<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Sopra Steria

Våre suksesshistorier!

sopra-steria-logo-white-768x105-1

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Dagens store digitaliseringsprosess foregår i både privat og offentlig sektor. Dette utfordrer de mer tradisjonelle forretningsmodellene. Selvom mange virksomheter idag er godt igang med omstillingen, utvikler markedene seg raskere enn noen gang. Vi håper du vil høre på serien vi har laget med Sopra Steria, hvor vi prøver å finne ut av bla. hvordan vi kan få igang digitaliseringen i både privat og offentlig sektor.

0738_200618_LORNSOC_Eirin Folde_18_drawColor-1-1

Eirin Folde

Rådgiver innen digital transformasjon og prosjektleder

Kompetanseløft Trøndelag

Hvordan lykkes med digital transformasjon?

Hvordan skal vi organisere arbeidstakere så det ikke er en dissonans mellom det som er strategien og det de ansatte ser på som mulig å oppnå? Og hvilken evne og kompetanse må organisasjonene ha for å klare å gjennomføre digital transformasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver innen digital transformasjon og prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag, Eirin Folde om Strategi, struktur og kultur i en teknologidrevet verden.

191111_TRANSPORT_Brede-Nielsen-Color-218x300

Brede Nielsen

CIO

Avinor

Teknologi og samfunnsutvikling

Hva kan vi lære av selvkjørende brøytebiler? Og hvilke overføringsverdier har dette til andre aspekter av flyplasser? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CIO i Avinor, Brede Nielsen, om hvordan de ved hjelp av teknologi sørger for at at du og jeg flyr sikkert hver eneste dag, på det tidspunkt som er forventet.

191119_REGTECH_Hans-Christian-Holte-Color-218x300

Hans Christian Holte

Skattedirektør

Skatteetaten

Skattelegging og deling av data i en digitalisert økonomi

Hvordan utvikles skatteregelverket? Og kan man bruke kunstig intelligens i skatteinnkrevingen, for å bedre kunne kreve inn riktig skatt og ikke nødvendigvis mest mulig skatt fra folk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med skattedirektør i Skatteetaten, Hans Christian Holte, om hvordan de jobber for å finansiere offentlig virksomhet i Norge – det er disse som må fungere for at velferdsstaten Norge skal fungere.

191111_HEALTHTECH_John-Berland-Color-218x300

John Berland

Innovasjonsdirektør

Sopra Steria

Blandet virkelighet

Hvordan skal det offentlige klare å ta de nødvendige risikoene for fremtiden? Sopra Steria har sammen med Oslo Universitetssykehus klart å løse 3D-problemet som kommer ved bruk av røntgen, et problem som har stått uløst i over 150 år. Hva har dette å si for pasient og sykehus? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovasjonsdirektør i Sopra Steria, John Berland, om hvordan man bygger en bedrift som faktisk evner å ta innovasjon.

191115_REGTECH_Heidi-Beate-Vang-Color-218x300

Heidi Beate Vang

Juridisk seniorrådgiver

BarentsWatch

IT-verden sin juss

Hva er IT juss og hvor får man bruk for det? Og hvordan skape et grunnlag for samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling på tvers av etatene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med juridisk seniorrådgiver i BarentsWatch, Heidi Vang, om hvordan deling av data stadig blir viktigere, men ikke på bekostning av sikkerhet og juss! 

191115_AI_Lars-Løvlie-Color-218x300

Lars Løvlie

Forretningsutvikler for AI og data science

Sopra Steria

Big AI vs. "hverdags-AI"

Man bør ikke starte med bare et generelt ønske om å bruke AI, men heller starte med å finne ut av hvilken utfordring man ønsker å løse. Deretter ser man på hvilke data som kan være nyttige for å løse dette. Men hvordan kommer man igang? Og trenger man millioninvesteringer for å få gevinster fra AI? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forretningsutvikler for AI og data science i Sopra Steria, Lars Løvlie, om forskjellen mellom deep learning og mer tradisjonell AI, og hva vi kan bruke de forskjellige teknologiene til.

191115_LORNBIZ_Torun-Gaasedal-Color-218x300

Torunn Gaasemyr

Digital collaboration manager

Sopra Steria

Den nye digitale arbeidsplassen

Hvordan kan teknologien tilrettelegge for effektive nye måter å jobbe på fremover, men samtidig også her og nå? Og bli bedre på intern kunnskapsdeling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital collaboration manager i Sopra Steria, Torunn Gaasemyr, om de nye digitale arbeidsplassene, hva de er gode på og hva de jobber for å bli bedre på.

191115_FORSVARSTECH_Petter-Moe-Color-218x300

Petter Moe

Programdirektør

Forsvarsmateriell

Funker ikke “gamle måten” må du ikke prøve hardere, du må prøve noe annet!

Hvordan gjøre forsvaret i stand til å være den flerdimensjonale forsvareren? Og hva kan private bedrifter lære av forsvaret når det gjelder ledelse? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med programdirektør i Forsvarsmateriell, Petter Moe, om hva MAST FMA lærte av å ikke spørre de samme menneskene om de samme tingene som for 15 år siden, men forvente et mer tidsriktig svar.

191115_ENERGYTECH_Beate-S.-Krogstad-Color-218x300

Beate S. Krogstad

IT-konserndirektør

Statnett

Digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet

Ny fornybar strømproduksjon er bra og helt nødvendig for å nå klimamålene, men med en økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet blir kraftsystemdriften vesentlig mer komplisert. Kan vi forenkle kraftsystemet i det grønne skiftet? Og hva skjer i energimarkedet i dag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med IT-konserndirektør for Statnett, Beate S. Krogstad, om de viktigste investeringene i strømnettverket.

191111_LORNBIZ_Marianne-Selle-Color-218x300

Marianne Selle

Digital transformation officer

Sopra Steria

Hvorfor blir lovende prototyper til dårlige løsninger? - eller ikke til løsninger i det hele tatt?

Hva er det egentlig som fungerer når man skal gjennomføre grunnleggende innovasjon i større bedrifter? Og hvordan får man folk til å lære mens de går, samtidig som man sørger for at læringen ikke går i alle mulige retninger, men fokuseres mot et felles mål? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital transformation officer i Sopra Steria, Marianne Selle, om at det å drive innovasjon både er bredt og komplekst – du er ikke ferdig selv om prototypen fungerer.

191111_CYBERSEC_Jorgen-Rorvik-Color-218x300

Jørgen Rørvik

Security Operation Center (SOC)

Sopra Steria

Cyber security, hvorfor ble det så vanskelig?

Hvordan havnet vi her med så mange sikkerhetshendelser? Og hvordan adresserer vi det – fra et sikkerhetsståsted? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Cyber Security i Sopra Steria DPS, Jørgen Rørvik, om at sikkerhet i digitale systemer har noe å si – det påvirker din og min sikkerhet, og er essensielt i å opprettholde samfunnskritiske funksjoner i et digitalisert Norge.

191111_HEALTHTECH_Terje-Gårdsmoen-Color-218x300

Terje Gårdsmoen

Prosjektleder

Sykehuspartner

Helseteknologi kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden ?

Hvordan kan vi bruk teknologi for å sikre mer helsetjenester for hver krone vi bruker? Og blir egentlig sluttbrukerne eller heller pasientene virkelig satt øverst på prioriteringslisten? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder hos Sykehuspartner og styremedlem i Helseplattformen, Terje Gårdsmoen, om hvordan man skaper entusiasme for teknologi og hvordan denne kan understøtte arbeidsprosesser og ikke minst hvordan dette vil innvirke på pasientbehandlingen.