<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie med Stiftelsen Teknologiformidling:

Trondheim - Våre suksesshistorier

Trondheim-300x187

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling har LØRN laget 50 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i landet, for å opplyse om Norges beste teknologi-satsning. Her kan du lese om historiene fra Trondheim, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:


1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,


2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –


3) Kobler Technoport som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

0516_191122_LORNBIZ_Jostein-Bjondal_09_drawBlue-218x300

Jostein Bjøndal

Investeringssjef

Markendspartners

Fra forskning til forretning

Hvordan jobber en TTO? Og hvordan kommersialiserer man forskningsresultater, slik at det faktisk kan resultere i et selskap? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Investeringssjef i SINTEF TTO, Jostein Bjøndal, om kommersialisering av forskning hvor han forteller om noen av prosjektene Sintef TTO nå jobber med å utvikle.

0517_191122_HEALTHTECH_Christian-Gutvik_09_drawColor-218x300

Christian Gutvik

Innovation Manager

NTNU Technology Transfer

La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet!

Hva er kybernetikk? Og hvordan kan vi bruke kybernetikk for å unngå blant annet “dykke-syken”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Innovation Manager, NTNU Technology Transfer, Christian Gutvik, om hvordan de utvikler nye forretningskonsepter ut fra ny og allerede etablert teknologi.

0518_191122_AI_Odd-Are-Svensen_09_drawColor-218x300

Odd Are Svensen

CEO

Markendspartners

Hvordan og hvorfor vi må åpne black boxen

Går det an å åpne den “svarte boksen” som kunstig intelligens ofte blir og omgjøre den til forklarbar AI og dermed kunne forstå hvorfor den kunstig intelligensen gjør som den gjør? Og hvorfor er det vanskelig å åpne “black boxen” og gjøre det til forklarbar AI? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO, Idletechs, Odd Are Svensen, om hva skal til for å lykkes med å ta teknologiene i dag i bruk.

0519_191122_LORNBIZ_Stein-Eggan_09_drawColor-218x300

Stein Eggan

CEO

NTNU Technology Transfer

Fra Kaos til kahoot

Hvordan finner man perlene i et hav fylt med gode idéer, som både er unike og kommersialiserbare? Og hva er noen av fellesnevner for de prosjektene NTNU TTO velger å gå videre med? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO hos NTNU Technology Transfer, Stein Eggan, om hvorfor det kreves mer enn bare noen titalls motiverte gründere og en håndfull engelinvestorer for å lykkes med å skape Norge versjon 4.0+ .

0520_191122_MATERIALTECH_Nuria-Espallargas_drawColor-218x300

Nuria Espallargas

Professor på NTNU og gründer av

Seram Coatings AS

Innovasjon innenfor prosessindustri

Hva har gjort at vi har blitt så gode på materialteknologi? Seram Coating løser problemer som ingen har klart å løse før, men hvordan har de klart å lykkes der andre har feilet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor på NTNU og gründer av Seram Coatings AS, Nuria Espallargas, om silicium carbide, belegg, termisk sprøytning m.m., hva dette kan brukes til, hva deres fordeler er og ikke minst hva det faktisk er.

0521_191122_ENERGYTECH_Fride-Vullum-Bruer_09_drawColor1-218x300

Fride Vullum-Bruer

Forsker

Sintef energi

Fremtidens batteriteknologi

Hvorfor blir batterier stadig viktigere, og hvordan ligger batteriteknologi an i dag? Hvilke batterier blir de viktige batteriene fremover når det finnes så mange forskjellige? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker i SINTEF Energi, Fride Vullum-Bruer, om hvorfor vi må finne nye måter å lagre energi på, både i form av andre typer batterier, men også lagre energi mer effektivt, miljøvennlig og trygt.

0522_191122_LORNSOC_Tomas-Moe-Skjolsvold_09_drawColor-218x300

Tomas Moe Skjølsvold

Professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier

NTNU

Teknologi i seg selv er sjeldent nok

Hvordan får vi tatt i bruk nye og klimavennlige teknologier fort, samtidig som vi, som et samfunn får gjort grundige vurderinger av de ulike interessene vi har i samfunnet? Og kan man bruke spilldesign for å gjøre det enklere for samfunnet å ta i bruk teknologien fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, Tomas Moe Skjølsvold, om å forstå teknologiens rolle i samfunnet, og samspillet mellom sosiale og tekniske prosesser.

0523_191210_AI_Odd-Jostein-Svendsli_09_drawColor-218x300

Odd Jostein Svendsli

Daglig leder

AIA Science

Vi gjør AI tilgjengelig for alle.

Kan alle programmerere bli AI programmerere? Og hva er microkontrollere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig leder i AIA Science, Odd Jostein Svendsli, om hvorfor AI programmering ikke er som “vanlig” programmering.

0524_191122_TRANSPORT_Erlend-Solem_09_drawColor-218x300

Erlend Solem

Fylkesdirektør for samferdsel

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag, en grensesprengende fylkeskommune.

Hvordan kan man bruke det offentlige, til å skape en plattform for innovasjon? Og hvorfor sier Erlend at utslippsfrie hurtigbåter vil kunne bli Trøndelag sin månelanding? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Sole, om hvordan Trøndelag skaper gode samferdselsløsninger som også gir fantastiske klimabidrag og at dette representerer et stort industripotensial.

0525_191210_LORNSOC_Tore-O-Sandvik_09_drawColor-218x300

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører

Trøndelag fylkeskommune

Innkjøpsmakt og innovasjon

Hva gjør egentlig en fylkesordfører? Og hvordan kan man gjøre innovasjon fra denne posisjonen, i et fylke? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, om hvordan Trøndelag forsøker å nå politiske mål gjennom utvikling av nye kontraktsstrategier, hvor de i større grad etterspør løsninger som ikke finnes enda for å skape innovasjon.