<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Innovasjonsverket

Våre suksesshistorier!

innovasjonsverket-logo-white

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Prosjektet “Innovasjonsverket” ble opprettet av Næringsavdelingen i den gang Buskerud Fylkeskommune. Det ble satt av midler til finansiering av hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring.


I dag er det Viken Fylkeskommune, Rådsområde Næring, Avdeling for Entreprenørskap og næringsrettet kompetanse som er prosjekteier. Prosjektansvarlig er leder i avdelingen som nevnt over, Anne Wold. Prosjektleder er Sonja Bordewich. Hun utvikler og leder dette prosjektet.


— Det er en fryd å lytte til alle dyktige og utviklingsorienterte menneskene i podkastserien vi nå har skapt, forteller Bordewich.


– Vår visjon er å bygge innovasjonsevne! Det får vi til i samarbeid med Lørn.Tech, Innoco og Innolab. Vi har nå gjort tilgjengelig de virkelig gode samtalene hvor du får innsikt i hvordan innovatører tenker. Jeg vil med dette takke for det gode samarbeidet, og takke våre hovedgjester for at dere stilte opp i en tid hvor mye annet okkuperte hodene våre. Vi trenger innovatører hele tiden, også i krisetid. Vi håper det blir satt av tid til å lytte, lære og bli inspirerte for vi har mye å lære av hverandre.


LØRN har laget en serie bestående av 13 podcaster i samarbeid Innovasjonsverket hvor Silvija intervjuer gjestene sammen med Sjur Dagestad og Klaus Røiri.

Per Erik Opseth Fra Kartverket

#0662:Innovasjon i Kartverket

Pål Terje Rørby Fra Hemsedal

#0661:Fremoverlent og innovativ kommune

Bent Erik Bjørkli Fra Kognifai Partner Program

#0660:Digitalisering som drivkraft

Steinar Tragethon Fra Hallingplast

#0659:En plastverden i utvikling

Tord Moe Laeskogen Fra Sundvollen hotell

#0658:En hotelleder under Covid-19

Roald Johansen Fra Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling

#0657:Utviklingsevne

Dea Haug Storaas Fra Søstrene Storaas hotell

#0656:Eller motsatt?

Geir Styve Fra Parmelia

#0650:Mat og eventuelt

Sjur Dagestad Fra InnoCo

#0648:Innovasjon som fag

Jon Eystein Lund Fra Buskerud Næringshage

#0644:Innovasjon og lønnsomhet til SMB`ene på bygda

Daniel Holm Fra Podie film

#0643:Godt innhold selger

0662_200406_BIGDATA_Per-Erik-Opseth_18_drawColor-218x300

Per Erik Opseth

Divisjonsdirektør

Kartverket

Innovasjon i Kartverket

Hvordan funker digitale kart?Og hvordan vil begreper som crowdsourcing, intelligente transportsystemer (ITS), AR og Ai påvirke Kartverket? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med divisjonsdirektør for Geodesi i Statens Kartverk, Per Erik Opseth, om hvordan kartverket styrker fundamentet for all geografisk informasjon gjennom et nytt observatorium på Svalbard der de lytter til signaler som er eldre enn jordkloden selv.

0661_200406_LORNSOC_Pal-Terje-Rorby_18_drawColor-218x300

Pål Terje Rørby

Ordfører

Hemsedal

Fremoverlent og innovativ kommune

Hva var Hemsedal sin ordfører sine refleksjoner før og under det mye omtalte hytteforbudet? Og skal man ha sykehusplasser nok hele året til en befolkning som tidobler seg, et par ganger i året? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med Ordfører i Hemsedal og gründer av HIDDEN, Pål Terje Rørby, om det å være ordfører i en kommune som er blitt hardt rammet av Corivd-19, hans erfaringer som gründer og hvorfor det er viktig som gründer å knytte til seg folk som er gode på økonomi.

0660_200406_BIGDATA_Bent-Erik-Bjorkli_18_drawColor-218x300

Bent Erik Bjørkli

VP and Head

Kognifai Partner Program

Digitalisering som drivkraft

Hva skiller digitale tvillinger med generelle simuleringer? Og hva er en digital tvilling? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med VP and Head of Kognifai Partner Program, Bent Erik Bjørkli, om hvordan den maritime bransjen skal ta i bruk ny teknologi, ta datadrevne beslutninger, og ta i bruk smarte applikasjoner på en kosteffektiv måte.

0659_200403_MATERIALS_Steinar-Tragethon_18_drawColor-218x300

Steinar Tragethon

Daglig leder

Hallingplast

En plastverden i utvikling

Hva er forskjellen på god plast og dårlig plast? Og hvordan jobber de med å få frem produktene sine i markedet? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon, om hva han har vært igjennom og lært etter 40 år som daglig leder.

0658_200403_LORNSOC_Tord-Laeskogen_8_drawColor-218x300

Tord Moe Laeskogen

Hotellsjef

Sundvollen hotell

En hotelleder under Covid-19

Hvordan endrer Tord sin hotelldrift nå som Covid-19 er kommet for fullt? Og hva har de lært fra tidligere situasjoner som de nå har tatt med seg i denne krisen? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med hotelleier og hotellsjef hos Sundvolden Hotel, Tord Moe Laeskogen, om at det handler om opplevelsene gjestene får i hoteller og hvis de ikke får en opplevelse her så har ikke betongbygningen noen verdi.

0657_200403_LORNSOC_Roald-Johansen_18_drawColor-218x300

Roald Johansen

Partner

Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling

Utviklingsevne

Hvordan få andre til å ta ansvar selv? Og hvilke forskjeller ser Roald på de som faktisk lykkes og de som ikke lykkes? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med partner hos ifo-Institutt for organisasjonsutvikling, Roald Johansen, om utviklingsmetodikk som skal bidra til god planlegging, organisering, bemanning, styring og kontroll av nyskaping.

0656_200403_LORNSOC_Dea-Haug-Storaas_18_drawColor-218x300

Dea Haug Storaas

Mor

Søstrene Storaas hotell

Eller motsatt?

Hvordan knytte folk og grupper eller bedrifter sammen så de strekker seg lengre enn hva de ville gjort på egen hånd? Og hvordan bygger man gode team så man beholder de gode heltene i bedriften? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med Mor til søstrene Storaas. Søstrene Storaas hotell, Dea Haug Storaas, om hvorfor hun sier vi må tenke motsatt for å skape innovasjon fordi ofte da det virkelige nye skapes.

0651_200331_BYGGTECH_Haakon-Tronrud_18_drawColor-218x300

Haakon Tronrud

Administrerende direktør

Tronrud Eiendom

Brett opp skjorteermene – også på t-skjorta….

Hvordan jobbe smart og finne fremtidsrettede måter å løse oppgavene på? Og hvordan skal man holde seg relevant som snekker i fremtiden? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med administrerende direktør i Tronrud Eiendom, Haakon Trondrud, om at det ikke bare er nedgangstid nå, men en endringstid og hva bør vi gjøre i tiden fremover.

0650_200331_LORNSOC_Geir-Styve_17_drawBitonal-218x300

Geir Styve

Humørbonde

Parmelia

Mat og eventuelt

Hvordan skaper Geir struktur i kaos? Og hvordan promoterer Corona det grønne skifte? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija med “humørbonde” og mangesysler i Parmelia, Geir Styve, om grenselandet mellom kreativitet og innovasjon.

0649_200331_LORNSOC_Klaus-Roiri_18_drawColor-218x300

Klaus Røiri

Daglig leder

Innolab

Innovasjon, fra tordentale til handling

Hvordan få frem folk sin lyst til å drive innovasjon? Og finner vi på “dårlige” unnskyldninger for å ikke drive med innovasjon i bedrifter rundt om idag? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija og Sjur Dagestad med daglig leder i Innolab, Klaus Røiri om å få innovasjonsstrategien opp fra skuffen og sørge for at også disse planene kan få bein å gå på.

0648_200331_LORNSOC_Sjur-Dagestad_18_drawColor-218x300

Sjur Dagestad

Gründer

InnoCo

Innovasjon som fag

Hva er de viktigste elementene i et næringslivsfag innen innovasjon? Og hvorfor er folk så redde for å feile? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija med gründer av Innoco, Sjur Dagestad, om at innovasjon både er superenkelt og dritvanskelig på samme tid.

0644_200327_DIVTECH_Jon-Eystein-Lund_18_drawColor-218x300

Jon Eystein Lund

Daglig leder

Buskerud Næringshage

Innovasjon og lønnsomhet til SMB`ene på bygda

Er det greit å feire det positive og satse på kompetanse og utvikling under dystre og vanskelige tider slik vi er i nå? Og hva er Jon-Eystein sin “dummy guide” på det offentlige virkemiddels apparatet? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Klaus og Sjur med daglig leder i Buskerud Næringshage , Jon-Eystein Lund, om viktigheten av at bedriftene rundt om bruker de lokale næringshagene, slik at så mange som mulig kan opprettholde “business as usual” .

0643_200327_SOME_Daniel-Holm_18_drawColor-218x300 (1)

Daniel Holm

Daglig leder og gründer

Podie film

Godt innhold selger

Alle bedrifter har et ønske om å være mest mulig synlig, hvordan skal de få til dette? Og hvordan skal vi sørge for at vi ikke glemmer det menneskelige aspektet i interaksjonen i kommunikasjonen? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med daglig leder og gründer av Podie, Daniel Holm, om hvor viktig det er å sett av mer tid til kommunikasjon, utfordre bedriften og tenkt nytt til enhver tid. Fordi det kan faktisk være for sent når krisen først inntreffer.