<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

BigMed

Våre suksesshistorier!

bigmed_logo

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

BigMed-prosjektet ved Oslo Universitetssykehus er et IT-prosjekt som baner vei for klinisk implementasjon av presisjonsmedisin i Norge.


Idéen bak presisjonsmedisin er å kunne bedre tilpasse diagnostikk og behandling til den enkelte pasient gjennom å analysere store datamengder fra mange pasienter.


I denne podcast serien belyser vi spørsmål som; Hvordan regner vi økonomisk på helse? Hva er presisjonsmedisin? Og når vi har en offentlig finansiert helsesektor, som tar en felles regning, blir det da en bedre eller dårligere helsetjeneste? Hvordan vet legene at de har kommet i mål når de skal kartlegge en sykdom gjennom DNA-sekvensering?


Dette er en bare en liten smakebit av emner som blir besvart. For prosjektleder for BigMed-prosjektet, Vibeke Binz Vallevik, er det viktig å utdype hvordan Bigmed jobber for klinisk implementering; med konkrete demoer og utvikling av løsninger som både synliggjør potensial og peker på nye måter å løse utfordringer på i norsk helsevesen.

Gard Thomassen Fra Universitetet i Oslo

#0684:Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge

Anne Kjersti Befring Fra Universitet i Oslo

#0655:Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science

Eivind Hovig Fra Universitetet i Oslo

#0654:Nøkkelen til presisjonsmedisin

Alia Zaka Fra BigMed - prosjektet

#0653:IKT infrastruktur for datadrevet innovasjon

Fredrik Dahl Fra Akershus universitetssykehus

#0652:Maskinlæring i medisinsk journaltekst

Eline Aas Fra Universitetet i Oslo

#0642:Helsegevinster og ressursbruk

Pål Brekke Fra OUS Rikshospitalet

#0636:Kardiologi og teknologi

Tony Håndstad Fra Oslo Universitetssykehus

#0635:Genomikk og datadeling

Vibeke Binz Vallevik Fra Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

#0634:Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen

Åslaug Helland Fra Oslo Universitetssykehus

#0633:Personalisert kreftbehandling

0684_200402_BIGDATA_Gard-O-Sundby-Thomassen_18_drawColor-218x300

Gard Thomassen

Under Avdelingsdirektør

USIT på Universitetet i Oslo

Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge

Hvorfor er det så stor forskjell mellom klinikk og forskning når det kommer til tilgang på våre helse data, for burde ikke de legene som møter oss i hverdagen ha tilgang på like mye data som de som forsker? Og når vi har et offentlig helsesystem i Norge hvor alle har tilgang til likt helsevesen, burde ikke Norge bruke sin mulighet til å lage verdens beste stordata av vår helsedata? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Under Avdelingsdirektør hos Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) på Universitetet i Oslo, Gard Thomassen, om at man må ha et målbilde, og så må man ta seg dit med prøv og feil metoden, raskt.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

0655_200402_HEALTHTECH_Anne-Kjersti-Befring_18_drawColor-218x300

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science

Universitet i Oslo

Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science

Hva er det det er egentlig lov til å gjøre av genetiske analyse, når det kommer til helsehjelp? Og hvilke regler er det egentlig som gjelder når man skal behandle mennesker ved hjelp av teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science, Anne Kjersti Befring, om det å gjøre komplekse spørsmål forsåelig.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

0654_200402_HEALTHTECH_Eivind-Hovig_17_drawBitonal-218x300

Eivind Hovig

professor og leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk

Universitetet i Oslo

Nøkkelen til presisjonsmedisin

Hva er det samfunnsmessige viktige med presisjonsmedisin? Og hvor mye av genetikken til Norges befolkning kjenner vi til? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor og leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, Eivind Hovig, om hvordan mutasjoner i kreft samspiller med immunsystemet, og forutsigelser på hvordan man kan manipulere det.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

0653_200403_HEALTHTECH_Alia-Zaka_18_drawColor-218x300

Alia Zaka

Assisterende prosjektleder

BigMed-prosjektet

IKT infrastruktur for datadrevet innovasjon

Hva gjør man når man sekvenserer et DNA genom? Og det humane genomet ble sekvensert ferdig i 2001, forstår vi nå da sammenheng mellom gener og sykdom? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Assisterende prosjektleder i BigMed-prosjektet og innovasjonsrådgiver hos Sykehuspartner, Alia Zaka, om hvor viktig det er å få etablert infrastruktur og prosesser som legger til rette for innovasjon innen presisjonsmedisin, samt en raskere implementering av de innovative løsningene i klinisk bruk.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

0652_200402_HEALTHTECH_Fredrik-Dahl_18_drawColor-218x300

Fredrik Dahl

Seniorforsker ved Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus

Maskinlæring i medisinsk journaltekst

Hva betyr det å trene opp nevrale nett? Og når maskiner nå klarer å kjenne igjen svulster bedre enn mennesker, hvordan vil dette påvirke radiologi i fremtiden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorforsker ved Akershus universitetssykehus, Fredrik Dahl, om hvordan maskinlæring kan brukes til å få mer nyttig informasjon og kunnskap fra sykehusets journalsystemer.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

0642_200327_HEALTHTECH_Eline-Aas_18_drawColor-218x300

Eline Aas

Førsteamanuensis og PhD

Universitetet i Oslo

Helsegevinster og ressursbruk

Hvordan regner man, økonomisk på helse? Og når vi har en offentlig finansiert helsesektor og vi felles tar regning, blir det da en bedre eller dårligere helsetjeneste? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med førsteamanuensis og PhD ved Universitetet i Oslo, Eline Aas, om viktigheten av at helseøkonomiske perspektiv inkluderes i kliniske forsøk.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

0636_200226_HEALTHTECH_Pal-Brekke_18_drawColor-218x300

Pål Brekke

Overlege og forsker

OUS Rikshospitalet

Kardiologi og teknologi

Hvordan kan genetiske data gjøres tilgjengelig for sikker deling med andre i helsevesenet, så det ikke blir nødvendig for alle å måtte finne opp hjulet på nytt, på hver sin kant? Og hvordan kan vi gjenbruke all den dataen vi har i journalene våre på best mulig måte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med overlege og forsker ved OUS Rikshospitalet, Pål Brekke, om hvilke barrierer som må ned for at vi kan bruke all vår helsedata på best mulig måte, på en stor skala, så vi kan få ny informasjon ut ifra dette.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

0635_200225_HEALTHTECH_Tony-Handstad_17_drawBitonalZoomed-218x300

Tony Håndstad

Koordinatorer for diagnostisk bioinformatikk

Oslo Universitetssykehus

Genomikk og datadeling

Hvordan vet legene at de har kommet i mål når de skal kartlegge en sykdom gjennom DNA-sekvensering? Og hvordan kan vi fjerne barrierene for datadeling mellom andre laboratorier, når dette er nødvendig for å skille mellom sykdomsgivende variabler og nøytrale genetiske varianter? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med koordinatorer for diagnostisk bioinformatikk ved avdeling for medisinsk genetikk hos OUS (Oslo Universitetssykehus), Tony Håndstad, om hvordan de utvikler og opererer IT-delen av DNA analyser for diagnostikk av, i hovedsak sjeldne, arvelige sykdommer.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

0621_200225_HEALTHTECH_Vibeke-Binz-Valle_18_drawColor-218x300

Vibeke Binz Vallevik

Prosjektleder

Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

Vibeke Binz Valle: Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen

Hvordan få alt det fantastiske som skjer i forskningen til pasienten? Og hva er presisjonsmedisin? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder for Bigmed prosjektet og principal researcher hos DNVGL, Vibeke Binz Vallevik, om hvordan Bigmed jobber for klinisk implementering, med konkrete demoer og utvikling av løsninger som både synliggjør potensial og peker på nye måter å løse utfordringer på i Norsk helsevesen.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

0633_200225_HEALTHTECH_Aslaug-Helland_18_drawColor-218x300

Åslaug Helland

Overlege og forskningsleder

Oslo Universitetssykehus

Personalisert kreftbehandling

Hva er DNA-sekvensering? Og hvordan møter vitenskapen teknologien i dag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med overlege hos OUS (Oslo Universitetssykehus) og forskningsleder ved kreftklinikken, Åslaug Helland, om hvordan OUS sekvenserer og satser på utviklingen av nye og bedre metoder for mer nøyaktig diagnostikk, som vil muliggjøre persontilpasset behandling.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus