<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

BI og Digital Norway

BI-color-300x188-1

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Handelshøyskolen BI, Digital Norway og LØRN har mottatt midler fra Kompetanse Norge for å utvikle et fleksibelt digitalt videreutdanningstilbud.

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter (SMB). Norge er et land der en høy andel av verdiskapningen kommer fra små og mellomstore bedrifter, men både forskning og erfaring viser imidlertid at svært mange sliter med å forløse det potensialet som ligger i digitalisering av virksomheten. Dette har konsekvenser for virksomhetens fremtidige konkurransekraft og vekst, men også for verdiskaping i et økosystem med ulike aktører. SMBene må evne å identifisere hvordan digitalisering kan gi verdi for egen virksomhet, men også i samskaping med andre aktører. De må forstå hvordan digital teknologi kan anvendes for å nå forretningsmessige og strategiske mål. Sist men ikke minst, de er avhengige av å opprettholde engasjement og pågangsmot hos de ildsjelene som tar initiativ til omstillinger og endringer som økt digitalisering medfører.

Her kan du lære om kurset vi utvikler i fellesskap. 

Ragnvald Sannes Fra Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI

#0740:Forskning for norske SMB

Synniva og Annita Fra Hadelshoyskolen BI ogDigital Norway

#0739:Vi mobiliserer endringsagenter

0740_200619_LORNSOC_Ragnvald Sannes_18_drawColor-2

Ragnvald Sannes

Forsker og forstelektor ved

Institutt for strategi og

entreprenorskap

Handelshgyskolen BI

Forskning for norske SMB

Hvordan har BI klart å bli den suksessen de har blitt, når de er en privat skole som tar betalt for utdanning i et land hvor utdanning tilbys gratis gjennom det offentlig? Og hvordan kan vi lage en utdanningspakke som hjelper norske SMB å bli bedre på det de faktisk sliter med i sin travle hverdag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker og førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI, Ragnvald Sannes, om hva han mener er viktig for å holde seg relevant som utdanningsinstitusjon i en stadig endrende fremtid.

0739_200618_LORNBIZ_Synniva og Annita_18_drawColorDUO-1

Synniva og Annita

Radgivere

Hadelshoyskolen BI og

Digital Norway

Vi mobiliserer endringsagenter

Læring i dag er mer enn å høre på en forelesning eller lese en bok, men hva er læring i 2020 og hvordan skal norske SMB klare å sette av tid til læring og utvikling når det er så press og fokus på drift? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Synniva Larsen som er leder for studentopplevelser for executive på Handelshøyskolen BI og Annita Fjuk som er ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv hos Digital Norway, om hva de har fått av innsikt etter dybdeintervju med endringsagenter i SMB rundt om i Norge, for å lage et master kurs som skal mobilisere nye og eksisterende endringsagenter i norske SMB for den digitale transformasjonen som kommer.