<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Bodø 2020

Our stories

bodo2024-white

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Tiden er inne for på alvor å åpne dørene mot Europa. Det er på tide å gi Europa mulighet til å oppleve at vi er noe mer enn en kald region i utkanten av sivilisasjonen. At det ikke er slik at vi våkner til liv noen måneder hver sommer, men ellers i året lever i kulde og mørke.


I 2024 vil Bodø artikulere hvordan og hvorfor mennesker har befolket sin region i tusener av år. At det er på grunn av – ikke på tross av – hvordan natur og klima gjør Nordland fruktbart. Vi har samlet 9 historier fra regionen og håper du vil lytte og LØRNE av disse.

Jarle Solemdal Fra Salten Aqua

#0672:Ny verdikjede i lakseproduksjon

Alf Gøran Knutsen Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0671:Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Leif-Magne Hjelseng Fra Iris- Salten iKS

#0670:Innovasjon fra Bodø

Malin Johansen Fra NCE Aquaculture

#0666:Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Finn Nordmo Fra Glomfjord Hydrogen

#0665:Hydrogen, det nye batteriet

Kjersti Eline Tonnessen Busch Fra SALT

#0664:Framtidstro for havet

0672_200416_DIVTECH_Jarle-Solemdal_18_drawColor-218x300

Jarle Solemdal

Viseadministrerende direktør

Salten Aqua

Ny verdikjede i lakseproduksjon

Hva er det man egentlig gjør i fiskeproduksjon og hvor mye teknologi ligger i dette? Og etter 12 år i Salten Aqua, hva er det viktigste Jarle har ombestemt seg om? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med viseadministrerende direktør i Salten Aqua, Jarle Solemdal, om at det fremdeles er mye å hente av ny teknologi innen fiskerinæringen. nytt rundt hele verdikjeden rundt lakseproduksjon.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bodø 2024

0671_200416_DIVTECH_Alf-Goran-Knutsen_18_drawColor-218x300

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Kvarøy Fiskeoppdrett

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Hva har blockchain, robotteknologi, maskinlæring og ai med fiskerinæringen å gjøre? Og hvordan er likestillingen i fiskeribransjen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf Gøran Knutsen, om hvordan de produserer laks på en litt annerledes måte.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bodø 2024

0670_200416_DIVTECH_Leif-Magne-Hjelseng_18_drawColor-218x300

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Iris- Salten iKS

Innovasjon fra Bodø

Det har skjedd mye over natta nå med Covid-19, men hva har skjedd som følger av dette når det kommer til klima? Og hvordan setter man igang de riktige ressursene for å lykkes? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør Iris- Salten iKS, Leif-Magne Hjelseng, om at vi må ta større ansvar selv både i eget område og i et større perspektiv.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bodø 2024

0669_200416_OCEANTECH_Ellisiv-Lovold_18_drawColor-218x300

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Løvold Solution

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Hvilke løsninger og næringsutvikling kan vi ta i bruk for å dra i rett retning i  når det kommer til miljø og bærekraft? Og med en enorm mangel på mat i verden, hvordan kan vi ta i bruk mulighetene i havet på en bærekraftig måte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution, Ellisiv Løvold, om å ta både konsernet og verden videre, skape arbeidsplasser og nye digitale og miljøvennlige løsninger.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bodø 2024

0668_200416_DIVTECH_Reid-Hole_18_drawColor-218x300

Reid Hole

Prorektor innen forskning og utvikling

Nord universitet

Styrking av den samfunnsvitenskapelige nordområdeforskningen

Hvordan kan vi bruke forskningsbasert innovasjon for å nå bærekraftsmålene? Og hva fungerer bedre og hva fungerer dårligere når undervisningen nå er blitt digital under Covid-19? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prorektor innen forskning og utvikling ved Nord universitet, Reid Hole, om at samfunnsvitenskap har en veldig stor betydning for at vi skal nå FN sine bærekraftsmål.


Denne episoden er laget i samarbeid med Bodø 2024

0666_200407_OCEANTECH_Malin-Johansen_18_drawColor-218x300

Malin Johansen

Daglig leder

NCE Aquaculture

Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Vi er store på laks i Norge, men hvorfor ble det slik? Og kan vi overføre dette til andre arter? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i NCE Aquaculture, Malin Johansen, om hvordan de løfter frem felles løsninger for utfordringene i fiskerinæringen og løfter frem felles muligheter.

0665_200407_ENERGYTECH_Finn-Nordmo_18_drawColor-218x300-1

Finn Nordmo

Daglig leder

Glomfjord Hydrogen

Hydrogen, det nye batteriet

Hvordan kan vi bruke hydrogen i maritim sektor? Og hvordan rigge til infrastruktur for effektiv bruk av hydrogen til tungt transport? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Glomfjord Hydrogen AS, Finn Nordmo, om hydrogen som nullutslippsløsninger innenfor flere sektorer.

0664_200407_CLEANTECH_Kjersti-Busch_18_drawColor-218x300

Kjersti Eline Tonnessen Busch

Gründer og daglig leder

SALT

Framtidstro for havet

Søppelet vi ser i havene våre, hvor kommer dette søppelet egentlig fra? Og hvilke valg må vi ta for å få rene strender i Bodø i 2030? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med med gründer og daglig leder i SALT, Kjersti Eline Tønnessen Busch, om hva de har lært av å ha kartlagt søppel på strender i Norge og hvilken effekt dette har hatt.

0663_200407_OCEANTECH_Heidi-Meland_18_drawColor-218x300

Heidi Meland

Daglig leder

Algenettverk Nord

Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?

Hvordan kan vi lage smarte småsamfunn? Og hvilke muligheter ligger i algene vi har langs vår langstrakte kyst? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med med daglig leder Algenettverk Nord AS (ANN), Heidi Meland, om at vi kan se til Kina og hvordan de gjør produksjon, men ikke nødvendigvis som en inspirasjon.