<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

GCE OCEAN TECHNOLOGY
- våre suksesshistorier

GCE_OCEAN_TECHNOLOGY-hvit

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

I samarbeid med GCE Ocean Technology har vi produsert en spennende podkast-serie med 7 episoder hvor aktuelle temaer innen hav-teknologi belyses av både ansatte i GCE Ocean Technology og andre sentrale personer blant de utvalgte selskapene i klyngen! Selskapene som er med i serien er følgende: CCB, Andreaa, TechnipFMC, Loke Marine Minerals og GCE Ocean Technology. Temaene omhandler de mange mulighetene som ligger til rette i havet vårt, og hver podkast tar deg med i dybden innenfor fremtidsrettet havteknologi. 

 
0787_200820_OCEANTECH_Ronny Haufe Bitonal

Ronny Haufe

Vise administrerende direktør 

CCB

CCB i omstilling

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Vise administrerende direktør i CCB og konsernsjef CCB Energy Holding, Ronny Haufe. CCB er mest kjent som et base og forsyningsselskap, men de er en mer helhetlig bedrift med tyngde innenfor havnetjenester, eiendomsbesitter og forvalter, Inspeksjon, reparasjon m.m. Nå har de et sterk fokus på ren energi og bærekraft og tar en sentral rolle innen den industrielle omstilling til det «grønne skifte».

0786_200820_OCEANTECH_Inger Graves Bitonal

Inger Graves

Product Management Lead

Aanderaa

Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Inger M. Graves som er Ocean & Coastal Product Management Lead i selskapet Aanderaa – et Xylem selskap. Xylem er et stort amerikansk selskap som opererer globalt og som har løsninger for hele vannkretsløpet i form av «The three Ts: Transport, Treatment and Test». Graves sin del av selskapet jobber i «Test» delen, nærmere bestemt i det naturlige element i kyst og havområder. Her utvikler, produserer og selger de sensorer fra grunt vann til 6000m dyp for måling av tilstanden i havet.

0785_200820_OCEANTECH_Marit Mork Bitonal

Marit Mork

Manager Innovation Projects 
TechnipFMC

Stabil og fornybar energiproduksjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Marit Mork som er manager Innovation Projects, Deep Purple business unit hos Kanfa, TechnipFMC. TechnipFMC leverer undervannsystemer samt store prosesseringsanlegg for olje og gass sektoren, både offshore og onshore. I energiomstillingen satser de innen dekarbonisering, hydrogen og fornybart og i denne episoden lærer vi mer om disse satsningsområdene og lærer mer om Deep Purple-prosjektet som skaper offshore hydrogen og havvind for stabil og fornybar energiproduksjon

0784_200820_OCEANTECH_Walter Sognnes Bitonal

Walter Sognnes

CEO

Loke Marine Minerals

Havbunnsmineraler – et nytt norsk industrieventyr for det grønne skiftet

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Loke Marine Minerals, Walter Sognnes. Walter har gjennom hele sitt yrkesaktive liv jobbet innenfor olje og gass sektoren, men etter at han avsluttet sitt siste engasjement, bestemte han seg for å se hvordan han kunne bidra til en ny grønnere industri for Norge og skapte derfor Loke Marine Minerals. Loke Marine Minerals ønsker i fremtiden å produsere forskjellige mineraler og metaller som er sterkt etterspurt i det grønne skiftet samfunnet som verden nå går gjennom.

0783_200820_OCEANTECH_Kai Stoltz V2 Color

Kai Stoltz

Business Development Manager

GCE Ocean technology

Det smarte havet vårt

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Business Development Manager, GCE Ocean Technology, Kai Stoltz om de store forretningsmulighetene som ligger i det smarte havet vårt. Kai bistår klyngens medlemmer ved å lage programmer og rigge til programmer som hjelper både start up selskaper og scale up selskaper med cross industri overgangen som vi nå er i under det grønne skiftet som faktisk er lønnsomme.

0780_200820_OCEANTECH_Gisle og Karianne_avatar

Gisle og Karianne

EU-rådgiver  og  R&D Manager

GCE Ocean Technology

Verktøy for innovasjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med EU-rådgiver i GCE Ocean Technology, Karianne Kojen Andersen og R&D Manager i GCE Ocean Technology, Gisle Nondal. GCE Ocean Technology er et industridrevet initiativ med mer enn 120 medlemmer og partnere fra havindustrien. Klyngen utvikler innovativ havteknologi innen blant annet subsea olje og gass, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon og marine mineraler. I denne episoden utfordrer Karianne og Gisle oss til å tenke stort og ambisiøst rundt innovasjon i havene våre.

0780_200820_OCEANTECH_Owe Hagesæther Bitonal

Owe Hagesæther

CEO

GCE Ocean Technology

Innovasjonsøkosystem, vekst og internasjonalisering

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Owe Hagesæther som er admistrerende direktør i GCE Ocean Technology. GCE Ocean Technology er en klynge som skal bruke teknologi og data for å gjøre verdens hav smartere. GCE bruker mye ressurser for å holde seg konkret og tett med industrien og i en tid som er preget av mye endring.