<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Proneo

Våre suksesshistorier!

proneo-tegnet-hvit

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen. Vår målsetting er gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk å bidra til økt nyskaping, nye bedriftsetableringer og et innovativt og robust næringsliv. Proneo har opparbeidet en solid posisjon gjennom sterke partnerskap, gode resultater og fornøyde kunder. Siden oppstarten har vi arbeidet med over 1000 ulike prosjekter som har bidratt til regional innovasjon og næringsutvikling. Selskapet har kontorer i Verdal Industripark, Stjørdal, Flatanger og i Trondheim.

 

Terje Andreassen Fra Moen Marin

#0709:Å tørre å prøve

Geir Tore Leira Fra Innherreds Renovasjon IKT

#0705:Sirkularitet i kommunalt avfall

Karl Martin Eggen Fra Duun Industrier

#0704:Innovasjon i norsk industriproduksjon

Charlotte Warner Melby Fra Lindas dekor

#0702:Å skape engasjement

Torfinn Solem Schiefloe Fra Sikom

#0701:Den smarte hytta

Hågen Lynum Fra Prototal

#0700:Tid for Homesourcing..?

Camilla Kvaløsæter Fra Folla Maritime Service

#0697:Verftsindustri "En kreativ og utviklende produksjon"

Therese Troset Engan Fra Innovasjon Norge

#0696:Endringsledelse i offentlig sektor

Ingunn Figenschou Eggen Fra Sparebank1 SMN

#0695:Samarbeid som innovasjon

Christian Wee Fra Stiftelsen Falstadsenteret

#0679:Digital rekonstruksjon av kulturminner

0713_200526_OCEANTECH_Terje-Andreassen-Bitonal-218x300

Terje Andreassen

Daglig leder

Moen Marin

Å tørre å prøve

Hvordan få til en bærekraftig matproduksjon samtidig som vi har så lavt fotavtrykk som mulig? Og hvordan bidrar Moen Marin til vekst og utvikling langs kysten i Norge – i en av verdens viktigste og mest spennende næringer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder I Moen Marin, Terje Andressen om det grønt skifte i havbruksnæringen som må et større bruk av miljøvennlige løsninger fordi vi må minimere co2 avtrykket fordi det er “good for business”.

0706_200520_BUILDTECH_Frode-Resve_18_drawColor-218x300-1

Frode Resve

Daglig Leder

Securo

Innovasjon i en konservativ bransje

Hvordan bruke innovasjon i en konservativ bransje som en motor for bærekraft? Og hvordan innoverer Securo for sirkularitet i byggebransjen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Securo, Frode Resve, om hvorfor han mener alle i bransjen bør innovere med tanke på å utvikle produkter som også utvikler bransjen.

0705_200519_CLEANTECH_Geir-Tore-Leira_18_drawColor-218x300

Geir Tore Leira

Administrerende direktør

Innherreds Renovasjon IKS

Sirkularitet i kommunalt avfall

Hvordan jobber Innherreds Renovasjon IKS med sirkulær økonomi innen avfallsbransjen på et kommunalt nivå? Og offentlig eide selskaper har som regel en streng og stram budsjettering, likevel har Innherred Renovasjon IKS et sterkt fokus på innovasjon som ikke nødvendigvis kan budsjetteres. Hvordan klarer de dette? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Innherred Renovasjon IKS, Geir Tore Leira, om innovasjon i offentlig og privat sektor i samarbeid og hvordan man skal få igang offentlig innovasjon.

0704_200520_PRODTECH_Karl-Martin-Eggen_18_drawColor-218x300

Karl Martin Eggen

Administrerende direktør

Duun Industrier

Innovasjon i norsk industriproduksjon

Hvordan skaper man rom for innovasjon ved å lage helt nye type verktøy? Og hva er det som gjør at Duun industrier har hele 6 generasjoner med roboter I sin produksjon, hvordan skapte de den kulturen for digital innovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør I Duun Industrier, Karl Martin Eggen, om hvordan de har effektivisert jordbruksredskaper og da fått hele verden som marked.

0702_200519_SOME_Charlotte-Warner_18_drawColor-218x300-1

Charlotte Warner Melby

COO

Lindas dekor

Å skape engasjement

Hvor starter man for å få en følgermasse på sosiale media? Og hva er et engasjerende innlegg? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Lindas dekor, Charlotte Warner, om hvordan de har skapt et engasjert community som faktisk konverterer til betalende kunder.

0701_200519_ENERGYTECH_Torfinn-Solem-Schiefloe_18_drawColor-218x300

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Sikom

Den smarte hytta

Hvordan klare å se muligheter i den tiden vi er i nå å ta muligheten i bruk selvom man kanskje ikke er den største bedriten? Og hvordan skal vi bruke grønn energi riktig? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med salgssjef hos Sikom, Torfinn Schiefloe, om Norsk produsert hytteteknologi og hvordan de jobber for at vi skal få grønnere strøm.

0700_200519_3DPRINT_Hagen-Lynum_18_drawColor-218x300

Hågen Lynum

Daglig leder

Prototal

Tid for Homesourcing..?

Hvordan utvikle, skape og leve uten å forbruke mer enn det som er tilgjengelig? Og hvordan skal vi få ansvarlig forbruk på dagsordenen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Prototal, Hågen Lynum, om at etter mange år med out sourcing må nå noe av produksjonen taes hjem igjen.

0697_200518_OCEANTECH_Camilla-Kvalosater_17_drawBitonal-1-218x300

Camilla Kvaløsæter

Administrativ leder og logistikkansvarlig

Folla Maritime Service

Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»

Hvordan utvikler Folla Maritime Service nye og gode løsninger i samarbeid med brukere samtidig som vi jobber for å nå målene vi alle sammen har for miljøvennlige prosesser og produkter? Og hva skal til for at vi skal klare å lage løsninger som faktisk møter de behovene vi har? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrativ leder og logistikkansvarlig i Folla Maritime Service, Camilla Kvaløsæter, om norsk verftsindustri både før og under Covid-19.

0697_200519_LORNSOC_Therese-Troset-Engan-Color-218x300

Therese Troset Engan

Avdelingsleder

Innovasjon Norge Trøndelag

Endringsledelse i offentlig sektor

Hvilke muligheter ser Therese fra Innovasjon Norge for regionen Trondheim og Norge? Og hvordan skal vi tenke på innovasjon på nye måter med nye forretningsmodeller med alt det som blir mulig nå i den fjerde industrielle revolusjonen. I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsleder hos Innovasjon Norge Trøndelag, Therese Troset Engan, om hvilke triks hun har lært om innovasjonsutvikling i grenselandet offentlig og privat sektor.

0695_200515_HEALTHTECH_Ingunn-Figenschou-Eggen_18_drawColor-218x300

Ingunn Figenschou Eggen

Senior bedriftsrådgiver

Sparebank1 SMN

Samarbeid som innovasjonskraft

Hvordan kobler man grundere på tvers av industrier? Og hvordan kan gründere lykkes? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med senior bedriftsrådgiver i Sparebank1 SMN,Ingunn Figenschou Eggen, om hvordan de jobber mot å bidra til innovasjon og næringsutvikling

0680_200423_LORNSOC_Per-Anders-Folladal_18_drawColor-218x300

Per Anders Folladal

Daglig leder

Proneo

Mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping

Hvordan måler man suksess når innovasjon er noe som skaper overskudd først om noen år? Og hvordan blir man en endringsagent? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal, om innovasjon i praksis.

0679_200423_LORNSOC_Christian-Wee_18_drawColor-218x300-1

Christian Wee

Direktør

Stiftelsen Falstadsenteret

Digital rekonstruksjon av kulturturminner

Hvordan gjøre en analog institusjon bedre stilt digitalt? Og hvordan lykkes med teknologi i musum som STYRKER besøket ved stedet heller enn å erstatte behovet for et besøk ved stedet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør i Stiftelsen Falstadsenteret, Christian Wee, om hvordan teknologi kan brukes til samfunnsnyttige oppdrag også i en analog institusjon som et museum.
Denne episoden er i samarbeid med Digital Norway og BI