<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Gjøvik kommune

Våre suksesshistorier!

Gjøvik-300x187-1

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Innovasjon + innbyggerens behov + teknologi = Norges smarteste kommune? Gjøvik kommune satser offensivt på næringsutvikling for å legge til rette for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst.


Både NTNU og Fagskolen Innlandet er lokalisert i kommunen. Dette bidrar til kontakt med NTNU og Fagskolen Innlandet, som gir styrke og muligheter.


I kommunenes unike smartbyprogram – “Smart Gjøvik” sataer de på smart og kreativ bruk av data og teknologi for å realisere kommunens visjon “Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling”. Smart Gjøvik er et smartbyprogram for både bygd og by.


I denne boken ser vi næremre på hva som forskes på og utvikles i Gjøvik kommune når det angår innovasjon og anvendt teknologi.


Serien innholder flere teknologiemner, og vi går i dybden på ulike emner som er relevante både i dag- og for fremtiden.

Anne Marthe Dahl Zettervall Fra Gjøvik Kommune

#0632:Fra servicekommune til samskapingskommune

Tor Erik Nicolaisen Fra NTNU i Gjøvik

#0630:Tenk selv!

Eskil Skoglund Fra Dolphitech

#0628:Ultralyd for inspeksjon av materialer

Gaute Wangen Fra NTNU i Gjøvik

#0627:Risikostyring av digital sikkerhet.

Marius Pedersen Fra Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik

#0626:Medisinsk bildebehandling

Jon Yngve Hardeberg Fra NTNU

#0625:Kan man måle utseende?

Kristian Martinsen Fra NTNU

#0624:Norsk infrastruktur til forskning

Hege Tokerud Fra NTNU Technology Transfer på Gjøvik

#0623:Fra forskning til business

Karen Ristebråten Fra Hunton Fiber

#0620:Digital utvikling i lokal industri

0632_LORNSOC_Anne-Marthe-Dahl-Zettervall_18_drawColor-218x300

Anne Marthe Dahl Zettervall

Prosjektleder

Gjøvik Kommune

Fra servicekommune til samskapingskommune

Hva kan bevisst fokus på teamets ulikheter sammen med entusiasme gjøre med innovasjons-prosesser? Og hvordan skal Gjøvik kommune transformere offentlig sektor til å bli mer opptatt av brukerne? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med organisasjonsrådgiver hos Ruth&Ragna og prosjektleder i Gjøvik Kommune, Anne Marthe Dahl Zettervall, om viktigheten av å formidle alt vi får til og vise frem vår offentlig sektor, fordi den er så bra!


Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune

0631_LORNBIZ_Frode-Iversen_18_drawColor-218x300

Frode Iversen

Daglig leder

NT6

Delingskultur – Om å kle seg naken

Ingen kan være flink på alt, så hvordan kan man tilrettelegge for best mulig samarbeid på tvers av bedrifter? Og hvordan skaper man en god delingskultur? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i NT6, Frode Iversen, om at du faktisk ikke kan være smart på alt selv, du er nødt til å finne noen du kan samarbeide med.


Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune

0630_PRODTECH_Tor-Erik-Nicolaisen_18_drawColor-218x300

Tor Erik Nicolaisen

Laboratorium sjef i Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

NTNU i Gjøvik

Tenk selv!

Hva betyr digitalisering av industrielle prosesser? Og hvordan fungerer en “selvkjørende fabrikk”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med laboratorium sjef i Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU i Gjøvik, Tor Erik Nicolaisen, om menneske-maskin kommunikasjon og noen av utfordringene som ligger her.


Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune

0629_LORNSOC_Pal-Godard_18_drawColor-218x300

Pål Godard

Smartby programleder i , Pål Godard

Gjøvik kommune

Innbyggernes behov + Innovasjon + Teknologi = Norges smarteste kommune?

Hvordan tenker Gjøvik annerledes enn andre smarte byer? Og hvor mye risiko kan vi ta med offentlige midler? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Smartby programleder i Gjøvik kommune, Pål Godard, om hvordan de tenker på smartby etter at de har jobbet med smartby prosjektet i et år.


Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune

0628_MATERIALS_Eskil-Skoglund_18_drawColor-218x300

Eskil Skoglund

CTO

Dolphitech

Ultralyd for inspeksjon av materialer

Hvordan fungerer ultralyd på metall? Og hvordan kan dette brukes for å inspisere alt fra fly til undervannsrør? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i Dolphitech, Eskil Skoglund, om hvordan de har gått fra å være en nærmest ren R&D bedrift, til å vokse på alle mulige områder.

0627_CYBERSEC_Gaute-Wangen_18_drawColor-218x300

Gaute Wangen

CEO

NTNU i Gjøvik

Risikostyring av digital sikkerhet.

Hvordan utvikler grunnprinsippene i angrep og digital sikkerhet seg i dag? Og hvor er det flest folk feiler, når det kommer til digital sikkerhet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver hos NTNU digital Sikkerhet i Gjøvik, Gaute Wangen, om hvordan vi bør jobbe med informasjonssikkerhet og risikostyring.

0626_HEALTHTECH_Marius-Pedersen_18_drawColor-218x300

Marius Pedersen

Professor i fargebildeteknologi

Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik

Medisinsk bildebehandling

Hva er det viktigste fargeforskning kan lære oss, som vi kan bruke i medisinsk bildebehandling? Og hvordan kan man effektivt lage en 3D modell, for å sette en rask og korrekt diagnose? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i fargebildeteknologi ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik, Marius Pedersen, om de ulike anvendelsene som oppstår fra fargebildeteknologi blant annet i helsevesenet.


Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune

0625_ARTTECH_Jon-Yngve-Hardeberg_18_drawColor-218x300

Jon Yngve Hardeberg

Professor

NTNU

Kan man måle utseende?

Hvordan forsker man på farger? Og hva er egentlig farger? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor på NTNU sin Colourlab, Jon Yngve Hardeberg om hvorfor utseende kanskje er viktig likevel?


Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune

0624_PRODTECH_Kristian-Martinsen_18_drawColor-218x300

Kristian Martinsen

professor

NTNU

Norsk infrastruktur til forskning

Vi forbruker ressurser som om vi hadde to jordkloder, hvordan skal dette løses? Og hvordan kan produksjon bli mer bærekraftig ved bruk av ny teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor ved NTNU, Kristian Martinsen, om hvordan vi må endre måten vi produserer og forbruker produkter.


Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune

0623_TECH4GOOD_Hege-Tokerud_18_drawColor-218x300

Hege Tokerud

Innovation manager

NTNU Technology Transfer på Gjøvik

Fra forskning til business

Hva er adferds biometri? Og kan man avdekke en person sin alder på internett, gjennom måten de bruker tastaturet sitt på? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovation manager hos NTNU Technology Transfer på Gjøvik, Hege Tokerud, om flere av prosjektene hun er involvert i gjennom NTNU TTO og hvordan de bruker teknologi for å blant annet gjøre det tryggere for barn på internett.


Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune

0620_MATERIALS_Karen-Ristebraten_18_drawColor-218x300

Karen Ristebråten

leder for IT og digital utvikling

Hunton Fiber

Digital utvikling i lokal industri

Hvordan kan vi optimalisere produksjonslinjene våre, og tilgjengeliggjøre informasjonen i større grad enn tidligere? Og hvordan jobber Hunton Fiber med digitalisering, helt konkret? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Leder for IT og digital utvikling i Hunton Fiber, Karen Ristebråten, om å se hvordan de nye forretningsmodellene kan utarte seg.


Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune