<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Cisco - Våre suksesshistorier

cisco-white-300x178

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.


CISCO sin hensikt er å skape en verden full av muligheter med å bygge bro med sin teknologi. CISCO er spesialisert på network og optimaliseringen av det for å treffe alt fra såkalte gamere til nødvendige installasjoner for å bygge nevnte broer. Her kan du lese om historiene fra CISCO produsert.

0637_200325_NETWORK_Christian-Nordve_18_drawColor-218x300

Christian Nordve

Technical solutions architect

Cisco

Hjemmekontor, sikkert og effektivt

Hva er det som hypes opp nå, og hvorfor er dette farlig? Og hvordan kan folk få tak i en løsning som de enkelt kan skru på i sine hjemmekontor nå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med technical solutions architect i Cisco, Christian Nordve, om Christian sine 3 tips for sikkert og effektivt hjemmekontor.


Denne episoden er laget digitalt i samarbeid med Cisco

0638_200325_NETWORK_Frank-Tuhus_18_drawColor-218x300

Frank Tuhus

System architect

Cisco

IoT, connectivity and computing

What are some of the new and maybe positive aspects of the work of a system architect that comes as a result of this Covid-19 crises? And why does Cisco care about IOT and what is it? In this episode of #LØRN Silvija talks to system architect, Frank Tuhus, about how IOT will change our needs and how we can use it to solve a problem rather than just creating a new “thing”.


Denne episoden er laget i samarbeid med Cisco

0639_200325_NETWORK_Edvard-Haugland_18_drawColorZoomed-218x300

Edvard Haugland

Technical Solutions Specialist

Cisco

Data centers in a DevOps world.

HHow should people think about software and network? And how should people think about cloud and security? In this episode of #LØRN Silvija talks to Technical Solutions Specialist at Cisco, Edvard Haugland, about how your job might change in the near future.


This episode is in collaboration with Cisco

0640_200325_NETWORK_Bjorn-Andreas-Sponheim-Wentzel_18_drawColor-218x300

Bjørn Andreas Sponheim Wentzel

Økosystem- og forretningsutvikler

Cisco

Digital fundamentering av bygg

Hvordan kan nettverkene bidra til å skape nye muligheter og innsikt? Og må vi bygge alle de gamle byggene på nytt, for å koble de på nettverket og gjøre de smarte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Økosystem- og forretningsutvikler i Cisco, Bjørn Andreas Sponheim Wentzel, om det å forutse nye samfunnsbehov for å tilby de nye teknologiske løsningene vi vil trenge i fremtiden.


Denne episoden er laget i samarbeid med Cisco

0641_200325_NETWORK_Victoria-Engh_18_drawColor1-218x300

Victoria Engh

Technical solutions specialist

Cisco

Hva muliggjør software definerte nettverk?

Hvordan og hvorfor bør man utdanne sine kunder? Og hva er en API? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med technical solutions specialist i Cisco, Victoria Engh, om hvordan vi bør rigge oss når vi nå går inn i en mer software drevet verden.


Denne episoden er laget i samarbeid med Cisco