<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

GCE Node

Våre suksesshistorier!

gce-node-tegnet-hvit-300x214-1

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

GCE NODE er en næringsklynge på Sørlandet som inngår i det nasjonale programmet «Global Centres of Expertise». Bedriftene i GCE NODE utvikler bore-, laste/ losse/forankring- og bølgekompenseringsteknologi.

Øyvind Riiber Boye Fra Nymo

#0735:Rigger Nymo for fremtiden

Egil Myr Fra Engineering Systems Software

#0733:Standardisere gjenbruk

Tom Cantero Fra Air Products

#0732:Vi sikrer liv og last til havs!

Knut Inge Edvardsen Fra cDynamics

#0731:Hvordan lykkes med omstillingen?

Knut Mjåland Fra Mandals

#0730:Arv gjennom innovasjon

Preben Guttormsen Fra Panterra

#0729:Muligheter for vekt i Norsk industri

Christoffer Jørgenvåg Fra Redrock

#0725:Å løse oppgaver på sjøen

Bjørn - Tore Lenes Fra Origo Solutions

#0723:Kontinuerlig omstilling

Finn Oscar Karlsen Fra Pioneer Robotics

#0722:Kosteffektiv produksjon

Fredrik Bringager Fra Young Industrial Innovators

#0721:Student konsulent

Jan Helge Viste Fra GCE NODE

#0707:Fremtiden starter nå!

0735_200612_BUILDTECH_Oyvind Boye_18_drawColor

Øyvind Riiber Boye

Administrerende direktør

Nymo

Rigger Nymo for fremtiden

Hjelper det å være verdens beste innen olje og gass dersom verden ikke ønsker mer olje og gass? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Øyvind Boye som er administrerende direktør i Nymo som er et middels stort offshore verft med ca 200 ansatte. Deres produkt er prosjektgjennomføring av komplekse konstruksjoner med design, innkjøp og fabrikasjon.

0733_200609_PRODTECH_Egil Myr_18_drawColor

Egil Myr

Daglig leder

Engineering Systems Software

Standardisere gjenbruk

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Egil Myr som er daglig leder i Engineering Systems Software om hvordan de gjennom strukturert håndtering av produkt og prosjektinformasjon legger til rette for arbeidsprosesser basert på standardisering og gjenbruk av produkter. De snakker om hvordan Engineering Systems skal jobbe for å få mange nye kunder fremover og hvordan han gir sine kunder en struktur som gjør oppskalering enklere.

0732_200608_ENERGYTECH_Tom Cantero_18_drawColor

Tom Cantero

Administrerende redaktør

Air Products

Vi sikrer liv og last til havs!

Hva er mulighetene innen hydrogen til havs og hvorfor vil det økende behovet her kunne være bra for miljøet, men farlig for de til havs? Og hvordan få ned energiforbruket til havs? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende redaktør i Air Products, Tom Cantero om hvordan man skaper vekstmuligheter med et unikt norskt utgangspunkt med fokus på hydrogen til havs.

0731_200608_OCEANTECH_Knut Inge Edvardsen_18_drawColor

Knut Inge Edvardsen

Daglig leder

cDynamics

Hvordan lykkes med omstillingen?

cDynamics startet for 5 år siden og jobber med kunder i en presset bransje med små budsjetter, hvordan forholder de seg til digital transformasjon og endringer? Og I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i cDynamics, Knut Inge Edvardsen, om hvordan de har tatt cDynamics videre fra en start-up til en etablert maritim bedrift.

0730_200608_MATERIALS_Knut-Mjaland_18_drawColor-300x300 (1)

Knut Mjåland

Administrerende direktør

Mandals

Legacy Through Innovation

Noen må være gode på salg, noen må være gode på teknologi, men hvordan får du disse til å jobbe sammen? Og hvordan jobber Mandals for å øke sin automatiseringsgrad samtidig som de tenker på lean produksjon og utfordrer seg selv for å bli bedre? I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Mandals, Knut Mjåland om hvordan de som et 250 år gammelt selskap innoverer for å bli værende i minst 250 år til.

0729_200605_LORNSOC_Preben Guttormsen_18_drawColor-1

Preben Guttormsen

Daglig leder og partner

Panterra

Muligheter for vekt i Norsk industri

Hva er viktig for å velge og utvikle kundene sine for å komme raskest i mål på begge sider? Og hvordan håndtere den endringsperioden vi er inne i nå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder og partner i Panterra, Preben Guttormsen, om og hvordan de bygger et team som spiller hverandre gode med formel 1 som inspirasjon.

0725_200604_ENERGYTECH_Christoffer Jorgenvag_18_drawColor

Christoffer Jørgenvåg

CEO

Red Rock

Å løse oppgaver på sjøen

Hvordan bygge en business der det ikke var business før? Og hvordan bygger man mot hos kunden så den blir en early adapter? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Redrock, Christoffer Jørgenvåg, om fremtidig vindkraft og hvordan man skal lage business fra skjulte perler og hvordan bruke kunstig intelligens til å tilgjengeliggjøre vindkraft.

0723_200604_ENERGYTECH_Bjorn-Tore-Lenes_18_drawColor-300x300

Bjørn-Tore Lenes

Administrerende direktør

Origo Solutions

Kontinuerlig omstilling

Sikkerhet og automasjon er to store ord, men hva betyr det i praksis? Og hvordan jobber Origo Solutions for å gjøre det sorte enda litt grønnere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Origo Solutions, Bjørn-Tore Lenes, om hvordan de utvikler og leverer sikkerhets- og automatiseringsløsninger for overvåking, kontroll og beskyttelse av produksjonsanlegg offshore og onshore.

0722_200602_ROBOTICS_Finn Oscar Karlsen_18_drawColor

Finn Oscar Karlsen

Daglig leder

Pioneer Robotics

Kosteffektiv produksjon

Hvordan få og realisere multidisiplin prosjekter? Og hvordan vil roboter kunne utnyttes i industrien i fremtiden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Pioneer Robotics, Finn Oscar Karlsen, om hvorfor de mener det er viktig å tenke på kunden som en utviklingspartner.

0721_200529_MAKERS_Fredrik Bringager_18_drawColor

Fredrik Bringager

Gründer og daglig leder

Young Industrial Innovators

Student konsulent

Hvordan hjelper studentene som jobber for Young Industrial Innovators SMB´er i Norge å komme over den første terskelen for å teste ny teknologi? Og hva er det som gjør mekronikk så spennende? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og daglig leder av Young Industrial Innovators, Fredrik Bringager, om hvordan det har vært å bygge Young Industrial Innovators som er en studentdrevet konsulent bedrift som hjelper bedrifter å komme igang med ny teknologi, til en studentvennlig pris.

0707_200526_LORNBIZ_Jan-Helge-Viste-Bitonal-218x300

Jan Helge Viste

Leder for digitalisering og forretningsutvikling

GCE NODE

Fremtiden starter nå!

Finnes det grønne svaner, med motsatt fortegn enn en sort svane? Og er vi litt sent ute når det kommer til off shore vind? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for digitalisering og forretningsutvikling i GCE NODE, Jan Helge Viste, om hva du må gjøre idag for å bevege deg I den retningen som trengs for å få bedriften din dit du vil om 10 år.