvordan digitalisering og automatisering vil sette sitt preg også på helsetjenesten og dens kompetansebehov.

0645_200330_TRANSPORT_Torun-Degnes_18_drawColor-218x300

Torun Degnes

Daglig leder

SAMS

Autonome mobilitetssystemer - ny norsk eksportnæring

Hva skal til for å eksportere mobilitet fra Norge? Og hvordan har Covid-19 påvirket oss til å innovere og være kreative? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i SAMS Norway (Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway, næringsklynge), Torun Degnes, om hvor viktig det er at vi anstrenger oss for å forstå konsekvensene av det vi utvikler, så vi reduserer sannsynligheten for å erstatte dagens systemer med noe som er like skadelig eller verre.

0646_200330_EDTECH_Jens-Petter-Skaug_18_drawColor-218x300

Jens Petter Skaug

Daglig leder

Escape history

Digitale Escape Room

Hvordan vi kan lære og tilegne nye og bedre egenskaper på samme tid? Og hvordan får man folk til å tenne på noe man ikke fra før viste at de trengte?I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Escape history, Jens Petter Skaug, om hvordan de skal levere en løsning på fagfornyelsen ved å spre glede og entusiasme for lokalhistorie og læring.


Denne episoden er laget i samarbeid med Kompetanseforum Østfold

0647_200330_LORNSOC_Anders-Aagaard-Sorby_18_drawColor-218x300

Anders Aagaard Sørby

Digitaliseringsdirektør

Viken fylkeskommune

Digitalisering av offentlig sektor

Hva tenker det offentlige om den tvangsdigitaliseringen som kommer nå i kjølevannet av Covid-19 krisen? Og når digitalisering gir enorme muligheter, hvordan skal offentlig sektor jobbe for å forstå viktigheten av å endre seg og tilpasse seg fremtidens behov? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digitaliseringsdirektør i Viken fylkeskommune, Anders Aagaard Sørby, om noen av utfordringene de hadde når et så enormt nytt fylke som Viken fylke skulle etableres i 2020.


Denne episoden er laget i samarbeid med Kompetanseforum Østfold