<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Stavanger - Our stories

neringsforeningen-1024x220

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling har LØRN laget 50 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i landet, for å opplyse om Norges beste teknologi-satsning. Her kan du lese om historiene fra Stavanger, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:


1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,

2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –

3) Kobler Stavanger næringsforening som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Innhold:

Arild Kristensenfra Norwegian Smart Care Cluster

#0538: Bo lenger hjemme

Helene Rothfra Norwegian Tunnel Safety Cluster

#0539: Fremtidens veier

Jorunn J. Sætrefra Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES)

#0544: Samhandling for omstilling og bærekraftig energi

0053_181012_AI_Morten-Goodwin_09_drawColor-218x300

Morten Goodwin

Professor

Universitetet i Agder

Hva er greia med big data og AI?

Hvorfor trenger kunstig intelligens mye mer data enn oss mennesker? Og hvorfor snakker vi om algoritmenes tidsalder? I denne episoden av #LØRN snakker Torgeir Micaelsen med førsteamanuensis i kunstig intelligens ved UiA, Morten Goodwin, om data, kunstig intelligens, etikk og moral.

0303_190319_ROBOTICS_Stein-Inge-Pedersen_09_drawBlue-218x300

Stein Inge Pedersen

Grunnlegger og daglig leder

DoitRobot

Lei en robot

Hvordan er software-roboter annerledes fra andre roboter? Og hvilke oppgaver kan de gjøre for oss? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med grunnlegger og daglig leder for DoitRobot, Stein Inge Pedersen, om RPA og fordelene av å leie en robot.

0304_190319_MATERIALS_Kjell-Inge-Svendsen_09_drawColor-e1586643674928-300x246

Kjell Inge Svendsen

Gründer

Ecofiber Recycling

Returordning for kasserte fritidsbåter

Hva skjer med de giftige gassene når vi brenner glassfiber fra dagens fritidsbåter? Og hvilke krav bør vi stille politikerne når det kommer til resirkulering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer i Ecofiber Recycling, Kjell Inge Svendsen, om hvorfor det er viktig å levere avfall til korrekt gjenvinning.

0306_190319_OCEANTECH_Karoline-Sjodal-Olsen_09_drawColor-218x300

Karoline Sjødal Olsen

CEO

Blue Lice

Bærekraftig løsning mot lakselus

Hvorfor har lus blitt et såpass stort problem i fiskenæringen? Og hvilke overføringsverdier kan vi ta med fra oljenæringen inn til fiskerinæringen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Blue Lice Karoline Sjødal Olsen om hvordan de fokuserer på nye bærekraftige løsninger til oppdrettsnæringen.

307_190319_BIGDATA_Tor-Inge-Vasshus_09_drawColor-218x300

Tor Inge Vasshus

CEO

Corporater

Internasjonalt programvareselskap fra Stavanger

Hva er det vi gjør verdensledende innenfor programvare? Og hva er fordelene og ulempene ved å gjøre det fra Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Corporater, Tor Inge Vasshus, om hvordan man lager verdens beste softwareselskap for forretningsbrukere.

0308_190319_GAMETECH_Goran-Myrland_09_drawColor-218x300

Gøran Myrland

CEO

Misc Games

Læring gjennom spill

Hvordan kan man bruke spillteknologi til å fremme fiskerinæringen? Og kan man lære hvordan man tar vare på fiskebestanden gjennom å spille? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder fra Misc Games, Gøran Myrland, om hvordan de jobber med å lage spill som lærer spilleren noe.

0309_190319_AI_Helge-J-Bjorland_09_drawColor-218x300

Helge J. Bjorland

CEO

Globus AI

Livsviktig AI

Hvordan kan vi bruke AI til å redde liv? Og hvordan kan det bidra til å bygge et tryggere samfunn? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO av Globus AI, Helge J. Bjorland, om hvordan AI vil gjøre oss mer dyktige og effektive i jobbene våre fremfor å stjele dem.

0310_190319_ENERGYTECH_Ingvar-Didrik-Haukland_09_drawColor-218x300

Ingvar Didrik Haukland

Co-founder og Managing Partner

Innovationizer

Autonomous Drilling

Hva er autonomous drilling? Og hva kjennetegner dynamikken i organisasjoner som lykkes med innovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med co-founder og Managing Partner i Innovationizer, Ingvar Didrik Haukland, om det å lede gjennom en digital transformasjon i oljebransjen.

0311_190319_AI_Lars-Selsaas_09_drawColor-218x300

Lars Ropeid Selsås

CEO

Boost.ai

Virtuell assistent

Hva skjer når man får språkgjenkjenning og kunstig intelligens til å fungere sammen? Og hvordan kommer AI til å endre hvordan vi kommuniserer med bedrifter og offentlig sektor? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO av Boost.ai, Lars Ropeid Selsås, om kunstig intelligens og en virtuell assistent.

0312_190319_IOT_Eirik-Gundegjerde_09_drawColor-218x300

Eirik Gundegjerde

Direktør for Strategiske Prosjekter

Lyse

Bredbånd, 5G og oss

Hva er 5G? Og hvordan kan «dingser» i fellesskap være smartere sammen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for Strategiske Prosjekter i Lyse, Eirik Gundegjerde, om bredbånd, 5G og oss.

0350_190319_ENERGYTECH_Camilla-Leon_09_drawColor-218x300

Camilla Leon

Leder av teknologiutvikling og digitalisering

Aker BP

Field of the Future – fremtiden starter i dag

Hvordan kan man effektivt drive fjernstyring fremfor å sende folk offshore? Og hvordan skal vi designe og drifte verktøyene våre i fremtiden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder av teknologiutvikling og digitalisering i prosjektorganisasjonen hos Aker BP, Camilla Leon, om hvordan de implementerer fremtidens teknologi.

0390_190513_LORNSOC_Torstein-Tvedt-Solberg_09_drawColor-218x300

Torstein Tvedt Solberg

Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet

Stortingets Spaceman

Hvordan kan Norge bidra i verdens romfartssatsing? Og hva kan vi lære av oljeindustrien når det kommer til forvaltning av data? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med stortingsrepresentant fra AP, Torstein Tvedt Solberg, om Tesla-paradokset og hvordan vi skaper en offensiv næringspolitikk som skaper nye verdier for Norge.

191203_LORNSOC_Gry-Isabel-sannes_09_drawColor-218x300

Gry Isabel Sannes

leder for Inkubator & accelerator

Validé

Teknologi og det menneskelige potensiale

Hva er det som gjør kombinasjon av mennesker og teknologi virkelig potent? Og når én av 100 er laget for å være gründer, hvordan finne dem som når ut til markedet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Inkubator & Accelerator i Validé, Gry Isabel sannes, om hva de har lært etter over 20 år med inkubatorvirksomhet.

191203_RETAIL_Pia-Bergum_09_drawColor-218x300

Pia Bergum

Daglig leder

Myhatt

Digitale markedsplasser med mennesker i fokus

Hvorfor trenger vi digitale plattformer til eventtjenester? Og hvordan dele og benytte de tilgjengelige ressursene vi har, til å skape nye ressurser på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte? Hvordan kan teknologi brukes for å oppnå dette? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder, Myhatt AS, Pia Bergum hvordan ny teknologi er relevant for en tjeneste som har vært her lenge, men som har store muligheter for effektivisering.

191203_OCEANTECH_Trine-L-danielsen_09_drawColor-218x300

Trine L. Danielsen

Daglig leder

BluePlanet Academy

Digital E-læring, deling av kunnskap

Hva er de største utfordringene man støter på, når man lager en plattform for læring. Og hva er utfordringene som dukker opp når man skal eksportere plattformen utenfor Norge? Vil folk lære digitalt gjennom animasjoner og videoer, eller er det fremdeles de mer tradisjonelle klasseromsundervisningene folk vil ha? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder hos BluePlanet Academy, Trine L. Danielsen, om hvordan de bygger kurs av videomateriale fra egne erfaringer.

191203_HEALTHTECH_Arild-Kristensen_09_drawColor-218x300

Arild Kristensen

CEO

Norwegian Smart Care Cluster

Bo lenger hjemme

Hvordan kan teknologi understøtte tjenester som gir et trygt og godt liv hjemme for pleietrengende, så disse kan bo hjemme lengre? Og hvordan kan teknologi være med på å forbedre velferd og helse? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Norwegian Smart Care Cluster, Arild Kristensen, om hvordan teknologi støtter de ‘daglige aktivitetene’ og at dette vil bli en stadig større del av livene våre, dette må vi være åpne for i det offentlige og det private.

191203_TRANSPORT_Helen-Roth_09_drawColor-218x300

Helene Roth

Daglig leder

Norwegian Tunnel Safety Cluster

Fremtidens veier

Transportsektoren er i omstilling og endres raskt. Det er store utfordringer som må løses, bl.a. med tanke på miljø og klima, så hvordan åpner ny teknologi for nye muligheter, nye forretningsmodeller og nye måter å drive transport på? Og hvorfor er det spennende med ny teknologi i forskjellige sider av samferdsel, inkludert tuneller? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster, Helen Roth, om norske muligheter innen transportsektoren.

191203_LORNBIZ_Gunnar-Birkir-Gunnarsson_09_drawColor-218x300

Gunnar Birkir Gunnarsson

Divisjonsdirektør hos sørvest

Personalhuset

Teknologibruk for personaltjenester

Hvordan skape gode miljøer for dagligdags innovasjon og optimalisert bruk av tilgjengelig teknologi i et selskap? Og hva vil det nye arbeidsmarkedet kreve av ansatte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med divisjonsdirektør hos sørvest i Personalhuset, Gunnar Birkir Gunnarsson, om hvordan innovasjon skjer der ute i hverdagen – gjerne spontant og ekte, ikke nødvendigvis i organiserte former og prosjektgrupper. Du som leder må legge til rette for dette gjennom tillitsfulle, trygge og åpne miljøer.

191203_ROBOTIK_Annette-Anfinnsen_09_drawColor-218x300

Annette Anfinnsen

Daglig leder

Robotic Innovation

Roboter for transport og logistikk

Hva gjør en automatiker? Og hvordan vil robotiseringen skape nye, spennende arbeidsplasser? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Robotic Innovation, Annette Anfinnsen, om hvordan de jobber for at norsk industri kan holde seg konkurransedyktig.

191203_DRONE_Steffen-Solberg_09_drawColor-218x300

Steffen Solberg

Systemarkitekt og Co-Founder

KVS Technologies

Overvåkning av strømnettet

Strømnettet er det moderne samfunnets kanskje viktigste infrastruktur, flere hundre tusen kilometer med luftledninger som årlig må inspiseres. Gjøres denne inspeksjonen på mest mulig effektiv måte idag? Kan autonome droner gjennomføre denne inspeksjonen trygt, sikkert og uten miljøavtrykket som kommer fra dagens metoder? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med systemarkitekt og Co-Founder av KVS Technologies, Steffen Solberg, om hvordan de gjør en drone om fra en «dum» drone, til å bli et smart verktøy som kan utføre lange inspeksjoner av kraftlinjer autonomt og trygt.

191203_LORNSOC_Linn-Terese-Lohne-Marken_09_drawColor-218x300

Linn Terese Lohne Marken

Daglig leder

Forus PRT

Fremtidens mobilitet med autonomi

Hvordan får man folk til å tenke design med helt nye verktøy som ikke fantes tidligere? Og hvordan gir man opplæring i teknologiforståelse og praktisk bruk av teknologier til bruk i digital fabrikkering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av Verket FabLab, Hanne Eriksen, om bindeleddet mellom næringslivet og undervisning.

0544_191203_ENERGYTECH_Jorunn-J-Saetre_09_drawColor-218x300

Jorunn J. Sætre

Prosjektleder

Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES)

Samhandling for omstilling og bærekraftig energi

Hvordan kan vi sørge for samhandling på tvers av sektorer? Og i jungelen av virkemidler, hvordan skal vi posisjonere seg riktig for å finne det riktige virkemidlene for de ulike prosjektene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES), Jorunn J. Sætre, om hvordan internasjonale forbindelser kan føre til felles globale prosjekter og eksport av teknologi.

191203_BLOCKCHAIN_Espen-Strand-Henriksen09_drawColor-218x300

Espen Strand Henriksen

Co-founder

Norway in a Box

Teknologi og det menneskelige potensiale

Hvordan etablere et transparent “øko-system?»? Og hvordan bruke blockchain teknologi til å øke tilliten ved å garantere for norske produkter i utlandet og dermed øke verdien av disse produktene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 1 av 3 av Co-foundere i Norway in a Box og datterselskapet NiBchain, Espen Strand Henriksen, om hvordan de bruker blockchain teknologien for å utfordre det etablerte og gjøre ting på nye måter.

0683_200423_LORNBIZ_Marie-Hatjoullis-Bitonal-218x300 (1)

Marie Hatjoullis

CEO

Zoaring

Å være i vater

Hvordan jobber man med å utvikle kundene sine når man er leverandør? Og hvordan baker man inn bærekraftsperspektivet i innovasjonsbehovet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Zoaring, Marie Hatjoullis, om at vi må lytte, lære, bruke og utvikle.


Denne episoden er laget i samarbeid med BI og Digital Norway